Wykrywanie aktywności użytkownika

Octave

Analiza danych

Napisz program zapisujący dane z akcelerometru do bazy SQLite (mozesz tez przerobic program: Wykrywanie Aktywnosci) Aby zapisać bazę danych w pamięci urządzenia, wykorzystaj poniższy kod.

 • Pamiętaj żeby dodać odpowiednie uses-permission do manifestu
 • Jeśli z poziomu systemu operacyjnego nie będzie dostępu do pamięci urządzenia, spróbuj zapisać bazę danych w katalogu ze zdjęciami i np. wysłać ją sobie z telefonu mailem.

Ustalmy że:

 • Baza danych będzie nazywać się acc, tabela przechowująca dane, również acc
 • Będzie zawierać 4 kolumny: id, acc_x, acc_y, acc_z
try {
 File sd = Environment.getExternalStorageDirectory();
 File data = Environment.getDataDirectory();
 
 if (sd.canWrite()) {
  String currentDBPath = "//data//" + context.getApplicationContext().getPackageName() + "//databases//"
              + DataBaseHelper.DATABASE_NAME;
  String backupDBPath = DataBaseHelper.DATABASE_NAME;
  File currentDB = new File(data, currentDBPath);
  File backupDB = new File(sd, backupDBPath);
 
  FileChannel src = new FileInputStream(currentDB).getChannel();
  FileChannel dst = new FileOutputStream(backupDB).getChannel();
  dst.transferFrom(src, 0, src.size()); 
  src.close();
  dst.close(); 
 }
} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
}

Import do Octave/Python

 1. Zaimportuj dane z odczytów do Octave:
  • W tym celu otwórz bazę danych w SQLite:
    sqlite3 acc.db
  • Ustaw separator danych na tabulator
    .mode tabs 

   albo na przecinki

    .mode csv 
  • Ustaw wyjscie z SQLite do pliku:
    .output 'dane.dat'
  • Wrzuć dane z trzech osi do pliku:
   SELECT acc_x, acc_y, acc_z FROM acc;
 2. Następnie otwórz Octave i zaimportuj dane do zmiennej Acc:
  1. Acc = load('dane.dat');
  2. df = pandas.read_csv('dane.dat',sep='\t');

Określenie parametrów danych

 1. Przyglądając się wykresom wyodrębnij cechy które twoim zdaniem mogą mieć wpływ na rozróżnienie poszczególnych aktywności użytkownika takich jak:
  1. stanie
  2. chodzenie
  3. bieganie
  4. siadanie
  5. wstawanie
 2. Spróbuj określić aktywność na podstawie maksymalnej i minimalnej amplitudy oraz średniej amplitudy w oknie czasowym o długości np. 3 sekund.
 3. Zapoznaj się (pobieżnie) z artykułem: Activity recognition i zastanów się, czy możesz zastosowac którys z opisanych algorytmów do swoich danych
 4. Możesz też wykorzystać „gotowiec” z poprzedniego semestru: https://drive.google.com/file/d/1-8bU3wu5oPP2ybIuyFskIvBwNIIN6eWz/view (Sekcja „Dane to wszystko”

Android

 1. Android API oferuje wbudowaną klasę do wykrywania aktywności o nazwie ActivityRecognition.
 2. Pobierz przykładową aplikację wykorzystującą tą klasę: Activity recognition i zapoznaj się z kodem źródłowym. Opis kodu źródłowego znajduje się tutaj
 3. Przetestuj działanie aplikacji. Czy klasę można byłoby udoskonalić o analizę danych z akcelerometru jak w pierwszym zadaniu z laboratorium?
pl/dydaktyka/aml/lab5.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0