Strona projektu Harmonogram

Piotr Bator, Wojciech Zbiegieł, Bogusław Król


Projekt stanowi podstawę bazodanową dla projektu realizowanego z przedmiotu Technologie i Programowanie WWW.

Sformułowanie zadania projektowego

Celem projektu jet stworzenie oprogramowania wspomagającego tworzenie i udostępnianie planu zajęć dla studentów. Dodatkowym rozszerzeniem projektu będzie możliwość przechowywania w bazie danych informacji dla Systemu Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System). Informacje te będą wykorzystywane do optymalizacji czasów przejścia pomiędzy salami, w których odbywają się zajęcia.

Analiza stanu wyjściowego

Obecnie na naszym wydziale plan zajęć tworzony jest przy użyciu programu Excel. Uniemożliwia to szybkie propagowanie informacji o zmianach w planie zajęć. Nie ma również żadnej interakcji z użytkownikiem.

Analiza wymagań użytkownika

Główne funkcjonalności (Must have):

  • Oznaczanie zajęć z jednego przedmiotu jednym kolorem
  • Dodawanie, usuwanie, modyfikowanie zajęć
  • Synchronizacja przez protokół caldav
  • Panel Administracyjny
  • Podział użytkowników ze względu na uprawnienia

Dodatkowe funkcjonalności (Could have):

  • Linki w postaci 2D - barcode
  • Powiadomienie sms o zmianie planu

Diagram Przypadków Użycia

Identyfikacja funkcji

Harmonogram zostanie stworzony w oparciu o framework Django. Django to wysokopoziomowy, opensource'owy framework przeznaczony do tworzenia aplikacji internetowych, napisany w Pythonie. Posiada on ORM wysokiego poziomu pozwalający na łatwe i bezpieczne operowania na bazach danych bez użycia SQL. Harmonogram będzie korzystał z serwera bazy danych PostreSQL z rozszerzeniem PostGIS. PostGIS poszerza funkcjonalność relacyjnej bazy danych o możliwość przechowywania informacji GIS.

Functional Hierarchy Diagram

diagram

Entity-Relationship Diagram

pl/dydaktyka/ztb/2010/projekty/harmonogram/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0