Projekt konceptualny

1. Sformułowanie zadania projektowego:

Tematem niniejszego projektu jest stworzenie portalu służącego do optymalizacji rozliczania należności finansowych wśród grup osób. Optymalizacja ta polega między innymi na zmniejszeniu operacji „spłacania długów” pomiędzy osobami w grupie rozliczeniowej oraz minimalizacji przepływu gotówkowego. Motywacją do podjęcia projektu jest zaobserwowanie potencjalnego zainteresowania wśród społeczności młodych internautów. Rozliczanie należności finansowych pośród grup młodych ludzi nierzadko wiąże się z problemami dotyczącymi:

 • Pamiętania o zobowiązaniu finansowym wobec osób w grupie;
 • Wygody w przekazywaniu gotówki (ilość wierzycieli, wielkość przezywanych kwot);
 • Rozliczeń gotówkowych (wydawania reszty, posiadania odpowiedniej ilości gotówki przy sobie).

Rozwiązanie przedstawione w projekcie ma szansę na komercyjne zastosowanie, dzięki nowatorskiemu podejściu do aspektu rozliczania się. W toku poszukiwań podobnych portali internetowych o zbliżonej tematyce, nie udało się znaleźć aplikacji o choćby zbliżonym działaniu. Należy również zauważyć, że proponowane narzędzie może być niezwykle przydatne dla grup znajomych, rodziny, itp. Docelowo korzystanie z portalu będzie całkowicie bezpłatne. Po osiągnięciu rozpoznawalnej marki, zyski będą czerpane z umieszczanych na portalu reklam.

2. Analiza stanu wyjściowego

Poszukiwania portalu internetowego, który realizowałby zagadnienia rozliczeń grupowych, nie przyniosły rezultatów. Jedynymi aplikacjami o zbliżonej tematyce są portale udostępniające narzędzia rozliczeń finansowych dotyczących rozliczania podatków, faktur, itp. Należy jednak zauważyć, że temat poniższego projektu nie jest związany z aplikacjami księgowymi.

3. Analiza wymagań użytkownika (wstępna)

Ułatwienie rozliczeń grupowych:

 • Tworzenie, anulowanie i potwierdzanie zobowiązań finansowych (M);
 • Baza zawartych zobowiązań finansowych (M);
 • Algorytm optymalizowania przepływu należności finansowych wewnątrz grup (M);
 • Informacyjne powiadomienia mailowe (S);
 • Rozróżnienie dwóch poziomów grup użytkowników: (S)
  • grupy rozliczeniowe z optymalizacją automatyczną,
  • grupy rozliczeniowe z optymalizacją wymuszaną każdorazowo;
 • Nadawanie priorytetów kierunkowi przepływu zobowiązań (C);

Społecznościowy charakter portalu:

 • Konta użytkowników (M);
 • Grupy rozliczeniowe (M);
 • Profile użytkowników widoczne wewnątrz grup (S);
 • System komunikacji pomiędzy użytkownikami (wiadomości prywatne, itp.) (C).

Wygoda obsługi aplikacji:

 • Czytelny i przejrzysty interfejs użytkownika (M);
 • Atrakcyjny wygląd graficzny (M);
 • Łatwa nawigacja w serwisie (M);
 • System pomocy (C);
 • Przenośność aplikacji pod kątem urządzeń mobilnych (W).

4. Określenie scenariuszy użycia.

 • Rejestracja;
 • Logowanie;
 • Dodawanie zobowiązania finansowego:
  • Wybór osoby;
  • Podanie kwoty zobowiązania;
  • Wprowadzenie komentarza do zobowiązania (opcjonalnie);
  • Wysłanie zobowiązania.
 • Potwierdzenie przyjęcia / odrzucenie zobowiązania;
 • Zakańczanie zobowiązania;
 • Edycja profilu użytkownika;
 • Obsługa grup użytkowników:
  • Tworzenie grupy,
  • Zapraszanie użytkowników do grupy,
  • Potwierdzanie członkostwa w grupie,
  • Usuwanie użytkownika z grupy,
  • Usuwanie grupy.
 • Przeglądanie zobowiązań finansowych.

5. Identyfikacja funkcji.

 • Rejestracja: dodanie nazwy użytkownika, zakodowanego hasła oraz podstawowych danych użytkownika do bazy danych;
 • Logowanie: wyszukanie zadanego użytkownika w bazie danych oraz porównanie wprowadzonego hasła z przechowywanym hashem;
 • Dodawanie zobowiązania finansowego: dodanie odpowiedniego rekordu do bazy danych;
 • Potwierdzenie przyjęcia / odrzucenie zobowiązania: modyfikacja atrybutu zobowiązania finansowego w bazie danych;
 • Zakańczanie zobowiązania: usunięcie odpowiedniego rekordu z bazy danych;
 • Edycja profilu użytkownika: modyfikacja rekordu związanego z użytkownikiem;
 • Obsługa grup użytkowników: dodawanie, usuwanie, modyfikacja rekordów związanych z grupą użytkowników;
 • Przeglądanie zobowiązań finansowych: pobranie danych z odpowiednich rekordów z bazy danych.

6. Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji

(FHD – Functional Hierarchy Diagram); określenie struktury zależności hierarchicznych pomiędzy jednostkami analizowanego systemu, zwłaszcza w zakresie specyfikacji wymagań funkcjonalnych. Specyfikacja funkcji (funkcjonalności) projektowanego systemu.

7. Budowa i analiza diagramu przepływu danych

8. Wybór encji (obiektów) i ich atrybutów.

 • user:
  • login,
  • password,
  • name,
  • surname,
  • email,
  • birthdate,
  • logdate,
  • regdate.
 • groups:
  • groupID,
  • groupname,
  • groupowner,
  • autooptymalization.
 • groupmembers:
  • login,
  • groupID.
 • commitments:
  • commitmentID,
  • commitmentname,
  • obligor,
  • obligee,
  • groupID,
  • commitmentowner,
  • sum,
  • comment,
  • commitmentdate,
  • status.
 • groupjoin:
  • groupjoinID,
  • groupjoinowner,
  • groupID,
  • login,
  • invitation.
 • sessions:
  • sessionID,
  • login,
  • userIP,
  • rememberme.

9. Projektowanie powiązań (relacji) pomiędzy encjami.

10. Projekt diagramów STD.

pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/rozliczenia/start/projekt_konceptualny.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0