Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_umlandardxtt [2008/04/27 23:44]
miw
pl:miw:miw08_umlandardxtt [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
-====== Opis ====== 
-Krzysztof Kluza (4AR) <​krzysztof.kluza@uj.edu.pl>​ 
- 
-:!: 
-Investigate how XTT could be modeled in UML 
-  * input 
-UML, ARD/XTT documentation 
-  * output 
-Sample XTT based rules modelled with UML. 
- 
- 
-====== Spotkania ====== 
-===== 08.02.26 ===== 
-===== 08.03.04 ===== 
-[[hekate:​hekate_case_thermostat]] 
- 
-===== 080318 ===== 
-[[hekate:​hekate_case_thermostat]] 
-  * połączenia między diagramami 
- 
- 
-===== 080401 ===== 
-  * próba modelowania ARD, sar, shi, sha. 
- 
- 
-===== 080415 ===== 
-  * model ard, use, trace 
- 
- 
-===== 080429 ===== 
-  * podsumowanie 
-  * http://​www.knowgravity.com/​eng/​index.htm 
-  * http://​home.agh.edu.pl/​~mszpyrka/​index.php?​s=CSLTR 
- 
-na przyszłość:​ 
-  * http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Model-driven_architecture 
-  * http://​www.omg.org/​mda/​ 
- 
-====== Projekt ====== 
-===== Szkice nad diagramami behawioralnymi (08.02.26, 08.03.04, 08.03.18) ===== 
- 
-Wobec tego postanowiłem na początek spróbować zamodelować osobno 2 reguły z przykładu w udostępnionej specyfikacji XTT: 
- 
-|{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​xtt_dt.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​xtt_dt.png}}|{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​xtt_th.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​xtt_th.png}}| 
- 
-raz przy użyciu diagramów aktywności,​ a raz przy użyciu diagramów stanów. 
- 
-Za [[http://​www.borland.pl/​tech/​poradnik_uml.shtml#​Diagramy_aktywnosci]]:​ 
-> Diagramy aktywności i diagramy stanów są powiązane. Diagram aktywności skupia się na obiekcie przechodzącym pewien proces ​ 
-> (albo na procesie traktowanym jak obiekt), natomiast diagram stanów skupia się na operacjach związanych z jednym procesem. ​ 
- 
-Poniższe podstrony przedstawiają próby modelowania powyższych diagramów XTT: 
-  - [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​activity_diagrams|za pomocą diagramów aktywności]] ([[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​activity_diagrams#​section|08.02.26]],​ [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​activity_diagrams#​section1|08.03.18]]),​ 
-  - [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​state_diagrams|za pomocą diagramów stanów]] ([[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​state_diagrams#​section|08.02.26]],​ [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​state_diagrams#​section|08.03.04]]). 
- 
-==== Zagadnienia problematyczne ==== 
- 
-:!: Zgodnie ze specyfikacją XTT wiersze w tabelach są interpretowane z góry na dół. W tym momencie  ​ 
-diagramy aktywności czy stanów zamodelowane jak wyżej nie dają możliwości oddania tych zależności. 
- 
-Możliwości rozwiązania problemu: 
-  * numeracja krawędzi i w ten sposób utrzymywanie kontroli przepływu - komplikuje to diagram, prawdopodobnie nie będzie zgodne ze specyfikacją UML. 
-  * oddanie tych specyficznych zależności na innym rodzaju diagramu. 
- 
- 
- 
-===== Szkice nad modelem ARD w UMLu (08.03.04, 08.04.01) ===== 
- 
-Podczas konsultacji 08.02.26 zwróciłem uwagę na podobieństwo diagramu [[hekate:​hekate_concepts#​ard|ARD]] do diagramu aktywności ze złączeniem (na podstawie diagramu z książki [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt#​literatura|Pilone 2007]] s. 143). Stąd jako osobny temat do rozważenia jest: [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard| hipotetyczny model diagramu ARD w UMLu]] (08.03.04). 
