SQLite

Informacje ogólne:

Kompaktowy sytem zarządzania bazą danych obsługujący jezyk SQL. Jest dostępny w postaci małej biblioteki zaimplemntowanej w języku C. Silnik bazy danych w SQLite w przeciwieństwie do większości dostępnych rozwiązań nie potrzebuje być uruchamiany w osobnym procesie - co jest bardzo korzystnym rozwiązaniem szczególnie dla systemów wbudowanych. Biblioteka SQLite staje się integralną częścią aplikacji.

SQLite używa dynamicznej i słabo typizowanej składni SQL. Pozwala na równoległe odczyty. Zapisy do bazy danych odbywają się pojedyńczo. Dostępne są również API w innych językach niż C:

 • ActionScript
 • Perl
 • PHP
 • Ruby
 • C++
 • Delphi
 • Python
 • Java
 • Tcl
 • Visual Basic
 • platformy .NET

Dostępny jest też interfejs powłokowy. Baza może łączyć się przez ODBC. Baza SQLite przechowywana jest na dysku (lub w pamięci) w postaci B-drzew. Dla każdej tabeli i każdego indeksu istnieje osobne drzewo. SQLite oparty jest głównie na standardzie SQL:92 - implementuje większość jego funkcjonalności. Baza udostępnia transakcje ACID.

Obsługiwane funkcjonalności:

 • klucze obce
 • widoki
 • transakcje
 • częściowo wyzwalacze(trigger)
 • definiowanie własnych funkcji
 • widoki

Niezaimplementowane elementy z standardu SQL:92

 • RIGHT and FULL OUTER JOIN
 • Pełne wsparcie dla ALTER TABLE
 • Pełne wsparcie dla wyzwalaczy(trigger)
 • Zapisywanie do widoków
 • GRANT and REVOKE - nie ma potrzeby implementacji dla wbudowanego silnika bazy danych
pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/sql/start/sqlite.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0