Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:bim:badanierekomendacji:start [2016/01/18 15:32]
kkluza utworzono
pl:dydaktyka:bim:badanierekomendacji:start [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Badanie generatora rekomendacji ====== ====== Badanie generatora rekomendacji ======
  
-W ramach badania należy zamodelować proces biznesowy rekrutacji w pewnej firmie.  +W ramach badania należy zamodelować proces biznesowy rekrutacji w pewnej firmie. ​\\ 
-Używane będą jedynie podstawowe elementy notacji BPMN. +Używane będą jedynie podstawowe elementy notacji BPMN.\\ 
-Badanie to jest przeprowadzane na potrzeby ewaluacji rekomendera procesu. ​+Badanie to jest przeprowadzane na potrzeby ewaluacji rekomendera procesu. ​\\
 Badanie jest anonimowe, a wszystkie uzyskane wyniki będą prezentowane zbiorczo. ​ Badanie jest anonimowe, a wszystkie uzyskane wyniki będą prezentowane zbiorczo. ​
  
 Proszę przygotować telefon ze stoperem, tak aby mierzyć czas zamodelowania procesu. Proszę przygotować telefon ze stoperem, tak aby mierzyć czas zamodelowania procesu.
  
-Ponieważ modele należy wykonać w języku angielskim, w miarę możliwości należy przestrzegać następujących zaleceń: +Ponieważ modele należy wykonać w języku angielskim, w miarę możliwości należy przestrzegać następujących zaleceń:\\ 
-Przeanalizować każde ze zdań pod kątem wydobycia z nich odpowiednich zadań i ich kolejności w modelu. +Przeanalizować każde ze zdań pod kątem wydobycia z nich odpowiednich zadań i ich kolejności w modelu.\\ 
-Przy modelowaniu zadań należy używać nazw zadań w formie: czasownik + rzeczownik, np. zdanie “A company pays a salary to an employee.” może być zamodelowane jako zadanie o nazwie “Pay salary”, bowiem zakładamy, że proces należy do firmy, więc podmiot jest znany, a z kontekstu całego procesu wynika, że pensja jest dla pracownika.+Przy modelowaniu zadań należy używać nazw zadań w formie: czasownik + rzeczownik, ​\\  
 +np. zdanie “A company pays a salary to an employee.” może być zamodelowane jako zadanie o nazwie “Pay salary”, ​\\  
 +bowiem zakładamy, że proces należy do firmy, więc podmiot jest znany, a z kontekstu całego procesu wynika, że pensja jest dla pracownika.
  
-Na stronie: http://​glados.kis.agh.edu.pl:​8080/​activiti/​ +Na stronie: http://​glados.kis.agh.edu.pl:​8080/​activiti/ ​\\ 
-proszę zalogować się na konto kermit i utworzyć nowy model procesu.+proszę zalogować się na konto kermit i utworzyć nowy model procesu.\\ 
 Model proszę zapisać pod nazwą modelX-Y, gdzie X to rodzaj modelu: A/B, a Y to nr osoby modelujacej. Model proszę zapisać pod nazwą modelX-Y, gdzie X to rodzaj modelu: A/B, a Y to nr osoby modelujacej.
  
  
pl/dydaktyka/bim/badanierekomendacji/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0