Eksploracja procesów

Disco

W systemie Windows uruchom aplikację Disco, a następnie wczytaj do niej przykładowy log purchasingexample.csv:

Sprawdź, które kolumny zostały dopasowane jako:

 • case ID
 • aktywność/zadanie (activiti)
 • zasób [przeważnie ludzki – osoba wykonująca zadanie] (resource)
 • czas [rozpoczęcia/zakończenia] (timestamp)

a następnie importuj dane klikając „Start import”.

Obejrzyj otrzymany graf przedstawiający kolejność wykonanych zadań.

Zwróć uwagę, jak zmienia się liczba zadań i przepływ w zależności od zmiany parametrów na Activities oraz Paths:

Poszukaj odpowiedzi na pytania:

 • Które zadanie było najczęściej wykonywane?
 • Gdzie występują pętle w procesie?
 • Jaki jest najczęstszy scenariusz?

Przy najbardziej rozbudowanej wersji modelu kliknij przycisk „Animation” i zaobserwuj wąskie gardło w procesie.

Następnie po prawej stronie kliknij zakładkę Performance i zobacz jak zmienił się model. Poszukaj odpowiedzi na pytania:

 • Które zadanie przeważnie (średnio) trwa najdłużej w procesie?
 • Przed którym zadaniem występują najdłuższe opóźnienia (oczekiwanie na zadanie)?

W górnej zakładce Statistics poszukaj odpowiedzi na pytania:

 • Ile różnych wariantów (kolejności zadań) można zaobserwować w procesie?
 • Jaki wariant najczęsciej się powtarzał?
 • Które zadanie było najrzadziej wykonywane?
 • Które spośród najczęsciej wykonywanych zadań średnio trwa najdłużej?

W górnej zakładce Cases poszukaj odpowiedzi na pytania:

 • W jakiej kolejności najczęściej wykonywane są zadania?

Stosując filtry, poszukaj odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak najczęsciej przebiega proces? Wybierz tylko najczęstsze warianty (takie, które mają co najmniej 5 przykładów – case'ów).

 • Czy istnieją takie przypadki, kiedy nie jest wykonywane zadanie „Amend Request for Quotation”?
  (kliknij lewym klawiszem na wybranym zadaniu i następnie filtruj wg tego zadania).

 • Jak wygląda proces w przypadku najkrótszych case'ów (do 75 dni)?
  • Które zadanie trwa w takim procesie najdłużej?
  • Z czego wynika tak długi czas trwania procesu?

Wyeksportuj event log w standaryzowanym formacie, który będzie odpowiedni dla narzędzia ProM.

ProM

W systemie Linux uruchom aplikację ProM (ProM.sh w katalogu /opt/ProM-5.2/) i otwórz w niej zapisany event log PurchasingExample.

Następnie kliknij „start analyzing this log”, a potem wybierz jeden z algorytmów (podwójnym kliknięciem).

Sprawdź rezultaty używając m.in.:

 • Heuristic Miner
 • Genetic Algorithm Plugin
 • Alpha algorithm plugin

W przypadku niektórych algorytmów wymagane jest ustawienie dodatkowych opcji, w szczególności w przypadku alpha algorytmu potrzebujemy określić, które zdarzenia w event logu zaczynają i kończą określone zadanie:

Na uzyskanej sieci Petriego spróbuj dodatkowo użyć narzędzi konwertujących:

 • Petri net reduction
 • Labeled WF-net to EPC

Ćwiczenia

Pracując w grupach proszę przeanalizować (dowolnymi narzędziami) następujący event log dokumentujący proces napraw telefonów w firmie: http://www.processmining.org/_media/tutorial/repairexample.zip.

W grupowym raporcie należy:

 • Zaproponować model BPMN, który obrazuje proces (uzasadnić na podstawie wyników eksploracji – screenshot + parametry dla określonego algorytmu)
 • Określić, które zadania w procesie mają najdłuższy czas oczekiwania.
 • Zamieścić interesujące obserwacje i wnioski (z uzasadnieniem wynikami eksploracji!).

Max. długość raportu to 4 strony A4 :!: (w tym odpowiednie screenshoty dokumentujące wyciągnięte wnioski)

Materiały dodatkowe

pl/dydaktyka/bim/lab4_2014.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0