Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:unix:lab_sed_awk [2017/11/13 11:14]
kkutt [SED]
pl:dydaktyka:unix:lab_sed_awk [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 7: Linia 7:
   * Przypomnieć sobie funkcję manipulujące łańcuchami znaków w języku C.   * Przypomnieć sobie funkcję manipulujące łańcuchami znaków w języku C.
   * Przeczytać następujące artykuły: ​   * Przeczytać następujące artykuły: ​
-    * Artykuł o //sed//: [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-sed1.xml|część 1]], [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-sed2.xml|część 2]], [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-sed3.xml|część 3]] +    * Artykuł o //sed//: [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-sed1.xml|część 1]], [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-sed2.xml|część 2]], [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-sed3.xml|część 3]] (mirror: {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​sed1.pdf|}},​ {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​sed2.pdf|}},​ {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​sed3.pdf|}}) 
-    * Artykuł o //awk//: [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-awk1.xml|część 1]], [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-awk2.xml|część 2]], [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-awk3.xml|część 3]]+    * Artykuł o //awk//: [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-awk1.xml|część 1]], [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-awk2.xml|część 2]], [[http://​gentoo-handbook.lugons.org/​doc/​pl/​articles/​l-awk3.xml|część 3]] (mirror: {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​awk1.pdf|}},​ {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​awk2.pdf|}},​ {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​awk3.pdf|}})
   * Wersja angielska:   * Wersja angielska:
     * Artykuł o //sed//: [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-sed1/​index.html|część 1]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-sed2/​index.html|część 2]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-sed3/​index.html|część 3]].     * Artykuł o //sed//: [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-sed1/​index.html|część 1]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-sed2/​index.html|część 2]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-sed3/​index.html|część 3]].
     * Artykuł o //awk//: [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk1/​index.html|część 1]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk2/​index.html|część 2]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk3/​index.html|część 3]].     * Artykuł o //awk//: [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk1/​index.html|część 1]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk2/​index.html|część 2]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk3/​index.html|część 3]].
  
 +  * Ciekawym miejscem do ćwiczenia znajomości wyrażeń regularnych jest [[https://​regexcrossword.com/​|Regex Crossword]] :-)
 ===== Wprowadzenie ===== ===== Wprowadzenie =====
   * sed i awk są narzędziami strumieniowego przetwarzania tekstu.   * sed i awk są narzędziami strumieniowego przetwarzania tekstu.
pl/dydaktyka/unix/lab_sed_awk.1510568043.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:55 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0