Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:psi:labs:lab_uncertainty [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +====== LAB: Reprezentacja niepewności ======
 +
 +Celem ćwiczeń jest zapoznanie się z budową i możliwościami naiwnego klasyfikatora bayesowskiego oraz sieci bayesowskich,​ które są jednymi ze sposobów reprezentacji niepewności w systemach inteligentnych.
 +
 +Laboratorium zostało przygotowane w oparciu o materiały z kursów: [[https://​www.cs.waikato.ac.nz/​ml/​weka/​courses.html|Data Mining with Weka]], [[https://​www.cs.waikato.ac.nz/​ml/​weka/​courses.html|More Data Mining with Weka]] i [[http://​web.cecs.pdx.edu/​~mm/​MachineLearningWinter2019/​|CS 445/545 @Portland State University]] oraz w oparciu o materiały udostępniane z podręcznikiem [[http://​artint.info/​|Artificial Intelligence:​ Foundations of Computational Agents]].
 +
 +
 +
 +===== - Wprowadzenie [15 minut] =====
 +
 +Czy znasz odpowiedzi na poniższe **pytania**?​
 +  - Co to znaczy, że dwa zdarzenia losowe są niezależne?​
 +  - Jak wygląda twierdzenie Bayesa?
 +  - Czy twierdzenie Bayesa może się przydać "w życiu"?​ Podaj jakiś przykład.
 +
 +==== Prawdopodobieństwo warunkowe ====
 +
 +Na początek mała praktyczna powtórka z prawdopodobieństwa warunkowego. Rozwiąż **jedno** z dwóch zadań:
 +  - Załóżmy, że w Twojej skrzynce mailingowej pojawiła się nowa wiadomość,​ która ma temat "​Cześć"​. Masz statystyki wszystkich swoich maili i wiesz, że: (a) 10% wszystkich wiadomości jest spamem, (b) 50% spamu ma temat "​Cześć",​ %%(c)%% tylko 2% nie-spamu ma temat "​Cześć"​. Jakie jest prawdopodobieństwo,​ że ta wiadomość jest spamem?
 +  - Szacuje się, że 0,05% populacji USA ma HIV. Istnieje test na HIV: (a) jeśli badany ma HIV, test ma 98% szansy na pozytywny wynik; (b) jeżeli osoba nie ma HIV, test ma 3% szansy na pozytywny wynik. Tomek ma wynik pozytywny. Jakie jest prawdopodobieństwo,​ że ma HIV?
 +
 +[[https://​xkcd.com/​1236/​|{{https://​imgs.xkcd.com/​comics/​seashell.png?​200}}]] [[https://​xkcd.com/​2059/​|{{https://​imgs.xkcd.com/​comics/​modified_bayes_theorem.png?​300}}]]
 +===== - Naive Bayes =====
 +
 +Czy znajomość Twierdzenia Bayesa i prawdopodobieństwa warunkowego może nas w jakiś sposób przybliżyć do rozwiązania problemu klasyfikacji?​ Tak!((Gdyby nas to nie przybliżało to prawdopodobieństwo warunkowe nie pojawiłoby się w tej instrukcji ;) ))
 +
 +Przyjmijmy dodatkowe założenia:​
 +  - wszystkie atrybuty są jednakowo istotne a priori,
 +  - wszystkie atrybuty są statystycznie niezależne (biorąc pod uwagę atrybut class, który określamy):​ znając wartość jednego atrybutu, nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć o drugim atrybucie. Założenie to nigdy nie jest prawdziwe, ale o dziwo dobrze działa w praktyce.
 +
 +Możemy na tej podstawie zbudować algorytm Naive Bayes:\\
 +$\mathrm{naiveBayes}(a_1,​\dots,​a_n) = \mathop{\mathrm{argmax}}_c \ p(C=c) \prod_{i=1}^n p(A_i=a_i\vert C=c)$, \\
 +gdzie $A_i$ to atrybuty, $C$ to atrybut class.
 +
 +Jak to działa?
 +  - Mamy dostępne $m$ przykładów w zbiorze uczącym, każdy opisany jest poprzez $n$ atrybutów i ma przypisaną klasę $c$.\\ Mamy przykład, który chcemy sklasyfikować opisany przez $n$ atrybutów.
 +  - Dla każdej wartości klasy $c$, dla każdego atrybutu $a_n$ obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia danej wartości atrybutu (z przykładu do sklasyfikowania) pod warunkiem założenia danej klasy $c$: \\ $p(A_i=a_i\vert C=c)$ \\ (na podstawie zbioru uczącego).
