Projekt konceptualny

1. Sformułowanie zadania projektowego

Celem projektu jest stworzenie serwisu internetowego umożliwiającego użytkownikom tworzenie i importowanie kalendarzy oraz porównywanie ich pod względem wspólnego „czasu wolnego”. Każdy z użytkowników mógłby stworzyć własny kalendarz stanowiący plan zadań o ściśle określonych ramach czasowych (na przykład plan zajęć na uczelni, lekcji w szkole,…). Zadania te mogłyby być jednorazowe jak i cykliczne. Dodatkową usługę stanowiłaby możliwość importu kalendarzy z innych serwisów tego typu, oferujących podobne usługi (np. z kalendarza google). Jednak główną funkcjonalnością oferowaną przez serwis byłaby możliwość porównywania kilku kalendarzy w celu wyszukania terminów, w których żaden z użytkowników nie ma zaplanowanych żadnych zadań lub zaplanowane zadania posiadają niski priorytet (nie są one koniecznie do wykonania dla użytkownika w wybranym czasie). Rozwiązanie to pozwoliłoby ustalać terminy spotkań dwóch lub więcej osób uwzględniając ich plan zadań. Dzięki temu każdy użytkownik mógłby w sposób szybki i łatwy wyszukać wolne terminy i umówić się na spotkanie bez konieczności ręcznego porównywania planów pozostałych osób i bezpośredniej komunikacji z nimi.

2. Analiza stanu wyjściowego

Jednym z istniejących rozwiązań tego typu jest kalendarz oferowany przez firmę google. Kalendarz ten stanowi internetowa aplikację pozwalającą na tworzenie zadań w danych ramach czasowych, z możliwością ustawienia ich powtarzania co określony czas. Tworzone plany można udostępniać innym użytkownikom usługi oraz publikować w Internecie. Rozwiązanie to jest dość popularne ze względu na prostotę obsługi i darmowy dostęp.

Funkcjonalnością wyróżniającą proponowane rozwiązanie od przedstawionych wcześniej aplikacji byłaby możliwość porównywania kalendarzy. Każdy użytkownik miałby możliwość porównania swojego kalendarza z kalendarzami innych użytkowników, czego wynikiem byłby plan prezentujący w jakim czasie wszyscy użytkownicy uwzględniani w porównaniu nie mają zaplanowanych żadnych zadań lub zaplanowane zadania oznaczyli jako mało istotne (i mogą z nich zrezygnować).

3. Analiza wymagań użytkownika (wstępna)

 • Rejestracja w serwisie
 • Wydarzenia
  • Tworzenie wydarzeń
  • Edycja wydarzeń
  • Usuwanie wydarzeń
  • Import wydarzeń
 • Znajomi
  • Wyszukiwanie znajomych
  • Dodawanie znajomych
  • Usuwanie znajomych
 • Udostępnianie kalendarza znajomym
 • Porównywanie kalendarzy
  • Wybór kalendarzy do porównania
  • Porównanie kalendarzy
 • Wydarzenia współdzielone
  • Tworzenie wydarzeń współdzielonych
  • Odrzucenie/akceptacja wydarzeń współdzielonych
 • Import klendarzy

4. Określenie scenariuszy użycia

4.1. Rejestracja użytkownika

 1. Użytkownik klika link Rejestracja
 2. Pojawia się okienko z formularzem rejestracji
 3. Użytkownik wprowadza login, hasło i nazwę
 4. Użytkownik klika przycisk Rejestruj
 5. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie nastąpiły
  • Wyświetlany jest komunika o sukcesie rejestracji
 6. Użytkownik klika przycisk Zamknij
 7. Znika okienko z formularzem rejestracji

4.2. Logowanie do systemu

 1. Użytkownik wpisuje login i hasło
 2. Użytkownik klika przycisk Zaloguj
 3. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie nastąpiły
 4. Pozytywna weryfikacja danych
  • Przeniesienie do strony z kalendarzem użytkownika

4.3. Dodawanie wydarzenia

 1. Na stronie głównej kalendarza
 2. Użytkownik klika link Dodaj wydarzenie
 3. Pojawia się okienko z formularzem dodawania wydarzenia
 4. Użytkownik wypełnia pola: Nazwa, Data, Godzina rozpoczęcia, Godzina zakończenia, Opis, Etykieta
 5. Użytkownik klika przycisk Dodaj
 6. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie wystąpiły
  • Wyświetlany jest komunikat o dodaniu wydarzenia
 7. Użytkownik klika przycisk Zamknij
 8. Znika okienko z formularzem dodawania wydarzenia

4.4. Edycja wydarzenia

 1. Użytkownik klika ikonę edycji przy danym wydarzeniu
 2. Pojawia się okienko z formularzem edycji wydarzenia
 3. Użytkownik Edytuje pola: Nazwa, Data, Godzina rozpoczęcia, Godzina zakończenia, Opis, Etykieta
 4. Użytkownik klika przycisk Zapisz
 5. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie wystąpiły
  • Wyświetlany jest komunikat o pomyślnym przeprowadzeniu edycji
 6. Użytkownik klika przycisk Zamknij
 7. Znika okienko z formularzem edycji wydarzenia

4.5. Usuwanie wydarzenia

 1. Użytkownik klika ikonę „X” przy danym wydarzeniu
 2. Pojawia się okienko z prośbą o potwierdzenie wyrarzenia
 3. Użytkownik klika przycisk Usuń
 4. Wydarzenie zostaje usunięte
 5. Znika okienko potwierdzenia

