Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_javasockets [2008/04/29 13:16]
gjn
pl:miw:miw08_prolog_javasockets [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Opis ====== ====== Opis ======
 +__**Projekt zakończony**__
 +
 Łukasz Łysik <​llysik@gmail.com> ​ Łukasz Łysik <​llysik@gmail.com> ​
  
Linia 77: Linia 79:
   ard_dependency   ard_dependency
   patrz varda_view:​dotgen_ard_body   patrz varda_view:​dotgen_ard_body
 +
  
 ===== 080520 ===== ===== 080520 =====
   * logika w prologu + shi/sar!   * logika w prologu + shi/sar!
 +
 +===== 080610 =====
 +  * split(V)->​jgrapmvievserialize(V)->​xml ->​split(varda)->​sar_socket <​-dot2jgxml->​update(V)
 +  * po stronie V jest graphviz ​
 +''​dot -Tsvg us.dot|grep '​text-anchor'​ us.svg'' ​
 +''​dot -Tsvg us.dot|grep -A1 '​node'​ us.svg'' ​
 +''​dot -Tsvg us.dot|grep -A1 '​node'​ us.svg|cut -d ' ' -f 3|grep points|cut -d'"'​ -f2''​
 +
 +===== 080617 =====
 +  * zacząć pisać sprawozd
 +    * krótki opis "​protokołu"​
 +    * sugestie co do rozszerzenia api vardy
 +    * sug. co do poprawy kody ("​switch"​)
 +
 +===== FutWork =====
  
 ====== Projekt ====== ====== Projekt ======
Linia 92: Linia 110:
 {{:​pl:​miw:​prolog_javasockets_v.2.jpg|:​pl:​miw:​prolog_javasockets_v.2.jpg}} {{:​pl:​miw:​prolog_javasockets_v.2.jpg|:​pl:​miw:​prolog_javasockets_v.2.jpg}}
  
 +====== Sprawozdanie ======
  
 +Prosze o maila, jeśli coś trzeba jeszcze dodać.
  
 +===== Cele osiągnięte w projekcie (+ fixme) =====
  
 +==== Serwer (Prolog) ====
  
 +  - Zaimplementowanie serwera oczekującego na połączenia (dodanie pliku //​varda_server.pl//​).
 +    - FIXME Serwer wykonuje czynności na modelu na podstawie poleceń otrzymanych z socketów. Narazie realizowane jest to przez zagnieżdzone if. Można to przerobić na ładniejszy kod.
 +    - FIXME Poprawić działanie serwera, gdy klient się rozłączy. ​
 +  - Dodanie funkcji //​ard_split_2//,​ która różni się tym, od //​ard_split//,​ że nie trzeba podawać drugiego argumentu (czyli tego, na co splitujemy). Jest to obliczane automatycznie na podstawie podanych połączeń ( 3 argument funkcji //​ard_split//​).
 +    - FIXME Zweryfikować pod względem poprawności i wydajności.
 +  - Dodanie odczytu informacji z pliku //svg//: nazw atrybutów i współrzędnych (dodanie pliku //​varda_pipesys.pl//​.
 +  - Zmiany w pozostałych plikach projektu //varda// nie były dokonywane (poza dodaniem nagłówków do pliku //​varda.pl//​).
  
 +==== GUI (Java) ====
  
 +  - Stworzenie GUI do edycji grafu.
 +    - FIXME Rozpoczynanie nowego grafu (dodawanie pierwszego elementu).
 +  - Możliwość finalizowania i splitowania elementów.
 +  - Możliwość przemieszczania elementów (metodą drag and drop - feature jGrapha)
 +  - FIXME Serializacja i deserializacja obiektu widoku (pierwsza próba nieudana, ale można spróbować jeszcze raz).
  
-====== ​Sprawozdanie ​======+===== Uruchamianie projektu ​===== 
 + 
 +==== Serwer (Prolog) ==== 
 +  - Ściągnij archiwum: {{:​pl:​miw:​varda-prolog-1.0.tar.gz|:​pl:​miw:​varda-prolog-1.0.tar.gz}} 
 +  - Rozpakuj: <​code>​ tar -zxvf varda-prolog-1.0.tar.gz </​code>​ 
 +  - Wejdź do katalogu: <​code>​ cd varda-prolog-1.0 </​code>​ 
 +  - Uruchom przykładowy plik: <​code>​ ./varda therm-model.pl </​code>​ 
 +  - Uruchom serwer na porcie 12345: <​code>​ :- create_server(12345). </​code>​ 
 +  - Serwer oczekuje na połączenia. 
 + 
 + 
 +==== GUI (Java) ==== 
 +  - Ściągnij archiwum: {{:​pl:​miw:​varda-gui-1.0.tar.gz|:​pl:​miw:​varda-gui-1.0.tar.gz}} 
 +  - Rozpakuj: <​code>​ tar -zxvf varda-gui-1.0.tar.gz </​code>​ 
 +  - Wejdź do katalogu: <​code>​ cd varda-gui-1.0/​bin </​code>​ 
 +  - Uruchom program: <​code>​ java -cp ../​lib/​jgraph.jar:​./​ varda_gui.Main </​code>​ 
 + 
 +===== Protokół komunikacyjny ===== 
 +Wymiana informacji odbywa się na zasadzie komunikacji synchronicznej. Serwer prologowy jest odpytywany przez cześć javową. W poniższej tabeli przedstawiony jest protokół komunikacji. 
 + 
 +FIXME Ujednolicenie i dopracowanie protokołu 
 + 
 +^  Nazwa  ^  Zapytanie (od strony javy)  ^  Odpowiedź (od prologa) ​ ^ 
 +| Pobieranie atrybutów finalizowalnych FIXME Poprawić | <​code>​list_finalizeables.</​code>​ | <​code>​[[el1],​[el2],​[el3]]</​code>​ | 
 +| Pobieranie atrybutów splitowalnych FIXME Poprawić | <​code>​list_splitables.</​code>​ | <​code>​[[el1a,​el1b],​[el2a,​el2b],​[el3a,​el3b]]</​code>​ | 
 +| Pobieranie połączeń (zależności) | <​code>​list_deps.</​code>​ | <​code>​[[el1]-[el2],​[el2]-[el3],​[el3]-[el4,​el5]]</​code>​ | 
 +| Pobieranie atrybutów z pliku .svg | <​code>​list_items_from_svg.</​code>​ | <​code>​el1@el2@el3,​el4@</​code>​ | 
 +| Pobieranie współrzędnych z pliku .svg | <​code>​list_coords_from_svg.</​code>​ | <​code>​12.5,​23.4@12.0,​34.5@</​code>​ | 
 + 
 +FIXME Można połączyć ze sobą pobieranie atrybutów i współrzędnych. Są one pobierane z tego samego pliku za pomocą poleceń z konsolowych //cat//, //grep//, //cut//, //tr//.  
 + 
 +Pobieranie atrybutów:​ 
 +<​code>​cat therm-model.svg | grep '​class="​node"'​ | cut -d '>'​ -f3 | cut -d '<'​ -f1 | tr [:cntrl:] @</​code>​
  
 +Pobieranie współrzędnych: ​
 +<​code>​cat therm-model.svg | grep -A1 '​class="​node"'​ | grep polygon | cut -d '"'​ -f4 | cut -d " " -f1 | tr [:cntrl:] @</​code>​
  
 +n-ty atrybut na liście atrybutów odpowiada n-tej współrzędnej na liście współrzędnych.
  
 ====== Materiały ====== ====== Materiały ======
pl/miw/miw08_prolog_javasockets.1209467783.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0