 +  - Obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia danego zestawu wartości atrybutów pod warunkiem założenia danej klasy $c$: \\ $\prod_{i=1}^n p(A_i=a_i\vert C=c)$.
 +  - Potrzebujemy tak naprawdę prawdopodobieństwo,​ że dany obiekt jest klasy $c$ pod warunkiem, że mamy dany zestaw wartości atrybutów, czyli $p(C=c\vert A_i=a_i)$, a mamy prawdopodobieństwo $p(A_i=a_i\vert C=c)$ -- jak zmienić jedno w drugie? Zgodnie z twierdzeniem Bayesa, musimy wymnożyć przez $p(C=c)$: \\ $p(C=c) \prod_{i=1}^n p(A_i=a_i\vert C=c)$.
 +  - Powtarzamy to dla każdej klasy i wybieramy tę, dla której prawdopodobieństwo jest największe:​ \\ $\mathop{\mathrm{argmax}}_c \ p(C=c) \prod_{i=1}^n p(A_i=a_i\vert C=c)$.
 +
 +Spróbujmy teraz to przećwiczyć na prostym przykładzie...
 +
 +==== Rozgrzewka [10 minut] ====
 +
 +Rozważmy taki prosty zbiór treningowy, w którym każdy przykład ma cztery binarne atrybuty i przydzieloną jedną z dwóch klas (+/-):
 +
 +^ Przykład ^ Atrybut_1 ^ Atrybut_2 ^ Atrybut_3 ^ Atrybut_4 ^ Klasa ^
 +| x1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
 +| x2 | 1 | 1 | 0 | 1 | + |
 +| x3 | 0 | 1 | 1 | 0 | + |
 +| x4 | 1 | 0 | 0 | 1 | + |
 +| x5 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
 +| x6 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
 +| x7 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
 +| x8 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
 +
 +W jaki sposób naiwny klasyfikator Bayesowski, wyuczony na powyższym zbiorze treningowym,​ zaklasyfikuje poniższy przykład? Policz ręcznie :)
 +
 +^ Przykład ^ Atrybut_1 ^ Atrybut_2 ^ Atrybut_3 ^ Atrybut_4 ^ Klasa ^
 +| x9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ? |
 +
 +==== Weka [20 minut] ====
 +
 +Sprawdźmy jak to działa w Wece wykonując następujące **zadania**:​
 +  - Włącz Wekę i wczytaj plik ''​weather.numeric.arff''​ ze znanego Ci już zbioru danych: {{:​pl:​dydaktyka:​psi:​data.tar.gz|}}
 +  - Przejrzyj ten zbiór danych i przypomnij sobie czego on dotyczy.
 +  - Przejdź na zakładkę **Classify**. Weka udostępnia trzy wersje Naive Bayes. Zapoznaj się z ich opisami:
 +    * NaiveBayesSimple
 +    * NaiveBayes
 +    * NaiveBayesUpdateable
 +  - Przetestuj wszystkie trzy wersje algorytmu? Jakie są różnice?
 +  - Następnie przetestuj te same algorytmy na pliku ''​weather.nominal.arff''​. Jakie różnice występują teraz? Co jest przyczyną występowania różnic - odpowiedz korzystając z opisów algorytmów.
 +
 +Co gdybyśmy chcieli klasyfikować tekst za pomocą Naive Bayesa? Możemy wziąć atrybuty $A_i$ oznaczające ilość wystąpień słowa $i$, ale...
 +  * wystąpienie słowa będzie tak samo istotne jak jego niewystąpienie,​
 +  * wszystkie słowa (częste i rzadkie) zostaną potraktowane tak samo.
 +
 +Rozwiązaniem jest **__Multinomial Naive Bayes__**:
 +  * bazuje tylko na występowaniu słów; pomija słowa, które nie występują,​
 +  * w różny sposób traktuje słowa częste od rzadkich,
 +  * jest szybszy od zwykłego Naive Bayesa, ze względu na pomijanie słów, które nie występują.
 +
 +Sprawdźmy jak to działa wykonując kolejne **zadania**:​
 +  - Wczytaj w Wece plik ''​ReutersGrain-train.arff''​ i zapoznaj się z jego budową. Jakie są atrybuty? Jakie przyjmują wartości?
 +  - Przejdź do zakładki **Classify**,​ z gałęzi ''​meta''​ wybierz **FilteredClassifier**:​
 +    - W ustawieniach wybierz classifier **NaiveBayes** oraz filter **StringToWordVector**.
