PIW 2010

Przedmiot Podstawy Inżynierii Wiedzy dla kierunku Informatyka Stosowana, 4. rok, semestr wiosenny.

Harmonogram

Wstępny harmonogram zajęć (organizacja roku 2009/10):

 1. Laboratoria Prolog
 2. Kolokwium sprawdzające wiedzę 21.04.
 3. Równoległe wątki - do wyboru: (28.04 - 2.06)
 4. zaliczenia (2. kolokwium, ew. oddanie projektów) 7.06
 5. wpisy 14.06

Prolog

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data ćwiczenie 8:00 9:30 11:00 12:30 14:00 15:30 17:00 18:30
3.03 Wprowadzenie GJN GJN GJN SBK SBK WTF SBK SBK
10.03 Podstawy programowania GJN GJN GJN SBK SBK SBK WTF WTF
17.03 Listy 1 GJN GJN GJN SBK SBK SBK WTF WTF
24.03 Listy 2 GJN GJN GJN SBK SBK SBK WTF WTF
31.03 Reprezentacja wiedzy GJN GJN GJN SBK SBK SBK WTF WTF
21.04 Metaprogramowanie GJN GJN GJN SBK SBK SBK WTF WTF
28.04 KOLOKWIUM

Mindstorms

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data ćwiczenie 9:30 15:30 17:00
5.05 Wprowadzenie WTF SNW SNW
12.05 plnxt - zapoznanie WTF SNW SNW
19.05 plnxt - podstawy WTF SNW SNW
26.05 plnxt - zaawansowane WTF SNW SNW
2.06 plnxt - zaawansowane WTF SNW SNW
9.06 plnxt - wiele robotów WTF SNW SNW

Opis i wykaz sprawozdań PIW2010

Strony robotów

 • zajęcia odbywają się w sali 215
 • grupa ćwiczeniowa 8-15 osób jest dzielona na zespoły 2-3 osobowe.
 • każdy zespół realizuje to samo ćwiczenie na własnym zestawie NXT
 • każdy zespół oddaje sprawozdanie z zajęć
 • każdy zespół uaktualnia stronę (pamiętnik?) robota, którego używa, np. Agatki.
 • warunkiem zaliczenia laboratoriów jest: obecność + dostarczenie sprawozdania (od każdego zespołu ćwiczeniowego, po każdych zajęciach.)

Laboratoria fakultatywne

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data 8:00 9:30 12:30 14:00 15:30 17:00
5.05 GJN GJN SBK SBK SBK WTF
12.05 GJN GJN SBK SBK SBK WTF
19.05 WTF X X X WTF
26.05 GJN GJN SBK SBK SBK WTF
 • zajęcia odbywają się w sali 201
 • każdy ćwiczy indywidualnie wybrane lab.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach: obowiązkowa (poza ew. realizacją projektów)
 • dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona (każda następna: -20%punktów od oceny końcowej)
 • kolokwium z Prologu: 0-12pkt
 • sprawozdania Mindstorms: 0-12pkt → sprawozdań nie można poprawiać
 • LUB kolokwium z lab. dodatkowych: 0-12pkt (kwant 0.5)
 • dla osób nie realizujących projektów udział w obu kolokwiach jest obowiązkowy
 • aktywność: ew. punktowana przez +, liczony jako 1 pkt
 • projekt zwalnia z 2. kolokwium, jest liczony za 12pkt, wyróżniające się projekty są podstawą do oceny 6.0 5.0 (szóstki zlikwidowali :-()
 • SUMA 24pkt, zaliczenie od 12.0pkt, war. konieczny: ocena z kolokwium z Prologu >= 6pkt

Projekty

Dla osób zainteresowanych:

 • projekty bazują na tematach MIW (do przedyskutowania, szczególnie tematy nie wzięte) i prac inżynierskich i są wstępem do pracy magisterskiej
pl/dydaktyka/piw/2010/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0