To jest stara wersja strony!


Sencha Touch

Możliwości

  1. Zapoznaj się z kuchennym zlewem¹ Senchy.
  2. Zauważ, że aplikacja nie działa na IceWeasel (Firefox/Thunderbird/Seamonkey/Waterfox/dowolne [żywioł]+[zwierzę]). Wyciągnij wniosek na temat rynku przeglądarek w środowiskach mobilnych.
  3. Otwórz aplikację na różnych urządzeniach/w różnych przeglądarkach bazujących na WebKit; czy dostrzegasz różnice w interfejsie?
  4. Przejrzyj dostępne komponenty i porównaj kod potrzebny do ich implementacji (przycisk 'Source') z natywnym kodem Javy.
    • Jakie są przewagi kodu Senchy?
    • Jeżeli jakieś znalazłeś, zastanów się, czemu rynek jest niezmienne zdominowany przez aplikacje natywne.
    • Przejrzyj alternatywne rozwiązania międzyplatformowe Xamarin, RoboVM. phonegap, C/C++². Czy któreś z nich wydaje się być pozbawione wad Senchy?

¹ Kitchen Sink, used in Software development to denote a permanent, ever growing test and demo environment which showcases all the functionalities of a software product en.wikipedia.org

² blame MS

Wykorzystanie

pl/dydaktyka/aml/lab7.1384430822.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:51 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0