Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:unix:lab_szyfrowanie [2017/11/27 11:51]
kkutt [Uwierzytelnianie przez klucz publiczny SSH]
pl:dydaktyka:unix:lab_szyfrowanie [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 313: Linia 313:
 Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux) Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
  
-grep --verify moja_wiadomosc.asc+gpg --verify moja_wiadomosc.asc
 gpg: Signature made Fri Nov 29 00:55:22 2003 CET using DSA key ID 51DDA662 gpg: Signature made Fri Nov 29 00:55:22 2003 CET using DSA key ID 51DDA662
 gpg: Good signature from "​Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <​gjn@agh.edu.pl>"​ gpg: Good signature from "​Grzegorz J. Nalepa (Akademia Gorniczo-Hutnicza) <​gjn@agh.edu.pl>"​
pl/dydaktyka/unix/lab_szyfrowanie.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0