Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_xml:varda_jiprolog [2008/04/29 14:17]
miw
pl:miw:miw08_prolog_xml:varda_jiprolog [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ===== JIProlog ===== ===== JIProlog =====
 [[http://​www.ugosweb.com/​jiprolog/​index.aspx | JIProlog]] [[http://​www.ugosweb.com/​jiprolog/​index.aspx | JIProlog]]
 +
 Struktura postaci prologowej jest w postaci zagnieżdżonych termów zaczynając od xml_document i idąc wgłąb xml_element,​ xml_attribute oraz xml_text. Struktura postaci prologowej jest w postaci zagnieżdżonych termów zaczynając od xml_document i idąc wgłąb xml_element,​ xml_attribute oraz xml_text.
 +
 Charakterystyczne dla postaci prologowej są: Charakterystyczne dla postaci prologowej są:
 +
   * **xml_document(Prolog,​ Root) [[version = V, encoding = E], DocType]**   * **xml_document(Prolog,​ Root) [[version = V, encoding = E], DocType]**
   * **xml_element(Name,​ Attributes, Children)**   * **xml_element(Name,​ Attributes, Children)**
   * **xml_attribute(Name,​ Value)**   * **xml_attribute(Name,​ Value)**
   * **xml_text(Content)**   * **xml_text(Content)**
-<​code>​ + 
-X= xml_document([[version = 1.0, encoding = UTF-8], [],  +<​code ​prolog
-xml_element(hml,​ [], [xml_text(),​  +X=xml_document([version = 1.0, encoding = UTF-8], [],  
- xml_element(attribute_set,​ [], [xml_text(),​  +    xml_element(hml,​ [], [xml_text(),​  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ Thermostat)],​ []), xml_text(),  +    ​xml_element(type_set,​ [], [xml_text()]),​ xml_text(),  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ Time)], []), xml_text(),  +    ​xml_element(attribute_set,​ [], [xml_text(),​  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ Temperature)],​ []), xml_text(),  +          xml_element(att,​ [ 
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ Date)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ Hour)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(id,​ att_0),  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ season)], []), xml_text(),  +              ​xml_attribute(name,​ Thermostat), 
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ operation)],​ []), xml_text(),  +              xml_attribute(value,​ single)],  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ thermostat_settings)],​ []), xml_text(),  +          ​[]), xml_text(),  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ day)], []), xml_text(),  +          xml_element(att,​ [ 
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ month)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ today)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(id,​ att_1),  
- xml_element(att,​ [xml_attribute(name,​ hour)], []), xml_text()]),​ xml_text(),  +              ​xml_attribute(name,​ Time),  
- xml_element(property_set,​ [], [xml_text(),​  +              xml_attribute(value,​ single)],  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid1)], [xml_text(),​  +          ​[]), xml_text(),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameThermostat)], []), xml_text()]), ​ +          xml_element(att,​ [ 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid2)], [xml_text(),​  +              xml_attribute(id,​ att_2),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameTime)], []), xml_text(),  +              ​xml_attribute(name,​ Temperature), 
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameTemperature)], []), xml_text()]),​ +              xml_attribute(value,​ single)],  
-                           xml_text(),  +          ​[]), xml_text(),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid3)], [xml_text(),​  +          xml_element(att,​ [ 
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameTime)], []), xml_text()]), ​ +              xml_attribute(class,​ ro),  
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(id,​ att_3),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid4)], [xml_text(),​  +              ​xml_attribute(name,​ Date),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameTemperature)], []), xml_text()]),​ +              xml_attribute(value,​ single)],  
-                           xml_text(),  +          ​[]), xml_text(),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid5)], [xml_text(),​  +          xml_element(att,​ [ 
-         ​xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameDate)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
-         ​xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameHour)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(id,​ att_4),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameseason)], []), xml_text(),  +              ​xml_attribute(name,​ Hour),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameoperation)], []), xml_text()]), ​ +              xml_attribute(value,​ single)],  
-                           xml_text(),  +          ​[]), xml_text(),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid6)], [xml_text(),​  +          xml_element(att,​ [ 
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameDate)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameHour)], []), xml_text()]), ​ +              xml_attribute(id,​ att_5),  
-                           xml_text(),  +              ​xml_attribute(name,​ season), 
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid7)], [xml_text(),​  +              xml_attribute(value,​ single)],  
-         ​xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameseason)], []), xml_text(),  +          ​[]), xml_text(),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameoperation)], []), xml_text()]), ​ +          xml_element(att,​ [ 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid8)], [xml_text(),​  +              xml_attribute(id,​ att_6),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(namethermostat_settings)], []), xml_text()]), ​ +              ​xml_attribute(name,​ operation), 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(value,​ single)],  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid9)], [xml_text(),​  +          ​[]), xml_text(),  
