Praca w środowisku X Window

- Co właściwie znaczy słowo Ubuntu?
- W starym afrykańskim narzeczu "Nie umiem zainstalować Debiana"...
               /* nadesłał: Piotr Konsek, IS 2012 */

DO_PRZYGOTOWANIA

Samodzielnie należy przed tym laboratorium przygotować:

 • podstawy X Window z wykładu
 • przypomnieć sobie informacje o SSH

WPROWADZENIE

Cechy X

 • sieciowe środowisko rozproszone klient/serwer
 • środowisko „okienkowe
 • przenośne - niezależność od platformy sprzętowej i programowej
 • przezroczyste (ang. transparent) sieciowo
 • architektura klient/serwer
 • architektura rozproszona (w sieci)
 • wsparcie dla budowy GUI w różnych warstwach
 • zapewnienie wysokopoziomowych usług dla aplikacji z GUI
 • różne implementacje: X.org, XFree86

Sieciowe środowisko rozproszone klient/serwer

 • serwer udostępnia zasoby: wyświetlacz (wyjście), sposoby wprowadzania danych (klawiatura, mysz, tablety, itp.), czcionki
 • klienty - aplikacje korzystające z wyświetlacza serwera
 • komunikacja pomiędzy X klientami (XC) i serwerami (XS) przez X Protokół
 • dostęp do XS jest autoryzowany

Co to jest DISPLAY

Z punktu widzenia XC i użytkownika, każdy XS udostępnia szereg DISPLAYs:

hostname:displaynumber.screennumber

Z DISPLAYem wiążą się też urządzenia wejściowe, np. klawiatura, mysz.

XClients i Xterm

 • aplikacje wykorzystujące X do komunikacji z użytkownikiem, to XClients
 • XS udostępniają DISPLAY dla XC.
 • wszystkie XC mogą korzystać z usług X (czcionki, klawiatura, zasoby, itp.)
 • przy uruchamianiu przyjmują podobne argumenty, np.:
   -display a.b.c.d:x:y.z
   -geometry WxH+XO+YO
   -fn "*courier*"
 • uruchamianie powłok interaktywnych: xterm i pochodne, np. rxvt.

Czcionki

 • XS udostępnia XC czcionki
 • spis źródeł czcionek: xset q
 • podanie adresu XFontSerwera:
xset fp+ tcp/hostname:port/cataloguelist
 • obsługiwane sa standardowo czcionki bitmapowe i wektorowe w kilku formatach
 • nazwa czcionki ma postać:
 -foundry-family-weight-slant-set_width-style-pixels-points-horizdpi-vertdpi-spacing-avwidth-charset-encoding

Kolory

X zapewnia szereg możliwości podawania kolorów:

rgb:<red>/<green>/<blue>
<red>, <green>, <blue> := h | hh | hhh | hhhh
#RGB           (4 bits each)
#RRGGBB          (8 bits each)
#RRRRGGGGBBBB       (16 bits each)
rgbi:<red>/<green>/<blue>
zdefiniowane nazwy symbolicznej

Klawiatura

 • X zapewnia uniwersalne metody dostępu do różnych klawiatur.
 • Sterowanie mapami klawiatury jest 2-poziomowe: kody klawiszy + symbole znaków
 • Do zarządzania: xmodmap xkbsel

Zasoby

 • X Resources służą do modyfikowania i konfigurowania środowiska pracy aplikacji
 • zarządzanie przez xrdb i -xrm
 • przykłady:

XTerm*cursorColor: gold

  XTerm*scrollBar: on
  emacs*Geometry: 80x65-0-0
  emacs*Background: rgb:5b/76/86
  emacs*Foreground: white
  emacs*Font: 6x10

Windowmanager

 • X nie ingeruje w wygląd okna aplikacji
 • w szczególności nie obsługuje wyglądu elementów dekorujących okna
 • zajmują się tym specjalne klienty - windowmanagery
 • wm są niezależne od innych klientów,
 • zarządzają otwieranymi oknami, fokusem, komunikacją, dekoracjami okna
 • mają własny interfejs użytkownika
 • zarządzają podanym DISPLAYem

Sesja

 • otwieranie na lokalnej maszynie: xinit
 • otwieranie na zdalnym XS: xdm, (XDMCP)
 • istnieje wiele różnych implementacji poza xdm, np. wdm, gdm, kdm
 • zarządzaniem otwartą sesją może zajmować się xsm

Bezpieczeństwo

Istnieje kilka metod autoryzacji dostępu do XS:

 • Host Access
 • MIT-MAGIC-COOKIE-1
 • XDM-AUTHORIZATION-1
 • SUN-DES-1
 • MIT-KERBEROS-5

Zarządzanie przez xauth (ew. xhost)

X i SSH

 • standardowe połączenia X są nieszyfrowane
 • SSH zapewnia tzw. X11 Forwarding
 • połączenia zdalnych XC są automatycznie przekazywane do XS przez szyfrowany kanał
 • jest do tego używany dynamicznie tworzony wirtualny DISPLAY

Środowiska zintegrowane

Środowiska typu desktop zapewniają wysoki poziom integracji pracujących w nich aplikacji od strony API i GUI, przykłady:

ĆWICZENIA

1 Co to jest DISPLAY

 • wyświetlić wartość zmiennej środowiskowej DISPLAY
 • z jakich części się składa?

