To jest stara wersja strony!


Laboratorium: Symulacja procesów

Symulacje w czasie dzisiejszych zajęć należy przeprowadzać bazując na modelu: travel_request.bpmn.

Scenariusz symulacji

Proszę stworzyć podstawowy scenariusz symulacji z następującymi parametrami:

 • Koszty:
  • koszty zadań „Book tickets and hotel” oraz „Pay for travel” z racji używania zewnętrznych pośredników to €0.05,
  • wszystkie pozostałe zadania nie pociągają za sobą dodatkowych kosztów.
 • Czas wykonania – wg poniższej tabeli:
No Task Execution time
1. Validate travel request 00:10h - 00:45h
2. Modify travel request 00:30h - 02:00h
3. Notify employee of rejection 00:01h
4. Notify employee of approval 00:01h
5. Prepare booking information 00:05h
6. Book tickets and hotel 00:10h - 00:45h
7. Arrange travel advance 00:10h - 01:00h
8. Validate booking 00:30h
9. Pay for travel 00:15h
10. Confirm booking 00:30h
11. Send message to employee 00:01h
 • Częstotliwość:
  • Częstotliwość zdarzenia „Travel request submitted” to: 75 razy na tydzień (15 razy dziennie, przy założeniu pracy od pn. do pt. w godz. 9-17).
  • Prawdopodobieństwa bram:
   • Booking validation result?
    • approved 80%
    • modify 18%
    • rejected 2%
   • Travel request status?
    • approved 70%
    • modify 20%
    • rejected 10%
   • Travel advance under limit?
    • no 5%
    • yes 95%
  • Prawdopodobieństwo zdarzenia czasowego przy tasku Validate booking: 2%.
 • Zasoby ludzkie – wg poniższej tabeli:
No Role Number of resources Work schedule per resource Costs / hour
1. Accountant 2 resources Mon-Fri 40:00 hours per week €20.00
2. Employee 4 resources Mon-Fri 40:00 hours per week €15.00
3. Manager 2 resources Mon-Fri 40:00 hours per week €30.00
4. Planer 2 resources Mon-Fri 40:00 hours per week €20.00

Symulacja wieloprzebiegowa

Proszę wykonać kilkukrotnie symulację wieloprzebiegową wg opisanego scenariusza dla czasu trwania: 30 dni. Następnie proszę porównać wyniki symulacji, przeanalizować je oraz wygenerowany raport z symulacji.

W grupowym raporcie z laboratorium należy umieścić wyniki analizy
wraz z uzasadnieniem (poparte odpowiednimi screenshotami)

Zadanie

Używając narzędzi do symulacji i biorąc pod uwagę rozwój firmy proszę zaproponować możliwe rozwiązania polepszające działanie procesu, biorąc pod uwagę następujące założenia:

 • Częstotliwość występowania zdarzenia „Travel request submitted” ulegnie zwiększeniu do 100 razy na tydzień.
 • Firma może zatrudnić dodatkowo 1 osobę z pensją 20€/h.
 • W firmie można dokonać przesunięcia środków o max. 10% dla każdego z zasobów.
 • W firmie można zaproponować zmiany procesu, w szczególności:
  • zmiany przypisania zadań (w sensowny sposób – wymaga uzasadnienia, że jest to możliwe i celowe)
  • rozbicia zadań na mniejsze lub zgrupowania w większe, przy czym sumaryczny czas dla tak zgrupowanych zadań musi być zgodny z pierwotnie zakładanym).

Uzyskany proces powinien mieć zminimalizowane powstanie wąskich gardeł, tzn. musi być możliwe przeprowadzenie symulacji dla minimum 90 dni.

pl/dydaktyka/bim/lab3_2014.1417433196.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/07/16 23:25 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0