Projekt konceptualny

Sformułowanie zadania projektowego

Celem projektu jest stworzenie otwartej bazy produktów konsumenckich. Baza ta będzie tworzona przez internautów za pośrednictwem interfejsu WWW. Serwis będzie stworzony za zasadzie Wiki, co oznacze, że użytkownicy będą mieli możliwość edycji, dodawania nowych i przeglądania poprzednich wersji stron.

Baza będzie miała charakter społecznościowy dzięki integracji z systemem Facebook. W rezultacjie platforma Wiki Items będzie dysponowała informacjami o popularności danego produktu.

Ponadto, system będzie udostępniał zawartość bazy danych poprzez interfejs programistyczny (API) zainteresowanym zewnętrznym systemom (np. sklepom internetowym).

Analiza stanu wyjściowego

Systemy podobne do projektowanego obejmują serwisy pozwalające na komentowanie produktów (cokupic.pl, ceneo.pl). Planowane wiki różni się od istniejących rozwiązań przede wszystkim dlatego, że wszelkie zmiany dotyczące danego artykułu będą poddawane głosowaniu użytkowników. Baza danych o produktach nie jest w wymienionych serwisach udostępniona, możliwości jej poprawiania przez użytkowników są ograniczone. Ponadto, żaden z istniejących systemów nie posiada „czynnika społecznościowego”.

Innowacyjność systemu polega na udostępnieniu platformy, która będzie wykorzystywana przez firmy i instytucje związane z handlem w internecie w celu lepszego funkcjonowania na rynku. Ważnym elementem platformy jest integracja z Facebookiem, dzięki której wszyscy zainteresowani (sprzedawcy i producenci produktów) zyskają możliwość śledzenia preferencji klientów na skalę całego rynku, jak również interakcję z docelową grupą klientów. Klienci uzyskają usystematyzowaną wiedzę na temat produktów.

Analiza wymagań użytkownika

Na podstawie doświadczeń teamu projektowego, oraz przeprowadzonego wywiadu wśród znajomych można stwierdzić, że konsumentom brakuje usystematyzowanej, wiarygodnej bazy wiedzy na temat produktów, przy użyciu której mogliby dokonywać świadomych i udanych zakupów. Również sprzedawcy i producenci arytkułów wynieśliby profity z obserwowania serwisu, gdyż mogliby odpowiadać na istniejące zapotrzebowanie klientów oraz wprowadzać innowacje do swoich produktów. Wiedza dotycząca ilości osób które polubiły dany produkt jest nieoceniona dla każdego przedsiębiorcy produkującego towar danej kategorii.

Celem projektu jest stworzenie otwartej bazy produktów konsumenckich dostępnej dla użytkowników za pośrednictwem wiki. Każdy zarejestrowany użytkownik będzie mógł utworzyć nową lub zedytować bieżącą stronę interesującego go produktu. Jeżeli bieżąca wersja produktu zostanie zedytowana przez użytkownika, zmiana taka musi być zatwierdzona poprzez głosowanie pozostałych internautów- pozwoli to na zatwierdzenie prawdziwych, niekomercyjnych treści dotyczących artykułu. W przeciwnym wypadku strona nie jest podmieniana i obowiązuje jej stara wersja.

Jednocześnie, baza informacji o produktach będzie miała charakter społecznościowy, dzięki integracji z systemem Facebook. Na stronie wiki zostanie umieszczony przycisk „Lubię to”, co pozwoli na ocenę przeglądanych produktów. Informacja o ilości osób, które polubiły dany produkt będzie przechowywana w bazie danych.

Baza danych będzie przechowywać wszystkie poprzednie wersje stron produktów, dzięki czemu użytkownicy będą mogli w każdej chwili prześledzić zmiany dokonane na stronach. Opinie na temat artykułów będą dostępne w różnych językach, przy czym w każdym języku strona będzie tworzona osobno (brak powiązań oprócz przełączania między stronami w różnych językach). Stworzenie oraz zatwierdzenie edycji strony będzie odbywać się w każdym z języków z osobna, przez co w każdym języku bieżąca strona może wyglądać zupełnie inaczej (informacje na tych stronach mogą od siebie odbiegać).

Dla zewnętrzych systemów będzie udostępniony interfejs programistyczny, dzięki któremu na stronach sklepów internetowych będzie można korzystać z opisu produktów na wiki oraz wiadomości dotyczących popularności danego artykułu (ilość osób lubiących dany towar na Facebooku).

Produkty będą wyświetlane na stronie w hierarchicznym porządku, każdy artykuł będzie posiadał swoją kategorię (nadkategorię) oraz zestaw atrybutów edytowanych przez użytkowników, które go specyfikują.

Określenie scenariuszy użycia

Wyszukiwanie produktów

Aktorzy: Wiki user

Zakres: Platforma Wiki Items

Udziałowcy i ich cele: Użytkownik chce znaleźć interesujący go produkt.

Serwis potrzebuje uzyskać nazwę danego produktu, można zawęzić kategorię lub ograniczyć wyszukiwanie towarów poprzez podanie ich atrybutów (wielkość, kolor itp.)

