Emulatory

Wprowadzenie

Dostępne są emulatory modułu 'brick' z zestawu Mindstorms.
Dzięki nim możliwe jest testowanie zestawu bez konieczności jego posiadania.
W szczególności emulatory umożliwiają:

  • ładowanie programów,
  • konfigurację sensorów,
  • symulację zdarzeń zewnętrznych,
  • kontrolę silników,
  • emulację legOS,
  • debugowanie.

Emulatory RCX

pl/mindstorms/emulatory.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0