ZTB 2010 - proponowane tematy projektów

Projekty dzielimy na implementacyjne i badawcze. Projekty badawcze polegają na stworzeniu opracowania dotyczącego określonego zagadnienia lub technologii i przygotowaniu przykładowej implementacji. Projekty implementacyjne polegają na stworzeniu działającego oprogramowania (systemu, modułu, biblioteki) opartego o bazę danych, spełniającego ustalone wcześniej wymagania i opatrzonego stosowną dokumentacją.

Lista tematów

Lista zawiera wstępne propozycje tematów; zostanie uzupełniona do 11.03.2010.

Tematy implementacyjne

 1. System rozliczania wniosków Działu Współpracy z Zagranicą AGH.
 2. System rozliczania czasu pracy w projektach FP7.
 3. Specyfikacja i prototyp systemu bazodanowego planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych w KA AGH.
 4. INDECT. Projekt i implementacja prototypu systemu GIS dla akwizycji, wizualizacji i przetwarzania wiedzy o zagrożeniach. (możliwe kilka równoległych projektów)
 5. Specyfikacja i prototyp systemu gromadzenia danych do oceny okresowej pracowników AGH.
 6. Plugin do systemu dokuWiki pozwalający na łatwe zarządzanie i osadzanie i edycję danych z RDBMS na stronach wiki.
 7. System rewersów GEIST - ksiązki, mindstorms, etc

Tematy badawcze

 1. Trzy tematy związane z technologią NoSQL, najchętniej realizowane razem:
  1. Praca przeglądowa: założenia, opisy głównych algorytmów, technologii i rozwiązań (BigTable, Amazon Dynamo, itp).
  2. Stworzenie praktycznej aplikacji („Hello, world!”) w oparciu o projekt Cassandra.
  3. Stworzenie praktycznej aplikacji w oparciu o inny open source'owy projekt NoSQL np. MongoDB, CouchDB, itd.
pl/dydaktyka/ztb/2010/tematy_projektow.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0