-         ​xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameseason)], []), xml_text()]), ​ +          xml_element(att,​ [ 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid10)], [xml_text(),​  +              xml_attribute(id,​ att_7),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameoperation)], []), xml_text()]), ​ +              ​xml_attribute(name,​ thermostat_settings), 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(value,​ single)],  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid11)], [xml_text(),​  +          ​[]), xml_text(),​ 
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameDate)], []), xml_text()]), ​ +          xml_element(att,​ [ 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid12)], [xml_text(),​  +              xml_attribute(id,​ att_8),  
-         ​xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameHour)], []), xml_text()]), ​ +              ​xml_attribute(name,​ day),  
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(value,​ single)],  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid13)], [xml_text(),​  +          ​[]), xml_text(),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameday)], []), xml_text(),  +          xml_element(att,​ [ 
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(namemonth)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nametoday)], []), xml_text()]), ​ +              xml_attribute(id,​ att_9),  
-                           xml_text(),  +              ​xml_attribute(name,​ month),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid14)], [xml_text(),​  +              xml_attribute(value,​ single)],  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(namemonth)], []), xml_text()]), ​ +          ​[]), xml_text(),  
-                           xml_text(),  +          xml_element(att,​ [ 
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid15)], [xml_text(),​  +              xml_attribute(class,​ ro),  
-         ​xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameday)], []), xml_text(),  +              xml_attribute(id,​ att_10),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nametoday)], []), xml_text()]), ​ +              ​xml_attribute(name,​ today), 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(value,​ single)],  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid16)], [xml_text(),​  +          ​[]), xml_text(),​ 
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nameday)], []), xml_text()]), ​ +          xml_element(att,​ [ 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(class,​ ro),  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid17)], [xml_text(),​  +              xml_attribute(id,​ att_11),  
- xml_element(attref,​ [xml_attribute(nametoday)], []), xml_text()]), ​ +              ​xml_attribute(name,​ hour), 
-                           xml_text(),  +              xml_attribute(value,​ single)],  
- xml_element(property,​[xml_attribute(pid18)],​[xml_text(),​ +          ​[]), xml_text() 
-                                xml_element(attref,​ [xml_attribute(namehour)], []), xml_text()]), ​ +    ​]), xml_text(),​ 
-                           xml_text()]), ​ +    xml_element(property_set,​ [], [xml_text(),​  
- xml_text(),  +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_0)],​[xml_text(),​  
- xml_element(tph,​ [], [xml_text(),​  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_0)], []), xml_text() 
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​2), xml_attribute(src, ​1)], []), xml_text(),  +          ​]), xml_text(),  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​3), xml_attribute(src, ​2)], []), xml_text(),  +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_1)], [xml_text(),​  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​4), xml_attribute(src, ​2)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_1)], []), xml_text(),  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​5), xml_attribute(src, ​3)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_2)], []), xml_text() 
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​6), xml_attribute(src, ​5)], []), xml_text(),  +          ​]), xml_text(),  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​7), xml_attribute(src, ​5)], []), xml_text(),  +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_2)], [xml_text(),​  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​8), xml_attribute(src, ​4)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_1)], []), xml_text() 
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​9), xml_attribute(src, ​7)], []), xml_text(),  +          ​]), xml_text(),  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​10), xml_attribute(src, ​7)], []), xml_text(),  +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_3)], [xml_text(),​  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​11), xml_attribute(src, ​6)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_2)], []), xml_text() 
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​12), xml_attribute(src, ​6)], []), xml_text(),  +          ​]), xml_text(),  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​13), xml_attribute(src, ​11)], []), xml_text(),  +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_4)], [xml_text(),​  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​14), xml_attribute(src, ​13)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_3)], []), xml_text(),  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​15), xml_attribute(src, ​13)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_4)], []), xml_text(),  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​16), xml_attribute(src, ​15)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_5)], []), xml_text(),  
