ZTB 2010 - proponowane tematy wykładów

 1. Technologie GIS i przestrzenne bazy danych.
 2. Obiektowe bazy danych. Zalety i wady w stosunku do modelu relacyjnego. Przyklad implementacji - db4o.
 3. Hurtownie danych. Projektowanie hurtowni. Przetwarzanie analityczne: OLAP. Data mining. Reguły asocjacyjne. Indukcja reguł i drzew.
 4. Lekkie technologie bazodanowe, mobilne bazy danych.
 5. PostgreSQL i Prolog: ODBC. Realizacja dostępu do baz danych z poziomu Prologu. Możliwości realizacji przetwarzania inteligentnego (warstwy 'business intelligence').
 6. Przetwarzanie transakcyjne: OLTP. Od podstaw (ACID) do poziomów izolacji, blokad i savepoint-ów. Logi, odtwarzanie po awarii.
 7. Projektowanie baz danych: modelowanie związków encji, problemy i rozwiązania. Związki nadklasa-podklasa. Specjalizacja i generalizacja. Notacja Chena i inne. Normalizacja (2NF, 3NF, BCNF, 4NF, 5NF) i denormalizacja. Elementy UML. Narzędzia.
 8. DDL: instrukcje CREATE (tabele, sekwencje, domeny, indeksy, schematy, widoki, wyzwalacze, funkcje, reguły, kursory, etc.). Przykłady i praktyka wykorzystania.
 9. DQL: przykłady konstrukcji zaawansowanych zapytań w SQL. Elementy analizy i optymalizacji, projektowanie zapytań.
 10. Bezpieczeństwo w bazach danych. Zagrożenia, zabezpieczenia, zapory, szyfrowanie, certyfikaty, protokoły, bezpieczeństwo danych.
 11. Case study: odciski palców, baza, wyszukiwanie.

Do przygotowania

Dla chętnych - w formie referatu zamiast projektu.

 1. Dane tekstowe i semistrukturalne, XML. XML-owe bazy danych. Tamino. Indeksowanie tekstów. Plagiaty.
 2. Rozproszone bazy danych.
 3. Wady i zalety oraz przegląd cech nowoczesnych frameworków webowych (np. Django, RoR).
pl/dydaktyka/ztb/2010/tematy_wykladow.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0