This is an old revision of the document!


Cele laboratorium

  • Zapoznanie się z technologią Mindstorms
  • Programowanie podzespołów robotów przy pomocy istniejących metod i narzędzi
  • Przygotowanie do rozwijania w oparciu o Mindstorms mechanizmów projektowania logiki sterujących dla robotów, z wykorzystaniem wizualnych metod reprezentacji wiedzy i języka Prolog
mindstorms/lab/aims.1209328025.txt.gz · Last modified: 2017/07/16 23:25 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0