Zdarzenie wyzwalające (trigger):

Użytkownik wybiera opcję wyszukiwania na stronie Wiki Items

Warunki wstępne: brak

Warunki końcowe dla sukcesu: bieżąca strona interesującego użytkownika produktu zostanie wyświetlona

Warunki końcowe dla niepowodzenia: produkt nie istnieje w bazie, serwis zaproponuje użytkownikowi utworzenie nowej strony produktu

Scenariusz główny:

1. Serwis wyświetla formularz wyszukiwania produktu

2. Użytkownik wprowadza dane

3. System wyszukuje produkty spełniające kryteria użytkownika

4. System prezentuje użytkownikowi znalezione produkty

5. Użytkownik przechodzi do strony produktu poprzez kliknięcie wybranego linku

Przeglądanie historii strony

Aktorzy: Wiki user

Zakres: Platforma Wiki Items

Udziałowcy i ich cele: Użytkownik chce przeglądnąć historię tworzenia strony produktu

Zdarzenie wyzwalające (trigger):

Użytkownik przechodzi do strony interesującego go produktu (używając wyszukiwarki lub przechodząc do niej z widoku kategorii)

Warunki wstępne: brak

Warunki końcowe dla sukcesu: historia strony produktu zostanie wyświetlona

Warunki końcowe dla niepowodzenia: brak

Scenariusz główny:

1. Użytkownik wybiera opcję przeglądania historii strony

2. System przekierowuje użytkownika do historii strony

Edycja opisu produktu

Aktorzy: Wiki user

Zakres: Platforma Wiki Items

Udziałowcy i ich cele: Użytkownik chce edytować stronę produktu

Pozostali użytkownicy mają możliwość głosowania na nową wersję strony.

Zdarzenie wyzwalające (trigger):

Użytkownik przechodzi do strony interesującego go produktu (używając wyszukiwarki lub przechodząc do niej z widoku kategorii)

Warunki wstępne: użytkownik jest zalogowany

Warunki końcowe dla sukcesu: zedytowana strona zostanie zatwierdzona jako bieżąca strona produktu

Warunki końcowe dla niepowodzenia: użytkownik nie zatwierdzi edycji strony lub z edycji zrezygnuje lub pozostali internauci nie zatwierdzą zmian w głosowaniu, co spowoduje odrzucenie nowej wersji strony.

Scenariusz główny:

1. Użytkownik wybiera opcję edycji strony

2. System przekierowuje użytkownika do edycji

3. Użytkownik edytuje stronę

4. Użytkownik zatwierdza zmiany dokonane na stronie

5. System umożliwia głosowanie na nową stronę użytkownikom platformy

6. Internauci akceptują zmiany dokonane przez użytkownika (poprzez głosowanie)

Scenariusz alternatywny 1:

4.a. Użytkownik zrezygnuje z edycji strony

Scenariusz alternatywny 2:

6.a. Internauci nie akceptują zmian dokonanych przez użytkownika

Polubienie produktu

Aktorzy: Wiki user

Zakres: Platforma Wiki Items

Udziałowcy i ich cele: Użytkownik chce polubić dany produkt (Facebook)

Zdarzenie wyzwalające (trigger):

Użytkownik przechodzi do strony interesującego go produktu (używając wyszukiwarki lub przechodząc do niej z widoku kategorii)

Warunki wstępne: użytkownik musi być zalogowany na swoim koncie na Facebooku

Warunki końcowe dla sukcesu: produkt zostanie polubiony

Warunki końcowe dla niepowodzenia: brak

Scenariusz główny:

1. Użytkownik klika opcję „Lubię to” na stronie produktu.

Głosowanie na wprowadzone zmiany

Aktorzy: Wiki user

Zakres: Platforma Wiki Items

Udziałowcy i ich cele: Użytkownik chce zagłosować na nową wersję strony produktu

Zdarzenie wyzwalające (trigger):

Użytkownik przechodzi do strony interesującego go produktu (używając wyszukiwarki lub przechodząc do niej z widoku kategorii)

Warunki wstępne: użytkownik musi być zalogowany na platformie

Warunki końcowe dla sukcesu: głos dla danej wersji zostanie dodany do bazy

Warunki końcowe dla niepowodzenia: brak

Scenariusz główny:

1. Użytkownik przechodzi na nową wersję strony produktu.

2. Użytkownik klika opcję „Plus” na zedytowanej stronie produktu.

Pobranie informacji o produkcie

Aktorzy: API user

Zakres: interfejs programistyczny (API)

Udziałowcy i ich cele: Użytkownik chce pobrać informacje na temat interesującego go produktu

Zdarzenie wyzwalające (trigger):

Użytkownik wysyła zapytanie do bazy danych produktu

Warunki wstępne: brak

Warunki końcowe dla sukcesu: dane o produkcie zostaną przesłane do użytkownika

Warunki końcowe dla niepowodzenia: brak

Scenariusz główny:

1. Użytkownik formułuje zapytanie do bazy danych (XML).

2. Baza danych wysyła informacje o produkcie do klienta API.

Identyfikacja funkcji

Liście poniższego drzewa.

Analiza hierarchii funkcji projektowanej aplikacji

Budowa i analiza diagramu przepływu danych

Diagram STD dla systemu

pl/dydaktyka/ztb/2011/projekty/wiki_items/projekt_konceptualny.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0