ZTB 2011: proponowane tematy projektów

Projekty zgrubnie dzielą się na następujące kategorie:

 • projekty badawcze: polegają na:
  • przeprowadzeniu analizy wybranej dziedziny,
  • wykonaniu testów/doświadczeń (testy wydajnościowe, próba implementacji prostego systemu),
  • przygotowaniu raportu technicznego, którego załącznikiem jest wykonane oprogramowanie.
 • projekty implementacyjne: klasyczne tematy typu „projekt i implementacja”; polegają na:
  • określeniu granic i przeznaczenia projektowanego systemu (np. system internetowej obsługi zapisów na pączki w cukierni),
  • przeprowadzeniu cyklu analizy dziedziny i projektowania systemu, zgodnie z wybraną metodologią,
  • dokonaniu implementacji systemu według opracowanego projektu.
 • projekty badawczo-implementacyjne: łączą cechy dwóch powyższych kategorii i mogą obejmować:
  • analizę kilku dostępnych rozwiązań (np. magazynów klucz-wartość), wybór rozwiązania i integrację z wybranym systemem informatycznym,
  • j.w., ale analiza dotyczy możliwości zastosowania jednego, wybranego rozwiązania,
  • przygotowanie systemu integrującego dostępne usługi internetowe (np. web mashup, rozbudowana aplikacja Facebook, aplikacja integrująca dane z geotagami z różnych serwisów, itd.).

Wybrane tematy będą prezentowane w postaci 10-minutowych referatów na ostatnim wykładzie.

Proponowane tematy

Wstępna lista proponowanych tematów. Istnieje możliwość zgłaszania własnych tematów (implementacyjnych, ale nie tylko). Większość z poniższych tematów może zostać wykorzystana w kilku równolegle realizowanych wariantach.

 • Analiza możliwości zastosowania oraz wykorzystanie bazy Riak jako mechanizmu przechowywania danych w wybranym systemie informatycznym. (oczekiwane wyniki: raport techniczny + kod)
 • Porównanie wydajności oraz możliwości zastosowania wybranych rozproszonych systemów przechowywania danych (Hadoop, Hypertable, Sector/Sphere/Space, itd.). (oczekiwane wyniki: raport techniczny + narzędzia pomiarowe)
 • Integracja mapy drogowej przechowywanej w bazie PostGIS z interfejsem webowym (OpenLayers) i algorytmami przetwarzania w języku Prolog/Erlang. (oczekiwane wyniki: kod + dokumentacja)
 • Analiza możliwości przechowywania i analizy danych 3D w bazach danych. (oczekiwane wyniki: raport + szkielet implementacji)
 • Metody synchronizacji danych przechowywanych w lokalnej bazie urządenia przenośnego (preferowana platforma: iOS) oraz na serwerze. (oczekiwane wyniki: oprogramowanie modelowe + dokumentacja)
 • Przegląd cech poszczególnych wersji standardu SQL (SQL:1999, SQL:2003, SQL:2008) i ich wsparcia w bieżących wersjach RDBMS. (oczekiwane wyniki: raport techniczny + przykłady kodu SQL)
 • Porównanie wydajności zapytań rekurencyjnych w bieżących wersjach RDBMS. (oczekiwane wyniki: raport techniczny)
pl/dydaktyka/ztb/2011/tematy_projektow.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0