Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_prolog_xml:varda_swi [2008/04/29 14:14]
miw
pl:miw:miw08_prolog_xml:varda_swi [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 3: Linia 3:
  
 Plik XML po sparsowaniu w SWI Prologu za pomocą predykatu //​load_xml_file('​therm.xml',​X)//​ jest w postaci listy, która składa się z zagnieżdżonych struktur typu //​**element(Node_Name,​ [Value], [child_element])**//​. Plik XML po sparsowaniu w SWI Prologu za pomocą predykatu //​load_xml_file('​therm.xml',​X)//​ jest w postaci listy, która składa się z zagnieżdżonych struktur typu //​**element(Node_Name,​ [Value], [child_element])**//​.
-<​code>​+<​code ​prolog>
 X = [element(hml,​ [], [ X = [element(hml,​ [], [
 +    , element(type_set,​ [], []), 
     , element(attribute_set,​ [], [     , element(attribute_set,​ [], [
-        , element(att,​ [name=Thermostat],​ []),  +        , element(att,​ [name=Thermostat, id=att_0, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=Time],​ []),  +        , element(att,​ [name=Time, id=att_1, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=Temperature],​ []),  +        , element(att,​ [name=Temperature, id=att_2, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=Date],​ []),  +        , element(att,​ [name=Date, id=att_3, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=Hour],​ []),  +        , element(att,​ [name=Hour, id=att_4, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=season],​ []),  +        , element(att,​ [name=season, id=att_5, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=operation],​ []),  +        , element(att,​ [name=operation, id=att_6, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=thermostat_settings],​ []),  +        , element(att,​ [name=thermostat_settings, id=att_7, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=day], []),  +        , element(att,​ [name=day, id=att_8, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=month],​ []),  +        , element(att,​ [name=month, id=att_9, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=today],​ []),  +        , element(att,​ [name=today, id=att_10, value=single,​ class=ro], []),  
-        , element(att,​ [name=hour],​ []), +        , element(att,​ [name=hour, id=att_11, value=single,​ class=ro], []), 
     ]),      ]), 
     , element(property_set,​ [], [     , element(property_set,​ [], [
-        , element(property,​ [pid=1], [ +        , element(property,​ [id=prp_0], [ 
-            , element(attref,​ [name=Thermostat], []), +            , element(attref,​ [ref=att_0], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=2], [ +        , element(property,​ [id=prp_1], [ 
-            , element(attref,​ [name=Time], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_1], []),  
-            , element(attref,​ [name=Temperature], []), +            , element(attref,​ [ref=att_2], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=3], [ +        , element(property,​ [id=prp_2], [ 
-            , element(attref,​ [name=Time], []), +            , element(attref,​ [ref=att_1], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=4], [ +        , element(property,​ [id=prp_3], [ 
-            , element(attref,​ [name=Temperature], []), +            , element(attref,​ [ref=att_2], []), 
         ]),          ]), 
-        ​, element(property,​ [pid=5], [ + , element(property,​ [id=prp_4], [ 
-            , element(attref,​ [name=Date], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_3], []),  
-            , element(attref,​ [name=Hour], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_4], []),  
-            , element(attref,​ [name=season], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_5], []),  
-            , element(attref,​ [name=operation], []), +            , element(attref,​ [ref=att_6], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=6], [ +        , element(property,​ [id=prp_5], [ 
-            , element(attref,​ [name=Date], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_3], []),  
-            , element(attref,​ [name=Hour], []), +            , element(attref,​ [ref=att_4], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=7], [ +        , element(property,​ [id=prp_6], [ 
-            , element(attref,​ [name=season], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_5], []),  
-            , element(attref,​ [name=operation], []), +            , element(attref,​ [ref=att_6], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=8], [ +        , element(property,​ [id=prp_7], [ 
-            , element(attref,​ [name=thermostat_settings], []), +            , element(attref,​ [ref=att_7], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=9], [ +        , element(property,​ [id=prp_8], [ 
-            , element(attref,​ [name=season], []), +            , element(attref,​ [ref=att_5], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=10], [ +        , element(property,​ [id=prp_9], [ 
-            , element(attref,​ [name=operation], []), +            , element(attref,​ [ref=att_6], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=11], [ +        , element(property,​ [id=prp_10], [ 
