To jest stara wersja strony!


BProlog

BProlog

Struktura prologowa jest w postaci termu xml([version, encoding],[ element(…)]) oraz zagnieżdżonych w nim termów element(Node_Name, [Value], [child_element]).

xml( [version="1.0", encoding="utf-8"],
	[
	element( hml,
		[],
		[
		element( attribute_set,
			[],
			[
			element( att,
				[name="Thermostat"],
				[] ),
			element( att,
				[name="Time"],
				[] ),
			element( att,
				[name="Temperature"],
				[] ),
			element( att,
				[name="Date"],
				[] ),
			element( att,
				[name="Hour"],
				[] ),
			element( att,
				[name="season"],
				[] ),
			element( att,
				[name="operation"],
				[] ),
			element( att,
				[name="thermostat_settings"],
				[] ),
			element( att,
				[name="day"],
				[] ),
			element( att,
				[name="month"],
				[] ),
			element( att,
				[name="today"],
				[] ),
			element( att,
				[name="hour"],
				[] )
			] ),
		element( property_set,
			[],
			[
			element( property,
				[pid="1"],
				[
				element( attref,
					[name="Thermostat"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="2"],
				[
				element( attref,
					[name="Time"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="Temperature"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="3"],
				[
				element( attref,
					[name="Time"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="4"],
				[
				element( attref,
					[name="Temperature"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="5"],
				[
				element( attref,
					[name="Date"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="Hour"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="season"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="operation"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="6"],
				[
				element( attref,
					[name="Date"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="Hour"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="7"],
				[
				element( attref,
					[name="season"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="operation"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="8"],
				[
				element( attref,
					[name="thermostat_settings"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="9"],
				[
				element( attref,
					[name="season"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="10"],
				[
				element( attref,
					[name="operation"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="11"],
				[
				element( attref,
					[name="Date"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="12"],
				[
				element( attref,
					[name="Hour"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="13"],
				[
				element( attref,
					[name="day"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="month"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="today"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="14"],
				[
				element( attref,
					[name="month"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="15"],
				[
				element( attref,
					[name="day"],
					[] ),
				element( attref,
					[name="today"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="16"],
				[
				element( attref,
					[name="day"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="17"],
				[
				element( attref,
					[name="today"],
					[] )
				] ),
			element( property,
				[pid="18"],
				[
				element( attref,
					[name="hour"],
					[] )
				] )
			] ),
		element( tph,
			[],
			[
			element( trans,
				[src="1", dst="2"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="2", dst="3"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="2", dst="4"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="3", dst="5"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="5", dst="6"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="5", dst="7"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="4", dst="8"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="7", dst="9"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="7", dst="10"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="6", dst="11"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="6", dst="12"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="11", dst="13"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="13", dst="14"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="13", dst="15"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="15", dst="16"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="15", dst="17"],
				[] ),
			element( trans,
				[src="12", dst="18"],
				[] )
			] ),
		element( ard,
			[],
			[
			element( dep,
				[independent="9", dependent="8"],
				[] ),
			element( dep,
				[independent="10", dependent="8"],
				[] ),
			element( dep,
				[independent="14", dependent="9"],
				[] ),
			element( dep,
				[independent="16", dependent="17"],
				[] ),
			element( dep,
				[independent="17", dependent="10"],
				[] ),
			element( dep,
				[independent="18", dependent="10"],
				[] )
			] )
		] )
	] ).
pl/miw/miw08_prolog_xml/varda_bprolog.1209471369.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:59 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0