Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:ztb:2011:etapy_projektowania [2011/03/03 12:26]
sebi utworzono
pl:dydaktyka:ztb:2011:etapy_projektowania [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 45: Linia 45:
   - **Denormalizacja struktury tabel;** ma ona na celu optymalizację przetwarzania,​ przechowywania danych archiwalnych,​ dostosowanie do specyficznych wymagań użytkownika. [czynność opcjonalna].   - **Denormalizacja struktury tabel;** ma ona na celu optymalizację przetwarzania,​ przechowywania danych archiwalnych,​ dostosowanie do specyficznych wymagań użytkownika. [czynność opcjonalna].
   - **Projektowanie operacji na danych:** zdefiniowanie kwerend dla realizacji funkcji wyspecyfikowanych w projekcie; (zgodnie z wymaganiami użytkownika;​ na tym etapie mogą one zostać uszczegółowione bądź zmodyfikowane). Projekt w języku SQL.   - **Projektowanie operacji na danych:** zdefiniowanie kwerend dla realizacji funkcji wyspecyfikowanych w projekcie; (zgodnie z wymaganiami użytkownika;​ na tym etapie mogą one zostać uszczegółowione bądź zmodyfikowane). Projekt w języku SQL.
- 
 ===== Raport końcowy ===== ===== Raport końcowy =====
  
Linia 61: Linia 60:
   - **Rozwijanie i modyfikowanie aplikacji** (możliwości rozwijania i adaptacji należy uwzględnić we wczesnych fazach projektowania).   - **Rozwijanie i modyfikowanie aplikacji** (możliwości rozwijania i adaptacji należy uwzględnić we wczesnych fazach projektowania).
   - **Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu** (czas, koszty; dane te posłużą do oszacowania kosztów i nakładów przy realizacji przyszłych projektów).   - **Opracowanie doświadczeń wynikających z realizacji projektu** (czas, koszty; dane te posłużą do oszacowania kosztów i nakładów przy realizacji przyszłych projektów).
-  - **Opracowanie raportu końcowego.** 
   - **Wykaz literatury, załączniki** (przykłady def. formatu, reguł, poprawności,​ masek, kwerend SQL, wydruki, itp.)   - **Wykaz literatury, załączniki** (przykłady def. formatu, reguł, poprawności,​ masek, kwerend SQL, wydruki, itp.)
pl/dydaktyka/ztb/2011/etapy_projektowania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0