PIW 2011

Przedmiot Podstawy Inżynierii Wiedzy dla kierunku Informatyka Stosowana, 1. rok studiów 2. stopnia, semestr wiosenny.

Harmonogram

Wstępny harmonogram zajęć (organizacja roku 2010/11):

 1. Laboratoria Prolog
  • laboratoria z Prologu (praca indywidualna) w terminach: 1/2.03, 8/9.03, 15/16.03, 22/23.03, 29/30.03, 5/6.04
 2. Kolokwium sprawdzające wiedzę 12/13.04
 3. Równoległe wątki - do wyboru: (od 19.04)
 4. zaliczenia (2. kolokwium, zaległe 1. kolokwium, ew. oddanie projektów) 14/15.06
 5. wpisy: termin zostanie ustalony w późniejszym terminie

Prolog

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data ćwiczenie 16:00 17:30 8:00 9:30 11:00 14:00 15:30
1/2.03 Wprowadzenie WTA WTA WTA SBKSBK GJN GJN
8/9.03 Podstawy programowania WTA WTA WTA SBKSBK GJN GJN
15/16.03 Listy 1 WTA WTA WTA SBK SBK GJN GJN
22/23.03 Listy 2 WTA WTA WTA SBK SBK GJN GJN
29/30.03 Reprezentacja wiedzy WTA WTA WTA SBK SBK GJN GJN
5/6.04 Metaprogramowanie WTA WTA WTA SBKSBK
12/13.04 KOLOKWIUM

Laboratoria fakultatywne

Rozkład zajęć i prowadzących:

Data 16:00 17:30 8:00 9:30 11:00 14:00 15:30
19/20.04 WTA WTA WTA SBK SBK GJN GJN
10/11.05 WTA WTA WTA SBK SBK GJN GJN
17/18.05 WTA WTA WTA SBK SBK GJN GJN
24/25.05 WTA WTA WTA SBK SBK GJN GJN
31.05/1.06 e-learning e-learning e-learning SBK SBK GJN GJN
7/8.06. WTA WTA WTA SBK SBK SBK WTA
14/15.06 KOLOKWIUM
 • zajęcia odbywają się w sali 201
 • każdy ćwiczy indywidualnie wybrane lab.

Warunki zaliczenia

 • obecność na zajęciach: obowiązkowa (poza ew. realizacją projektów)
 • dopuszczalna 1 nieobecność nieusprawiedliwiona (każda następna: -20%punktów od oceny końcowej)
 • kolokwium z Prologu: 0-12pkt
 • kolokwium z lab. dodatkowych: 0-12pkt (kwant 0.5)
 • dla osób nie realizujących projektów udział w obu kolokwiach jest obowiązkowy
 • aktywność: ew. punktowana przez +, liczony jako 1 pkt
 • projekt zwalnia z 2. kolokwium, jest liczony za 12pkt, wyróżniające się projekty są podstawą do oceny 6.0 5.0 (szóstki zlikwidowali :-()
 • SUMA 24pkt, zaliczenie od 12.0pkt, war. konieczny: ocena z kolokwium z Prologu >= 6pkt

Projekty

Projekty mogą być podstawą do zrealizowania pracy magisterskiej rozszerzającej podstawowy temat projektu.

pl/dydaktyka/piw/2011/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0