-            , element(attref,​ [name=Date], []), +            , element(attref,​ [ref=att_3], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=12], [ +        , element(property,​ [id=prp_11], [ 
-            , element(attref,​ [name=Hour], []), +            , element(attref,​ [ref=att_4], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=13], [ +        , element(property,​ [id=prp_12], [ 
-            , element(attref,​ [name=day], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_8], []),  
-            , element(attref,​ [name=month], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_9], []),  
-            , element(attref,​ [name=today], []), +            , element(attref,​ [ref=att_10], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=14], [ +        , element(property,​ [id=prp_13], [ 
-            , element(attref,​ [name=month], []), +            , element(attref,​ [ref=att_9], []), 
         ]),          ]), 
-        ​, element(property,​ [pid=15], [ + , element(property,​ [id=prp_14], [ 
-            , element(attref,​ [name=day], []),  +            , element(attref,​ [ref=att_8], []),  
-            , element(attref,​ [name=today], []), +            , element(attref,​ [ref=att_10], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=16], [ +        , element(property,​ [id=prp_15], [ 
-            , element(attref,​ [name=day], []), +            , element(attref,​ [ref=att_8], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=17], [ +        , element(property,​ [id=prp_16], [ 
-            , element(attref,​ [name=today], []), +            , element(attref,​ [ref=att_10], []), 
         ]),          ]), 
-        , element(property,​ [pid=18], [ +        , element(property,​ [id=prp_17], [ 
-            , element(attref,​ [name=hour], []), +            , element(attref,​ [ref=att_11], []), 
         ]),          ]), 
     ]),      ]), 
     , element(tph,​ [], [     , element(tph,​ [], [
-        , element(trans,​ [src=1, dst=2], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_0, dst=prp_1], []),  
-        , element(trans,​ [src=2, dst=3], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_1, dst=prp_2], []),  
-        , element(trans,​ [src=2, dst=4], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_1, dst=prp_3], []),  
-        , element(trans,​ [src=3, dst=5], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_2, dst=prp_4], []),  
-        , element(trans,​ [src=5, dst=6], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_4, dst=prp_5], []),  
-        , element(trans,​ [src=5, dst=7], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_4, dst=prp_6], []),  
-        , element(trans,​ [src=4, dst=8], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_3, dst=prp_7], []),  
-        , element(trans,​ [src=7, dst=9], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_6, dst=prp_8], []),  
-        , element(trans,​ [src=7, dst=10], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_6, dst=prp_9], []),  
-        , element(trans,​ [src=6, dst=11], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_5, dst=prp_10], []),  
-        , element(trans,​ [src=6, dst=12], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_5, dst=prp_11], []),  
-        , element(trans,​ [src=11, dst=13], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_10, dst=prp_12], []),  
-        , element(trans,​ [src=13, dst=14], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_12, dst=prp_13], []),  
-        , element(trans,​ [src=13, dst=15], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_12, dst=prp_14], []),  
-        , element(trans,​ [src=15, dst=16], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_14, dst=prp_15], []),  
-        , element(trans,​ [src=15, dst=17], []),  +        , element(trans,​ [src=prp_14, dst=prp_16], []),  
-        , element(trans,​ [src=12, dst=18], []), +        , element(trans,​ [src=prp_11, dst=prp_17], []), 
     ]),      ]), 
     , element(ard,​ [], [     , element(ard,​ [], [
-        , element(dep,​ [independent=9, dependent=8], []),  +        , element(dep,​ [independent=prp_8, dependent=prp_7], []),  
-        , element(dep,​ [independent=10, dependent=8], []),  +        , element(dep,​ [independent=prp_9, dependent=prp_7], []),  
-        , element(dep,​ [independent=14, dependent=9], []),  +        , element(dep,​ [independent=prp_13, dependent=prp_8], []),  
-        , element(dep,​ [independent=16, dependent=17], []),  +        , element(dep,​ [independent=prp_15, dependent=prp_16], []),  
-        , element(dep,​ [independent=17, dependent=10], []),  +        , element(dep,​ [independent=prp_16, dependent=prp_9], []),  
-        , element(dep,​ [independent=18, dependent=10], []), +        , element(dep,​ [independent=prp_17, dependent=prp_9], []), 
     ]),      ]), 
 ])] ])]
 +
 </​code>​ </​code>​
pl/miw/miw08_prolog_xml/varda_swi.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0