Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:sbd:2010:etapy_projektowania [2010/11/04 08:56]
sebi utworzono
pl:dydaktyka:sbd:2010:etapy_projektowania [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 2: Linia 2:
  
 Dokumentację przygotowujemy w Wiki lub w formacie LaTeX (pliki podlinkowane na Wiki). ​ Dokumentację przygotowujemy w Wiki lub w formacie LaTeX (pliki podlinkowane na Wiki). ​
 +
 +**Podane objętości poszczególnych części są wartościami szacunkowymi i mają wyłącznie na celu dać pogląd na rozmiary raportów.**
 +
 ===== Projekt konceptualny ===== ===== Projekt konceptualny =====
 +(do 5 stron wydruku)
   - **Sformułowanie zadania projektowego:​** podanie przedmiotu projektowania,​ jego celów, przeglądu zadań, specyfiki i uwarunkowań.   - **Sformułowanie zadania projektowego:​** podanie przedmiotu projektowania,​ jego celów, przeglądu zadań, specyfiki i uwarunkowań.
   - **Analiza stanu wyjściowego**;​ analiza stanu zastanego, uwarunkowań prawnych, przyjętego obiegu istniejącej dokumentacji,​ analiza istniejącego systemu elektronicznego przetwarzania danych (aktualnej bazy), analiza występujących problemów, etc. pomocne mogą być scenariusze postępowania i ich analiza (elementy, obiekty, charakterystyki,​ atrybuty, struktura, przepływ danych, powiązania,​ relacje, ograniczenia funkcjonalności).   - **Analiza stanu wyjściowego**;​ analiza stanu zastanego, uwarunkowań prawnych, przyjętego obiegu istniejącej dokumentacji,​ analiza istniejącego systemu elektronicznego przetwarzania danych (aktualnej bazy), analiza występujących problemów, etc. pomocne mogą być scenariusze postępowania i ich analiza (elementy, obiekty, charakterystyki,​ atrybuty, struktura, przepływ danych, powiązania,​ relacje, ograniczenia funkcjonalności).
Linia 36: Linia 40:
   * Materiały pomocnicze do elementów analizy strukturalnej (DFD, ERD, STD, DD): [[http://​yourdon.com/​strucanalysis/​wiki/​index.php?​title=Table_of_Contents|Structured Analysis Wiki (E. Yourdon)]]   * Materiały pomocnicze do elementów analizy strukturalnej (DFD, ERD, STD, DD): [[http://​yourdon.com/​strucanalysis/​wiki/​index.php?​title=Table_of_Contents|Structured Analysis Wiki (E. Yourdon)]]
 ===== Projekt logiczny ===== ===== Projekt logiczny =====
-(zawiera projekt konceptualny)+(zawiera projekt konceptualny; do 10 stron wydruku)
  
   - **Projektowanie tabel, kluczy, kluczy obcych, powiązań między tabelami, indeksów, etc. w oparciu o zdefiniowany diagram ERD;** na tym etapie następuje „sprecyzowanie” struktury bazy danych wraz ze szczegółami technicznymi. Projekt bazy w języku SQL.   - **Projektowanie tabel, kluczy, kluczy obcych, powiązań między tabelami, indeksów, etc. w oparciu o zdefiniowany diagram ERD;** na tym etapie następuje „sprecyzowanie” struktury bazy danych wraz ze szczegółami technicznymi. Projekt bazy w języku SQL.
Linia 44: Linia 48:
   - **Projektowanie operacji na danych:** zdefiniowanie kwerend dla realizacji funkcji wyspecyfikowanych w projekcie; (zgodnie z wymaganiami użytkownika;​ na tym etapie mogą one zostać uszczegółowione bądź zmodyfikowane). Projekt w języku SQL.   - **Projektowanie operacji na danych:** zdefiniowanie kwerend dla realizacji funkcji wyspecyfikowanych w projekcie; (zgodnie z wymaganiami użytkownika;​ na tym etapie mogą one zostać uszczegółowione bądź zmodyfikowane). Projekt w języku SQL.
 ===== Raport końcowy ===== ===== Raport końcowy =====
 +(zawiera projekt logiczny; do 20 stron wydruku)
   - **Implementacja bazy danych** (utworzenie bazy, implementacja obiektów) (realizacja struktury pustej bazy; w oparciu o diagramy ERD i SQL)   - **Implementacja bazy danych** (utworzenie bazy, implementacja obiektów) (realizacja struktury pustej bazy; w oparciu o diagramy ERD i SQL)
   - **Zdefiniowanie interfejsów do prezentacji,​ edycji i obsługi danych** (formularze;​ należy zaprojektować strukturę każdego formularza oraz powiązania między nimi; w oparciu o diagramy FHF, DFD i STD).   - **Zdefiniowanie interfejsów do prezentacji,​ edycji i obsługi danych** (formularze;​ należy zaprojektować strukturę każdego formularza oraz powiązania między nimi; w oparciu o diagramy FHF, DFD i STD).
pl/dydaktyka/sbd/2010/etapy_projektowania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0