Opis Lab215

Konfiguracja stanowiska do pracy z NXT

Logowanie

 1. zaloguj się do systemu na konto podane przez prowadzącego, ew. on Cię zaloguje

Połączenie robota

 1. weź brick NXT i wtyczkę BT na USB, zwróć uwagę na nazwę i numer zestawu!
 2. włącz wtyczkę BT do portu USB komputera
 3. na górnym pasku powinien się pojawić niebieski aplet BT → sprawdź!
 4. włącz NXT

Pobranie PlNXT

 1. otwórz terminal tekstowy z górnego paska
 2. napisz cd plnxt
 3. jeżeli polecenie się powiodło, przejdź do ustawiania portu (poniżej)
 4. jeżeli nie:
  1. rozpakuj: tar xvzf plnxt.tar.gz
  2. przejdź do katalogu plnxt: cd plnxt

Ustawienie parametrów portu i sparowanie

 1. uruchom skrypt bin/plnxt_stty(argumentem jest nazwa robota pisana małymi literami), np.
  ./bin/plnxt_stty czeslaw
 2. w trakcie pracy skryptu może zajść konieczność sparowania urządzeń, zwróć uwagę na górny pasek na ekranie! (Nie będzie wymagane, jeżeli ostatnio z tym zestawem na tym komputerze była używana ta sama wtyczka BT)
 3. przy sparowaniu NXT prosi o podanie numeru PIN, który następnie trzeba powtórzyć w oknie konfiguracyjnym, które powinno się pojawić po zatwierdzeniu PINu w NXT.

Konfiguracja PlNXT

W pliku konfiguracyjnym plnxt.pl należy ustawić urządzenie (oraz jego parametry), z którego się korzysta z odpowiednim numerem.

Numer jest numerem robota (bez zera na początku!)

Przykład dla robota 02 - Bolek:

nxt_robot_definition(bolek,'/dev/rfcomm2',bt,off,on_demand,17.5,11,'C','B','A',false,'S1','S2','S3','S4').

Sprawdzenie konfiguracji

W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji można wykonać instrukcje zawarte tutaj.

Rozwiązywanie problemów

 • Najczęściej występujący problem związany jest z pracą w tle wcześniejszych egzemplarzy (procesów) Prolog. Wzwiązku z tym:
  • NIE należy NIGDY „przerywać” pracy interpretera przez klawisze Control i Z!
  • w razie problemów należy posprzątać przed uruchomieniem Prologu, np. przez killall swipl a potem killall -9 swipl (o ile uruchomiono interpreter przez „swipl”)
 • Urządzenia wcześniej sparowane można zobaczyć klikając prawym przyciskiem niebieską ikonę apletu BT→Preferences→Bonded devices.
 • Jeżeli urządzenie znajduje się na tej liście, parowanie w ogóle nie powinno zachodzić. Wystarczy samo ustawienie parametrów portu, którego dokonuje się uruchamiając skrypt nxt_stty.
 • Gdyby jednak cały proces ustawienia parametrów portu i ewentualnego parowania nie przebiegał poprawnie, proszę:
  • usunąć z wyżej wskazanej listy urządzenie,
  • konieczne może też być usunięcie wpisu w NXT brick (należy wybrać z menu Bluetooth → My contacts → {device} → Delete)
 • Następnie proszę ponownie uruchomić skrypt nxt_stty.

Rozwiązania problemów pojawiających się na zajęciach

 • … (opis problemu → rozwiązanie)
pl/mindstorms/lab/lab215.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0