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​17), xml_attribute(src, ​15)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_6)], []), xml_text() 
- xml_element(trans,​[xml_attribute(dst, ​18), xml_attribute(src, ​12)], []), xml_text()]),​ +          ​]), xml_text(),  
-                ​xml_text(),  +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_5)], [xml_text(),​  
- xml_element(ard,​ [], [xml_text(),​  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_3)], []), xml_text(),  
- xml_element(dep,​[xml_attribute(dependent, ​8), xml_attribute(independent, ​9)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_4)], []), xml_text() 
- xml_element(dep,​[xml_attribute(dependent, ​8), xml_attribute(independent, ​10)], []), xml_text(),  +          ​]), xml_text(),  
- xml_element(dep,​[xml_attribute(dependent, ​9), xml_attribute(independent, ​14)], []), xml_text(),  +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_6)], [xml_text(),​  
- xml_element(dep,​[xml_attribute(dependent, ​17), xml_attribute(independent, ​16)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_5)], []), xml_text(),  
- xml_element(dep,​[xml_attribute(dependent, ​10), xml_attribute(independent, ​17)], []), xml_text(),  +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_6)], []), xml_text() 
- xml_element(dep,​[xml_attribute(dependent, ​10), xml_attribute(independent, ​18)], []), xml_text()])]))+          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_7)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_7)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_8)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_5)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_9)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_6)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_10)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_3)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_11)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_4)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_12)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_8)], []), xml_text(),  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_9)], []), xml_text(),  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_10)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),​ 
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_13)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_9)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_14)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_8)], []), xml_text(),  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_10)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_15)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_8)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_16)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_10)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text(),  
 +          xml_element(property,​ [xml_attribute(idprp_17)], [xml_text(),​  
 +              xml_element(attref,​ [xml_attribute(refatt_11)], []), xml_text() 
 +          ​]), xml_text() 
 +    ​]), xml_text(),  
 +    xml_element(tph,​ [], [xml_text(),​  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_1), xml_attribute(src, ​prp_0)], []), xml_text(),​ 
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_2), xml_attribute(src, ​prp_1)], []), xml_text(),​ 
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_3), xml_attribute(src, ​prp_1)], []), xml_text(),​ 
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_4), xml_attribute(src, ​prp_2)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_5), xml_attribute(src, ​prp_4)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_6), xml_attribute(src, ​prp_4)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_7), xml_attribute(src, ​prp_3)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_8), xml_attribute(src, ​prp_6)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_9), xml_attribute(src, ​prp_6)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_10), xml_attribute(src, ​prp_5)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_11), xml_attribute(src, ​prp_5)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_12), xml_attribute(src, ​prp_10)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_13), xml_attribute(src, ​prp_12)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_14), xml_attribute(src, ​prp_12)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_15), xml_attribute(src, ​prp_14)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_16), xml_attribute(src, ​prp_14)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(trans,​ [xml_attribute(dst, ​prp_17), xml_attribute(src, ​prp_11)], []), xml_text() 
 +    ​]), xml_text(),  
 +    xml_element(ard,​ [], [xml_text(),​  
 +          xml_element(dep,​ [xml_attribute(dependent, ​prp_7), xml_attribute(independent, ​prp_8)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(dep,​ [xml_attribute(dependent, ​prp_7), xml_attribute(independent, ​prp_9)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(dep,​ [xml_attribute(dependent, ​prp_8), xml_attribute(independent, ​prp_13)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(dep,​ [xml_attribute(dependent, ​prp_16), xml_attribute(independent, ​prp_15)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(dep,​ [xml_attribute(dependent, ​prp_9), xml_attribute(independent, ​prp_16)], []), xml_text(),  
 +          xml_element(dep,​ [xml_attribute(dependent, ​prp_9), xml_attribute(independent, ​prp_17)], []), xml_text() 
 +    ​]) 
 +]))
 </​code>​ </​code>​
pl/miw/miw08_prolog_xml/varda_jiprolog.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0