Interfejs

Przyciski

Włączanie NXT odbywa się przez wciśnięcie pomarańczowego przycisku. Tym samym przyciskiem zatwierdza się wybór w menu. Do przemieszczania się między pozycjami służą przyciski w kształcie trójkątów. Ciemny przycisk poniżej służy do anulowania wyboru i do wyłączania NXT (gdy jest się w głównym menu).

Bluetooth

Włączanie BT odbywa się w menu interfejsu NXT. Należy wybrać: Bluetooth → On/Off → {On albo Off}. Gdy BT jest włączony, w lewym górnym rogu wyświetlacza znajduje się symbol BT oraz na prawo od niego symbol '<'. Po nawiązaniu połączenia obok symbolu '<' pojawia się symbol '>'. Razem tworzą: '<>'. Po zamknięciu połączenia znika symbol '>'.

Baterie

W prawym górnym rogu wyświetlacza znajduje się wskaźnik poziomu baterii. Cały czarny oznacza pełne baterie.

Odczyt wartości sensorów

Można odczytać wskazania sensorów bezpośrednio z menu NXT. Należy wybrać View → {rodzaj_sensora} → {port}

Ustawienia

Sleep

NXT ma funkcję “sleep”. Fabrycznie jest ustawiona na 10 minut. Jeżeli do tego czasu nie zostanie wciśnięty dowolny przycisk, NXT się wyłączy. To oznacza, że może to zrobić także w trakcie wykonywania algorytmu. To może być denerwujące. W celu wyłączenia należy wybrać z menu Settings → Sleep → Never.

Dźwięk

Przy włączaniu NXT mogą być wydawane irytujące dźwięki. Można je wyłączyć wybierając z menu Settings → Volume → 0.

pl/mindstorms/interfejs.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0