globalna baza wątków: identyfikator, jakim robotem steruje, lista akcji → PHW

cacheowanie wart. → MMK

sztafeta robotów

mindstorms/plnxt/plnxtdev/meeting20090422.txt · Last modified: 2017/07/17 08:08 (external edit)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0