Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_javasockets [2008/04/29 13:16]
gjn
pl:miw:miw08_prolog_javasockets [2008/06/14 15:03]
gjn
Linia 1: Linia 1:
-====== Opis ====== 
-Łukasz Łysik <​llysik@gmail.com> ​ 
  
-Java ↔ Prolog via Sockets, examples, feasibility study, evaluation 
-An example of enabling a Java tic tac toe GUI to interact with the Prolog tic tac toe game agent, using a socket data connector: http://​www.csupomona.edu/​~jrfisher/​www/​prolog_tutorial/​8_4.html 
- 
-====== Spotkania ====== 
- 
-===== 08.03.04 ===== 
-  * zmiana java(server) na java client 
-  * logic server 
- 
- 
- 
-===== 08.03.18 ===== 
-  * todo: [[pl:​prolog:​prolog_lab:​prolog_lab_2#​tematprosty_system_ekspertowy|car expert system]] 
- 
-<code prolog> 
-user_says(Q,​A) :- stored_answer(Q,​A). 
- 
-user_says(Q,​A) :- \+ stored_answer(Q,​_),​ 
-                  nl,nl, 
-                  ask_question(Q),​ 
-                  get_yes_or_no(Response),​ 
-                  asserta(stored_answer(Q,​Response)),​ 
-                  Response = A. 
-</​code>​ 
- 
-<code prolog> 
-user_says(Q,​A) :- stored_answer(Q,​A). 
- 
-user_says(Q,​A) :- \+ stored_answer(Q,​_),​ 
-                  nl,nl, 
-                  java_ui_quest(Q,​Response),​ 
-                  asserta(stored_answer(Q,​Response)),​ 
-                  Response = A. 
- 
-java_ui_quest(Q,​R) :- 
-ask_qest_in_java(Q),​ 
-get_ans_from_java(R). 
-</​code>​ 
- 
-Przy założeniu Java pyta prolog o diagnozę: 
- 
-Przerobić to: 
-<code prolog> 
-try_all_possibilities :-     % Backtrack through all possibilities... 
-   ​defect_may_be(D),​ 
-   ​explain(D),​ 
-   fail. 
-</​code>​ 
- 
-//​defect_may_be//​ to zapytanie do prologu... 
- 
-===== 080401 ===== 
- 
-MISSED 
- 
- 
- 
- 
-===== 080415 ===== 
-  * upload plików java/prolog do wiki + instr obsługi + wraz z opisem rozwiązania 
-  * model z [[hekate:​varda]],​ view w java, funkcjonalność z ''​varda_model.pl''​ (oraz ew. cześć innych predykatów) ma być udostępniania przez socket jako model, do tego jest view w javie 
- 
-===== 080422 ===== 
-  * proto varda 
- 
- 
- 
-===== 080429 ===== 
-  * dynamiczne generowanie zawartości (np. checkbox) okienka do split lub finalize 
-  * możliwość odpalenia sar/shi z gui. 
-  * kiedy można zrobić split/​finalize -> 
-  ard_property 
-  ard_hist 
-  ard_dependency 
-  patrz varda_view:​dotgen_ard_body 
- 
-===== 080520 ===== 
-  * logika w prologu + shi/sar! 
- 
-====== Projekt ====== 
-===== Car expert system ===== 
- 
-==== Wersja 1 ==== 
-{{:​pl:​miw:​car_expers_system_v.1.tar.gz|:​pl:​miw:​car_expers_system_v.1.tar.gz}} 
-{{:​pl:​miw:​prolog_javasockets_v.1.jpg|:​pl:​miw:​prolog_javasockets_v.1.jpg}} 
- 
-==== Wersja 2 ==== 
-{{:​pl:​miw:​car_expers_system_v.2.tar.gz|:​pl:​miw:​car_expers_system_v.2.tar.gz}} 
-{{:​pl:​miw:​prolog_javasockets_v.2.jpg|:​pl:​miw:​prolog_javasockets_v.2.jpg}} 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-====== Sprawozdanie ====== 
- 
- 
- 
-====== Materiały ====== 
-FIXME 
-  * http://​www.csupomona.edu/​~jrfisher/​www/​prolog_tutorial/​8_4.html 
-  * [[pl:​prolog:​prolog_lab:​prolog_lab_5|bagof/​findall]] 
-  * [[pl:​prolog:​prolog_lab:​prolog_lab_6|call etc.]] 
-  * [[http://​72.5.124.55/​docs/​books/​tutorial/​uiswing/​components/​dialog.html|Java message box types]] 
-  * [[http://​72.5.124.55/​docs/​books/​tutorial/​uiswing/​components/​tree.html|Trees in Java Swing]] 
pl/miw/miw08_prolog_javasockets.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0