To jest stara wersja strony!


Badanie generatora rekomendacji

W ramach badania należy zamodelować proces biznesowy rekrutacji w pewnej firmie. Używane będą jedynie podstawowe elementy notacji BPMN. Badanie to jest przeprowadzane na potrzeby ewaluacji rekomendera procesu. Badanie jest anonimowe, a wszystkie uzyskane wyniki będą prezentowane zbiorczo.

Proszę przygotować telefon ze stoperem, tak aby mierzyć czas zamodelowania procesu.

Ponieważ modele należy wykonać w języku angielskim, w miarę możliwości należy przestrzegać następujących zaleceń: Przeanalizować każde ze zdań pod kątem wydobycia z nich odpowiednich zadań i ich kolejności w modelu. Przy modelowaniu zadań należy używać nazw zadań w formie: czasownik + rzeczownik, np. zdanie “A company pays a salary to an employee.” może być zamodelowane jako zadanie o nazwie “Pay salary”, bowiem zakładamy, że proces należy do firmy, więc podmiot jest znany, a z kontekstu całego procesu wynika, że pensja jest dla pracownika.

Na stronie: http://glados.kis.agh.edu.pl:8080/activiti/ proszę zalogować się na konto kermit i utworzyć nowy model procesu. Model proszę zapisać pod nazwą modelX-Y, gdzie X to rodzaj modelu: A/B, a Y to nr osoby modelujacej.

pl/dydaktyka/bim/badanierekomendacji/start.1453127561.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/07/16 23:25 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0