2 XClients i Xterm

 • uruchomić xterm
 • uruchomić xclock
 • uruchomić xeyes
 • uruchomić xmessage „tekst”
 • uruchamiać w.w. z różnymi wartościami parametr geometry (położenie i rozmiar!)

3 Serwer i parametry

 • oglądnąć informacje o displayu (XS) xdpyinfo
 • przeglądnąć listę klientów przez xlsclients
 • oglądnąć informacje o wybranym oknie (kliencie) xwininfo
 • oglądnąć informacje o wybranym oknie (kliencie) xprop
 • prześledzić zdarzenia związane z klientem xev
 • usunąć wybrany XC przez xkill

4 Clipboard

Przećwiczyć wbudowany mechanizm „schowka”:

 • zaznaczyć tekst w wybranym oknie tekstowym przy pomocy LMB
 • wkleić do innego okna tekstowego przez MMB

5 Czcionki

 • wyświetlić przez xset ścieżkę dostępu do czcionek
 • wyświetlić przez xlsfonts dostępne czcionki
 • uruchomić xfontsel, nazwa wybranej czcionki jest zachowywana w schowku
 • uruchomić xterm z czcionką wybraną w.w. programem
 • przeprowadzić eksperymenty dla różnych czcionek i klientów
 • wyświetlić wybraną czcionkę przez xfd

6 Kolory

 • wyświetlić przez xcolors dostępne kolory
 • przez program xcolorsel wybrać kolor/y
 • uruchomić xterm z wybranymi kolorami (przez parametry linii poleceń)

7 Zasoby

 • zmienić wybrane zasoby xterm
 • sprawdzić jakie zasoby opisują w.w. XC,
 • dopisać je do pliku .Xdefaults
 • dodać zmienione zasoby do XS przez xrdb
 • sprawdzić wpływ na nowo uruchamiane instancje XC
 • powtórzyć ćwiczenie dla innych XC (np. xedit)

8 Windowmanager

 • przy uruchomionych kilku klientach zmieniać WM, np. poprzez menu Programs/WindowManagers
 • jak zmiana wm wpływa na pracujące aplikacje?
 • w obrębie jednego wm zmieniać wygląd dekoracji (np. w IceWM: MenuThemes, w WMakerze: Workspace/Appearance)
 • zmienić środowisko samego WM (WMaker: WindowManagers/Modules/Preferences, ew. WPrefs)
 • sprawdzić działanie wszystkich 3 klawiszy myszy na różnych obszarach, np. w root window, wewnąrz okna, na belce tytułowej, na krawędzi, na przyciskach.

9 Bezpieczeństwo

Przetestować podstawowy mechanizm autoryzacji:

 • wypisać listę hostów uprawnionych do otwierania okien na XS: xhost
 • dopisać do listy hostów uprawnionych do otwierania okien na XS adres komputera na którym pracuje 2. osoba.
  xhost +costam.ia.agh.edu.pl
  xhost +pcb424.b4
  xhost +student.uci.agh.edu.pl
 • spróbować otworzyć okno xterm z ich terminala na swoim XS zadając wartość DISPLAY z linii poleceń
  xterm -display pc100.ia.agh.edu.pl:0.0
 • w nowo otwartym oknie na 2. terminalu sprwadzić do kogo należy powłoka, np.: whoami
 • UWAGA! powyższe nie będzie działało, jeżeli wszyscy są zalogowani przez XDM na jednym komputerze, np. charon! (wtedy przez xhost należałoby dodać adres/nazwe charona)
 • wyłączyć kontrolę dostępu xhost +, jaki jest efekt?
 • włączyć kontrolę dostępu xhost -
 • jak widać powyższa metoda kontroli dostępu przez adresy IP jest ograniczona, bardziej zaawansowane są opisane na stronie podręcznika Xsecurity
 • dla zaawansowanych: skonfigurować dostęp przez xauth

10 X i SSH

 • uruchomić przez SSH XClienty ze zdalnego serwera
 • prześledzić otwieranie sesji SSH:
  ssh -vX deathstar
  ssh -vX charon
 • jaki jest ustawiony na nim DISPLAY; dlaczego?
 • jak uruchomić zdalną aplikację x-ową?

11 Sesja

 • stworzyć/rozbudować plik ~/.xsession
 • dopisać uruchamianie dodatkowych klientów
 • wymusić uruchomienie zadanego wm, np. dopisując na końcu wmaker lub icewm → Uwaga: należy najpierw sprawdzić, czy dany wm jest zainstalowany!
 • co się stanie, jeżeli się dopisze exec icewm? dopisać coś po tej linijce, jaka jest różnica?
 • o ile to możliwe z sesji failsafe uruchomić inne wm
 • standardowe wyjście błędów poleceń uruchamianym przez wm jest przekierowane do pliku .xsession-errors
pl/dydaktyka/unix/lab_xwindow.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0