Paradygmaty Programowania

Wykład: Plan i realizacja


Prolog

Edycja 2017 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. 10 prostych przykładów [2.03.2017; ALi]
 2. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. [9.03.2017; ALi]
 3. Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Operacje zaawansowane. Rekurencja a iteracje. Metapredykaty operacji na listach. [16.03.2017; ALi]
 4. Zaawansowane definicje operacji na listach. Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. [23.03.2017; ALi]
 5. Wprowadzenie do języka Python. Prolog a Python - porównanie wybranych konstrukcji. ASP. Problog. Picat. [30.03.2017; ALi]
 6. E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] Prolog
 7. Wprowadzenie do języka Haskell. i dalej…

Edycja 2016 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. Termy. [26.02.2016; ALi]
 2. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. Struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. [4.03.2016; ALi]
 3. Prolog: Struktury listowe. Sortowanie. Operacje zaawansowane. Metapredykaty operacji na listach. [11.03.2016; ALi]
 4. Wprowadzenie do języka Haskell. [18.03.2016; PTM]
 5. Prolog: reprezentacja i przetwarzanie wiedzy. Metaprogramowanie. [31.03.2016; ALi]
 6. Wprowadzenie do języka Python. [7.04.2016; ALi]
 7. E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [materiał fakultatywny] Prolog
 8. Haskell [14.04.2016] i dalej…

Edycja 2015 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Języki proceduralne a deklaratywne. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. Składnia Prologu. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. Termy. [5.03.2015]
 2. E-Learning: Prolog: programowanie deklaratywne. [12.03.2015] Data Structures + Lists (Do przerobienia: First Steps in Prolog oraz Prolog Data Structures: List Processing).
 3. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna.
 4. Prolog: struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2.
 5. Prolog: wybrane zagadnienia zaawansowane.

Edycja 2014 (3h/week)

 1. Paradygmaty programowania: klasyfikacje języków programowania. Programowanie logiczne: Prolog. Intuicyjne przedstawienie Prologu. [6.03.2014]
 2. Prolog: programowanie deklaratywne. Model obliczeniowy: implementacja DFS, nawroty, backtracking. Indeterminizm. Zmienne i ich rola. [13.03.2014]
 3. Prolog: składnia i semantyka. Termy. Unifikacja. Pamięć wewnętrzna. [20.03.2014]
 4. Prolog: struktury listowe. Konstrukcja, rola i obsługa list. Predykaty member/2, select/3 i append/2. [27.03.2014]
 5. E-learning: Prolog: wybrane zagadnienia zaawansowane. [3.04.2014] Data Structures + Lists (Do przerobienia: First Steps in Prolog oraz Prolog Data Structures: List Processing).

Materiały do Prologu

pl/dydaktyka/pp/start.txt · ostatnio zmienione: 2017/07/17 08:08 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0