WhaToDo

http://slides.html5rocks.com

Do rozważenia:

Konsultacje 14.06.2012

Rozpoczęcie projektu

Zakres funkcjonalności

Podział funkcjonalności na cztery kategorie wg MoSCoW_Method

 1. Rejestracja i logowanie użytkownika (M)
 2. Przechowywanie użytkowników i zadań w bazach danych (M)
 3. Możliwość dodawania, edycji i usuwania zadań (M)
 4. Możliwość tworzenia krótkich i szczegółowych opisów zadań (S)
 5. Pomocniczy obszar roboczy na zadania nie przydzielone (M)
 6. Główny pulpit podzielony na cztery typy zadań w zależności od ich ważności i pilności (S)
 7. Obsługa drag&drop pomiędzy pomocniczym obszarem roboczym, a pulpitem głównym (S)
 8. Kalendarz z widokiem tygodniowym (M)
 9. Widok miesięczny i dzienny dla kalendarza (C)
 10. Możliwość wprowadzania do kalendarza zadań stałych (S)
 11. Możliwość jednokrotnego anulowania stałego zadania (C)
 12. Wprowadzenie statusów dla zadań (M)
 13. Sugerowanie planu na wybrany tydzień (M)
 14. Sugerowanie najbliższego możliwego terminu dla nowego zadania (S)
 15. Wizualizacja sugerowanego planu w kalendarzu (S)
 16. Uwzględnianie podzielności zadań przy tworzeniu sugerowanego planu (S)
 17. Kolorystyka pomagająca rozróżnić status zadania (C)
 18. Pomoc wraz z instrukcją obsługi (S)
 19. Layouty dla wersji mobilnych (W)
 20. Wykorzystanie geolokalizacji dla obliczania odstępów pomiędzy zadaniami (W)

Metodyka projektowania i realizacji

 • model przyrostowy
 • iteracje
  • pierwsza: Obsługa taska
  • druga: Próba dołączenia kalendarza, próba stworzenia obszaru roboczego
  • trzecia: Próba wrzucenia na serwer?

Wybór technologii

 • Ruby on Rails
 • wykorzystamy kalendarz: demo
2012/03/26 14:23
pl/dydaktyka/ztb/2012/projekty/whatodo.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0