Języki Sztucznej Inteligencji

W 2. części przedmiotu JSI dl 4. roku AiR realizowane są poniższe laboratoria.

Ćwiczenia

JSI2008

Organizacja zajęć

 • zajęcia odbywają się w sali 215
 • grupa ćwiczeniowa 8-12 osób jest dzielona na zespoły 2-3 osobowe.
 • każdy zespół realizuje to samo ćwiczenie na własnym zestawie NXT
 • każdy zespół oddaje sprawozdanie z zajęć
 • każdy zespół uaktualnia stronę (pamiętnik?) robota, którego używa, np. Agatki.

Zasady zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratoriów jest:

 • obecność,
 • dostarczenie sprawozdania od każdego zespołu ćwiczeniowego, po każdych zajęciach.

Sprawozdania

 • sprawozdania są pisane w wiki
 • konto dostępowe jest jedno dla wszystkich, jsi09, hasło podane na zajęciach
 • każdy zespół tworzy sprawozdanie na osobnej stronie, wykaz sprawozdań jest tu
 • każdy zespół podlinkowuje sprawozdanie do strony konkretnego robota którego używał!
 • sprawozdanie jest punktowane:
  • 0 → brak sprawozdania
  • 1 → we are not really that impressed
  • 2 → wow! it rocks!
 • warunkiem uzyskania 2 pkt jest spełnienie każdego z poniższych:
  • dołączenie do sprawozdania spakowanych plików wykonanych na laboratorium (chyba, że w konkretnym ćwiczeniu zaznaczono inaczej),
  • dołączenie do sprawozdania zdjęć wykonanych robotowi w czasie interesujących ćwiczeń, zdjęcia o niewielkim rozmiarze w JPG, o niewielkiej objętości (50kB MAX!)
  • wszystkie powyższe pliki mają być uploadowane pojedynczo razem ze sprawozdaniami do przestrzeni pl:mindstorms:studenci:przedmioty:jsi:jsi2008 tak aby były dostępne bezpośrednio ze strony sprawozdania!
  • dodanie od siebie propozycji rozszerzenia strony WWW laboratorium o nowe treści
 • konkretny opis ćwiczenia może modyfikować powyższą specyfikację!
 • TERMIN: sprawozdania należy umieszczać w wiki do poniedziałku po zajęciach.
pl/mindstorms/studenci/przedmioty/jsi.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0