 +    - W polu ''​Test options''​ wybierz **Supplied test set** i wskaż plik ''​ReutersGrain-test.arff''​.
 +    - Uruchom klasyfikację wciskając **Start**. Zapoznaj się z otrzymanymi wynikami.
 +  - Wykonaj klasyfikację w analogiczny sposób korzystając z **NaiveBayesMultinomial** oraz algorytmu tworzenia drzewa decyzyjnego **J48**. Porównaj wyniki.
 +  - Zapoznaj się z opisem filtru **StringToWordVector**. Jak myślisz, które jego opcje mogłyby poprawić klasyfikację?​ Zwróć uwagę np. na opcje outputWordCounts,​ lowerCaseTokens,​ useStoplist. Przetestuj działanie wybranych opcji pojedynczo i w grupach korzystając z algorytmu **NaiveBayesMultinomial**. Jak wpłynęły na jego skuteczność?​
 +===== - Sieci Bayesowskie =====
 +
 +W poprzedniej sekcji poznaliśmy naiwny klasyfikator Bayesowski. Bazuje on na fałszywych założeniach (wszystkie atrybuty są niezależne),​ ale o dziwo sprawdza się bardzo dobrze! Możemy z niego wyciągnąć jeszcze więcej, gdy połączymy kilka klasyfikatorów w sieć, w której każdy wierzchołek będzie takim właśnie klasyfikatorem - otrzymamy wtedy byt, który nazwiemy siecią Bayesowską. Jak to wygląda w praktyce?
 +==== Proste sieci bayesowskie [20 minut] ====
 +
 +W tej części laboratorium skorzystamy z narzędzia SAMIAM, które można pobrać ze strony [[http://​reasoning.cs.ucla.edu/​samiam/​index.php|UCLA]] (podczas pobierania można podać dowolne dane, nie muszą być prawdziwe,​ nie wysyłają żadnych maili rejestrujących :) ).
 +W przypadku, gdyby domyślna wersja nie działała, proszę pobrać wersję "​Classic"​.
 +
 +Podczas konstruowania sieci, będziemy wykorzystywać **Edit Mode** aby dodać krawędzie do sieci. Aby włączyć **Edit Mode**, wejdź do **Menu->​Edit Mode**. Jeśli opcja jest szara, oznacza że program już znajduje się w tym trybie.
 +
 +Aby dodać krawędź do sieci, idź do **Edit->​Add Edge**, a następnie:
 +  * kliknij na dowolny węzeł, który ma być rodzicem
 +  * kliknij na węzeł, który ma być dzieckiem
 +
 +Podczas modyfikowania sieci, pamiętaj żeby nie zmieniać żadnych innych ustawień poza rozkładem prawdopodobieństwa dla danych w węzłach. Aby zmienić prawdopodobieństwa kliknij w zakładkę **Probabilities**. Pamiętaj aby wyedytować prawdopodobieństwa za każdym razem kiedy dodane zostanie nowe dziecko do węzła. UWAGA: Wartość prawdopodobieństwa należy wpisać z **kropką** jako separatorem dziesiętnym,​ a nie przecinkiem!
 +
 +W dalszej części będziemy korzystać z **Query Mode**, żeby zobaczyć jak wyglądają prawdopodobieństwa dla poszczególnych przypadków. W celu zmiany trybu na **Query Mode** idź do **Mode->​Query Mode**. Żeby podejrzeć prawdopodobieństwa,​ idź do **Query->​Show monitors->​Show All**.
 +
 +=== Mukowiscydoza ===
 +Za ryzyko zachorowania na mukowiscydozę odpowiedzialnych jest pewien gen. Dla uproszczenia założymy, że składa się on jedynie z dwóch alleli, które mogą przyjmować wartości **f** lub **F**. Allel **F** zwiększa ryzyko zachorowania,​ które można opisać następująco:​
 +  * osoby z genotypem FF mają 80% szans na zachorowanie
 +  * osoby z genotypem Ff mają 60% szans na zachorowanie
 +  * osoby z genotypem ff mają 10% szans na zachorowanie
 +
 +Uruchom program SAMIAM i wczytaj plik **{{.:​cysticfibrosisbayesnet.zip|cysticFibrosisBayesNet.net}}**
 +
 +
 +Przejdź w tryb **Query Mode** a następnie włącz wszystkie monitory **Query->​Show monitors->​Show All**.
 +
 +Zobacz jak zmieniają się prawdopodobieństwa w zależności od tego które ze zmiennych podajemy jako **dane**.
