Laboratorium (zaawansowane algorytmy w PLNXT)

Opis

Cel: testowanie możliwości interfeju programistycznego PLNXT przez budowę algorytmów o wyższym stopniu złożoności.

Środki:

  • zestaw LEGO,
  • plansza testowa (opcjonalnie),
  • adapter BT,
  • PLNXT.

Przygotowanie stanowiska

UWAGA! Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy starannie przygotować swoje stanowisko pracy zgodnie z instrukcją.

Dokumentacja

Warstwa behawioralna: nxt_movement.pdf
Tiggery i timery: threads.pdf

Budowa robota

Prowadzący powinien udostępnić złożonego robota TriBot lub jego uproszczoną wersję (wg. instrukcji QuickStart). Po wybraniu algorytmu do implementacji (poniżej), proszę zwrócić uwagę, czy robot ma odpowiednie sensory. Jeśli nie, proszę dokonać odpowiednich modyfikacji.

Implementacja algorytmu

Proszę zaimplementować wszystkie trzy poniższe algorytmy:

Więzień

Z użyciem planszy testowej.
Wymagane sensory: światło.
Robot zaczyna działanie wewnątrz obszaru zaznaczonego grubą czarną linią na planszy testowej. Chce się z tego obszaru wydostać, ale nie może zrobić tego (nie wolno mu przekroczyć czarnej linii), dopóki nie znajdzie „klucza” - czerwonego obszaru symbolizującego piłkę. Po najechaniu na „klucz” sygnalizuje to dźwiękiem i ucieka z obszaru wewnątrz czarnej linii. Po wydostaniu się sygnalizuje ten fakt dźwiękiem i kończy pracę.

Sprzątacz

Wymagane sensory: odległość.
Robot ma za zadanie oczyścić teren w promieniu np. 40 cm od swojej początkowej pozycji. Jeżeli w tym obszarze znajdują się jakieś przeszkody, próbuje je wypchnąć poza niego. Po oczysczeniu całego terenu, wraca do pozycji wyjściowej i kończy pracę.

Co przybyło?

Wymagane sensory: odległość, dźwięk.
Robot obraca się i bada rozmieszczenie przedmiotów wokół siebie. Po pierwszym obrocie zatrzymuje się. Należy mu dołożyć w tym obszarze jakiś przedmiot. Po klaśnięciu wykonuje drugi obrót. Po wykryciu dostawionego przedmiotu podjeżdza do niego i kończy pracę.

Zakończenie

UWAGA! Prosze nie rozmontowywać robota!

UWAGA! Jeżeli należycie Państwo do ostatniej tego dnia grupy ćwiczeniowej, należy wyciągnąć baterie z robota i przekazać je prowadzącemu do naładowania!

Sprawozdanie

W przypisanej grupie przestrzeni nazw stworzyć stronę, na której umieścić:

  • kod Państwa programów,
  • spostrzeżenia, napotkane problemy, wnioski,
  • uwagi dotyczące funkcjonalności PLNXT.

Wykaz sprawozdań

pl/mindstorms/lab/lab_plnxt_zaawansowane.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0