4.6. Dodawanie znajomych

 1. Na karcie Dodaj znajomych w ustawieniach
 2. Użytkownik wypełnia pole Login znajomego
 3. Użytkownik klika przycisk Szukaj
 4. Wyświetla się lista użytkowników, których login spełnia kryteria wyszukiwania
 5. Użytkownik klika link dodaj obok loginu znajomego
 6. Wyświetla się informacja o wysłaniu prośby o potwierdzenie
 7. W zakładce Zaproszenia pojawia się wpis o wysłaniu prośby
 8. Znajomy dostaje informację z prośbą o dodanie do znajomych
 9. Znajomy podejmuje decyzje
  • W zakładce Zaproszenia przy zaproszeniu pojawia się komunikat o odrzuceniu zaproszenia, jeśli znajomy odrzucił zaproszenia
  • Znajomy zostaje dodany do znajomych, jeśli potwierdził zaproszenie

4.7. Usuwanie znajomych

 1. Na karcie Znajomi w ustawieniach
 2. Użytkownik klika link Usuń obok loginu znajomego
 3. Wyświetla się okienko z prośbą o potwierdzenie usunięcia
 4. Użytkownik klika przycisk Usuń
 5. Znika okienko potwierdzenia

4.8. Akceptacja zaproszeń

 1. Na karcie Zaproszenia w ustawieniach
 2. Użytkownik klika link Akceptuję obok zaproszenia
 3. Znajomy zostaje dodany do znajomych użytkownika
 4. Użytkownik zostaje dodany do znajomych znajomego
 5. Komunikat o dodaniu do znajomych

4.9. Odrzucanie zaproszeń

 1. Na karcie Zaproszenia w ustawieniach
 2. Użytkownik klika link Odrzucam obok zaproszenia
 3. Pojawia się okienko z prośbą o potwierdzenie odrzucenia
 4. Użytkownik klika przycisk Odrzuć
 5. Znika okienko potwierdzenia
 6. Znajomy dostaje informację o odrzuceniu zaproszenia

4.10. Dodawanie etykiet

 1. Na karcie Etykiety w ustawieniach
 2. Użytkownik klika link Dodaj etykietę
 3. Wyświetla się okienko z formularzem dodawania etykiety
 4. Użytkownik wprowadza nazwę etykiety oraz wybiera jej kolor
 5. Użytkownik klika przycisk Dodaj
 6. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie nastąpiły
  • Wyświetlany jest komunikat o dodaniu etykiety
 7. Użytkownik klika przycisk Zamknij
 8. Znika okienko z formularzem dodawania etykiety

4.11. Edycja etykiet

 1. Na karcie Etykiety w ustawieniach
 2. Użytkownik klika link Edytuj obok etykiety
 3. Wyświetla się okienko z formularzem edycji etykiety
 4. Użytkownik wprowadza nazwę etykiety oraz wybiera jej kolor
 5. Użytkownik klika przycisk Zapisz
 6. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie nastąpiły
  • Wyświetlany jest komunikat o sukcesie edycji etykiety
 7. Użytkownik klika przycisk Zamknij
 8. Znika okienko z formularzem edycji etykiety

4.12. Usuwanie etykiet

 1. Na karcie Etykiety w ustawieniach
 2. Użytkownik klika link Usuń obok etykiety
 3. Wyświetla się okienko z prośbą o potwierdzenie usunięcia
 4. Użytkownik klika przycisk Usuń
 5. Znika okienko potwierdzenia

4.13. Zmiana nazwy użytkownika

 1. Na karcie Dane użytkownika w ustawieniach
 2. Użytkownika klika link Zmień nazwę
 3. Wyświetla się okienko z formularzem zmiany nazwy
 4. Użytkownik wprowadza nową nazwę
 5. Użytkownik klika przycisk Zapisz
 6. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie nastąpiły
  • Wyświetlany jest komunikat o sukcesie edycji nazwy użytkownika
 7. Użytkownik klika przycisk Zamknij
 8. Znika okienko z formularzem edycji nazwy

4.14. Zmiana hasła użytkownika

 1. Na karcie Dane użytkownika w ustawieniach
 2. Użytkownika klika link Zmień hasło
 3. Wyświetla się okienko z formularzem zmiany hasła
 4. Użytkownik wypełnia pola: Stare hasło, Nowe hasło, Powtórz nowe hasło
 5. Użytkownik klika przycisk Zmień
 6. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie nastąpiły
  • Wyświetlany jest komunikat o sukcesie zmiany hasła
 7. Użytkownik klika przycisk Zamknij
 8. Znika okienko z formularzem zmiany hasła

4.15. Porównanie kalendarzy

 1. Na karcie Porównywanie kalendarzy
 2. Wyświetlona jest lista znajomych
 3. Użytkownik zaznacza użytkowników do porównania kalendarzy
 4. Użytkownik klika przycisk Dalej
 5. Wyświetlony zostaje formularz porównania
 6. Użytkownik wypełnia pola: Porównaj od i Porównaj do
 7. Użytkownik klika przycisk Dalej
 8. Weryfikacja danych
  • Wyświetlane są informacje o błędach, jeśli takie nastąpiły
 9. Wyświetlany jest kalendarz stanowiący wynik porównania

5. Identyfikacja funkcji

 1. Przechowywanie informacji o użytkownikach
 2. Przechowywanie i udostępnianie informacji wydarzeniach danego użytkownika
 3. Przechowywanie i udostępnianie informacji o etykietach danego użytkownika
 4. Przechowywanie informacji o znajomych

6. Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji

7. Budowa i analiza diagramu przepływu danych

8. Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów.

W systemie istnieć będą następujące encje:

 1. Uzytkownicy
 2. Wydarzenia
 3. Etykiety
 4. Znajomi
 5. Zaproszenia

9. Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami

10. Projekt diagramów STD (State Transition Diagram – diagramy przejść pomiędzy stanami)

pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/calcom/projekt_konceptualny.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0