Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:dydaktyka:unix:lab_powloka [2013/11/03 13:14]
ikaf
pl:dydaktyka:unix:lab_powloka [2019/02/11 18:13] (aktualna)
kkutt [DO PRZYGOTOWANIA]
Linia 6: Linia 6:
 Samodzielnie należy przed tym laboratorium przygotować:​ Samodzielnie należy przed tym laboratorium przygotować:​
  
-    * podstawy pracy z //Vi//+    * podstawy pracy z //​Vi// ​(ten link może pomóc: http://​vim-adventures.com/​)
     * podstawy pracy z //Emacs//     * podstawy pracy z //Emacs//
     * zapoznać się z innymi edytorami, takimi jak **pico**, **nano**, **mcedit**, ew. czy **joe** **pico** **jed** **zile**     * zapoznać się z innymi edytorami, takimi jak **pico**, **nano**, **mcedit**, ew. czy **joe** **pico** **jed** **zile**
Linia 12: Linia 12:
     * przeczytać artykuł {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​gjn-bash.pdf|GNU Bash - Więcej niż Sh}}     * przeczytać artykuł {{:​pl:​dydaktyka:​unix:​gjn-bash.pdf|GNU Bash - Więcej niż Sh}}
  
 +NIEOBOWIĄZKOWO,​ dla zainteresowanych:​ [[https://​dev.to/​awwsmm/​101-bash-commands-and-tips-for-beginners-to-experts-30je|101 Bash Commands and Tips for Beginners to Experts]]
 ===== WPROWADZENIE ===== ===== WPROWADZENIE =====
  
Linia 68: Linia 69:
  
 ==== Zmiana znaku zachęty ==== ==== Zmiana znaku zachęty ====
-Bash (opis w //​bash(1)//,​ "​PROMPTING"​)+Bash (opis w //​bash(1)//,​ "​PROMPTING" ​(ZACHĘTA POWŁOKI))
  
   export PS1='​\u@\h:​\w '   export PS1='​\u@\h:​\w '
Linia 99: Linia 100:
 ==== Cytowanie napisów ==== ==== Cytowanie napisów ====
 W środowisku powłoki są używane 3 znaki specjalne pozwalające na konstruowanie/​cytowanie napisów: W środowisku powłoki są używane 3 znaki specjalne pozwalające na konstruowanie/​cytowanie napisów:
 +''​ " ''​
  
-    * cudzysłówy ''"'',​ tekst w nich zawarty jest jednym napisem, w którym powłoka może interpertować znaki specjalne, np. podstawiać wartości zmiennych,​ +cudzysłowy ''​ " '',​ tekst w nich zawarty jest jednym napisem, w którym powłoka może interpertować znaki specjalne, np. podstawiać wartości zmiennych,​ 
-    ​* ​apostrofy ''''',​ j.w. tylko BEZ możliwości interpretowania znaków specjalnych - tekst jest dokładnie cytowany, + 
-    ​* ​odwrócone apostrofy ''​`''​ (obok klawisza <​key>​Tab</​key>​),​ zawartość tekstu jest traktowana jako polecenie, uruchamiana przez kolejna powłokę, a wynik działania polecenia jest podstawiany jako tekst.+apostrofy ''''',​ j.w. tylko BEZ możliwości interpretowania znaków specjalnych - tekst jest dokładnie cytowany, 
 + 
 +odwrócone apostrofy ''​`''​ (obok klawisza <​key>​Tab</​key>​),​ zawartość tekstu jest traktowana jako polecenie, uruchamiana przez kolejna powłokę, a wynik działania polecenia jest podstawiany jako tekst.
  
  
Linia 165: Linia 169:
     * Reszta często emuluje w pewnym zakresie jeden z tych dwóch.     * Reszta często emuluje w pewnym zakresie jeden z tych dwóch.
     * Należy znać podstawy użycia Emacs i VI, np.: poruszanie się po ekranie, obsługa plików, podstawy edycji.     * Należy znać podstawy użycia Emacs i VI, np.: poruszanie się po ekranie, obsługa plików, podstawy edycji.
 +    * Ciekawy tutorial do nauki VI: [[https://​vim-adventures.com/​|VIM Adventures]]
  
  
Linia 237: Linia 242:
 ==== - Inicjalizacja powłok ==== ==== - Inicjalizacja powłok ====
  
-    * odnaleźć w dokumentacji odpowiednie fragmenty opisujące inicjalizację powłok: //​bash(1)//:​ INVOCATION, FILES, //​tcsh(1)//:​ Startup and shutdown, FILES+    * odnaleźć w dokumentacji odpowiednie fragmenty opisujące inicjalizację powłok: //​bash(1)//:​ INVOCATION ​(WYWOŁANIE), FILES (PLIKI), //​tcsh(1)//:​ Startup and shutdown, FILES
     * przy pomocy wybranego edytora (**nano**, **pico**, **mcedit**, **emacs**, **jed**, **vi**) stworzyć pliki dla własnej powłoki logowania:     * przy pomocy wybranego edytora (**nano**, **pico**, **mcedit**, **emacs**, **jed**, **vi**) stworzyć pliki dla własnej powłoki logowania:
       * inicjalizacyjne dla //login shell//       * inicjalizacyjne dla //login shell//
Linia 258: Linia 263:
  
 ==== - GNU Readline ==== ==== - GNU Readline ====
- 
 Testować w GNU Bash, notacja funkcji GNU Emacs: Testować w GNU Bash, notacja funkcji GNU Emacs:
  
Linia 272: Linia 276:
  
   le<​T><​T>​ss /​e<​T>/​pas<​T>​   le<​T><​T>​ss /​e<​T>/​pas<​T>​
-  echo $ HO<​T><​T>​ME+  echo $HO<​T><​T>​ME
   cd ~s<​T><​T>​   cd ~s<​T><​T>​
  
pl/dydaktyka/unix/lab_powloka.1383484450.txt.gz · ostatnio zmienione: 2017/07/16 23:25 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0