Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Both sides next revision
pl:dydaktyka:unix:lab_sed_awk [2017/11/13 10:14]
kkutt [SED]
pl:dydaktyka:unix:lab_sed_awk [2017/12/18 10:49]
kkutt [Do przygotowania] regex crossword
Linia 13: Linia 13:
     * Artykuł o //awk//: [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk1/​index.html|część 1]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk2/​index.html|część 2]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk3/​index.html|część 3]].     * Artykuł o //awk//: [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk1/​index.html|część 1]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk2/​index.html|część 2]], [[https://​www.ibm.com/​developerworks/​linux/​library/​l-awk3/​index.html|część 3]].
  
 +  * Ciekawym miejscem do ćwiczenia znajomości wyrażeń regularnych jest [[https://​regexcrossword.com/​|Regex Crossword]] :-)
 ===== Wprowadzenie ===== ===== Wprowadzenie =====
   * sed i awk są narzędziami strumieniowego przetwarzania tekstu.   * sed i awk są narzędziami strumieniowego przetwarzania tekstu.
pl/dydaktyka/unix/lab_sed_awk.txt · ostatnio zmienione: 2018/11/20 13:43 przez kkutt
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0