 +
 +W szczególności zaobserwuj co dzieje się dla następujących konfiguracji węzłów (czarne węzły oznaczają węzły z zmienną **daną**). Jak zmienia sie rozkład prawdopodobieństwa,​ gdy "​odkolorujemy"​ dany węzeł?
 +
 +{{ .:​cond-indep-1.png?​direct&​200|}}
 +
 +{{.:​cond-indep-2.png?​direct&​116 |}}
 +
 +{{ .:​cond-indep-3.png?​direct&​116 |}}
 +
 +
 +==== Zdolność kredytowa [20 minut] ====
 +
 +//Zadanie dodatkowe.//​
 +
 +Korzystając z narzędzia SamIam zamodeluj sposób wyznaczania przez bank zdolności kredytowej klienta na podstawie następujących danych:
 +  * przychód (income)
 +  * majątek (assets)
 +  * współczynnik przychodu do już posiadanych kredytów/​długów (ratio of debts to income)
 +  * historię transakcji (payment history)
 +  * wiek (age)
 +  * wiarygoność klienta (reliability)
 +  * przyszły dochód (future income)
 +  * współczynnik długów do przyszłego dochodu (ratio of debts to income)
 +
 +Zadanie polega na zbudowaniu sieci Bayesowskiej,​ która na podstawie danych (pewnych, lub wszystkich) udzieli odpowiedzi na temat zdolności kredytowej klienta. **Plik ze szkieletem sieci: {{.:​credit_net.net.zip|pobierz}}.**
 +
 +Przy obliczaniu zdolności kredytowej, następujące zależności brane są pod uwagę:
 +  - Im lepsza historia transakcji (payment history) tym bardziej prawdopodobne,​ ze osoba jest wiarygodna (reliable)
 +  - Im starsza osoba, tym bardziej prawdopodobne że będzie bardziej wiarygodna (reliable)
 +  - Starsze osoby najczęściej mają świetną historię transakcji (payment history)
 +  - Osoby z wysokim stosunkiem długów do przychodu (ratio of debts to income) nie mają zbyt często dobrej historii transakcji (payment history)
 +  - Im większy jest przychód (income) danej osoby, tym większe prawdopodobieństwo,​ ze osoba ma duży majątek (assets)
 +  - Im większy majątek (assets) danej osoby i im większy jej przychód (income) tym większe prawdopodobieństwo,​ ze osoba ta będzie miała wysoki przyszły przychód (future income)
 +  - Bardziej wiarygodne osoby (reliable) najczęściej maja większą zdolność kredytową. Podobnie osoby z obiecująco wysokim przyszłym dochodem (future income) jak również osoby z niskim stosunkiem długów do przychodu (ratio of debts to income) mają większą zdolność kredytową niż inni.
 +
 +Aby sprawdzić jak wyglądają prawdopodobieństwa po zbudowaniu sieci, przejdź do **Query Mode** i przetestuj działanie sieci. Upewnij się, że algorytm wnioskujący (inference algorithm) ustawiony jest na **hugin**.
 +
 +
 +==== Weka ====
 +
 +Sieci Bayesowskie oczywiście są również zaimplementowane w Wece, jednak nie będziemy się nimi zajmować na tym laboratorium ze względu na brak czasu :)
 +
 +Dla zainteresowanych osób:
 +  - Weka posiada własny edytor sieci bayesowskich. Aby się do niego dostać należy w **Weka GUI Chooser** z menu **Tools** wybrać **Bayes net editor**.
 +  - {{https://​www.cs.waikato.ac.nz/​~remco/​weka.bn.pdf|Dokument opisujący możliwości sieci bayesowskich w Wece}}
 +==== Podsumowanie [5 minut] ====
 +
 +Poznaliśmy dzisiaj dwie nowe metody klasyfikacji:​ naiwny klasyfikator Bayesowski oraz sieci Bayesowskie. W ramach podsumowania odpowiedz na dwa **pytania**:​
 +  - Czym różni się klasyfikacja tymi metodami od klasyfikacji na poprzednich dwóch zajęciach?
 +  - Zastanów się wspólnie z kolegą lub koleżanką nad zaleceniami dla młodych eksploratorów danych odnośnie wyboru odpowiedniej metody do odpowiedniego zbioru danych / odpowiedniego problemu. Spróbuj przygotować co najmniej kilka reguł, które mogą być pomocne przy wyborze metody.
 +
  
pl/dydaktyka/psi/labs/lab_uncertainty.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0