- 
-Po zapoznaniu się z ARD (sar, shi, sha) postanowiłem jednak użyć diagramów klas do ich przedstawienia (08.04.01): ​ 
-  * [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach1| Pierwsze podejście do problemu]] 
-  * [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach2| Drugie podejście do problemu (bazujące na pierwszym)]] ([[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach2#​zaleznosci_trace_use_i_derive|08.04.15]]) 
- 
-====== Sprawozdanie ====== 
- 
-Niniejszy projekt przedstawia próbę zamodelowania zarówno diagramów XTT, jak i ARD przy pomocy języka UML. 
- 
-===== Diagramy XTT w UML ===== 
- 
-Tabele decyzyjne diagramu XTT reprezentują pewne reguły, które posiadają tego samego rodzaju atrybuty, a reguły te są przetwarzane sekwencyjnie. Wobec tego nasuwa się uzasadniona chęć użycia diagramów, które nie tyle pokazują strukturę systemu, co jego zachowanie (dynamikę). Są to zatem diagramy tj. przypadków użycia (use case), aktywności [czynności] (activity) i stanów (state), a także diagramy interakcji (sam diagram interakcji to diagram abstrakcyjny,​ który może być reprezentowany przez kilka różnych diagramów). 
- 
-> Żaden z diagramów nie oddaje w pełni przetwarzania regułowego XTT. 
-> Najlepszymi kandydatami są: diagram maszyny stanów oraz diagram aktywności. 
-> Jednakże pomimo, iż możliwe jest wyrażenie w nich reguł i zdefiniowanie stanów systemu,  ​ 
-> tego rodzaju diagramy powiększają się bardzo szybko w miarę rozwoju oprogramowania. 
-> Takie diagramy mogą być efektywnie stosowane w przypadkach,​ gdy mamy do czynienia ​ 
-> tylko z kilkoma regułami. Nie są jednak odpowiednie dla rzeczywistych systemów regułowych. ([[hekate:​bib:​hekate_bibliography#​gjn2007kese-keuml]] s. 7) 
- 
- 
- 
-==== Zaniechane próby modelowania przy pomocy diagramów stanów ==== 
- 
-Pierwsze próby modelowania XTT prowadzone były na diagramach stanów. ​ 
-Przykładowe podejścia do zamodelowania jednej z reguł XTT: 
- 
-=== Fragment diagramu XTT === 
-{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​xtt_th.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​xtt_th.png}} 
- 
-=== Podejście pierwsze === 
-{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​th_state1.png?​450|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​th_state1.png}} 
- 
-Problem: brak jednoznaczności,​ które z parametrów przekształcać w stany, a które w warunki dozoru. 
- 
-=== Podejście drugie === 
-{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​th_state2a.png?​600|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​th_state2a.png}} 
- 
-Problem: przy niewiele większej tablicy XTT diagram staje się słabo czytelny. 
- 
-=== Podejście trzecie === 
-{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​th_state2b.png?​600|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​th_state2b.png}} 
- 
-Problem: we wszystkich trzech powyższych podejściach brak nazwy atrybutu wyjściowego,​ zaś by uzyskać nazwy atrybutów wejściowych należałoby wyszukiwać ich w warunkach dozoru. 
- 
-====== Materiały ====== 
- 
- 
- 
-===== XMI ===== 
-patrz nowe [[hekate:​xmi|haslo o XMI]]. 
- 
-może ja Pan rozbudować przy okazji, w tym też poczytać o MOF... 
- 
-:!: oba hasła na razie w brudnopisie,​ gdyż nie mam dostępu do przestrzeni hekate: [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​notatki| XMI & MOF]] (08.04.15) 
- 
-===== Źródła internetowe ===== 
-  
-  * [[hekate:​hekate_concepts#​xtt]] 
-  * {{:​hekatedev:​uml-2.0-tutorial_storrle_knapp.pdf|UML-2.0 Tutorial, Prof. Storrle, Prof Knapp.pdf}} :!: PROBLEM Z AUTORYZACJĄ 
-  * [[http://​www.pst.ifi.lmu.de/​veroeffentlichungen/​UML-2.0-Tutorial.pdf]] 
-  * See a //VERY NICE// [[http://​hydrogen.informatik.tu-cottbus.de/​moodle/​course/​enrol.php?​id=24|tutorial]] on the group technologies. Login as //guest//, with key //​RMAI2007//​ 
-  * [[http://​www.omg.org/​cgi-bin/​doc?​formal/​07-11-01|Specyfikacja OMG Unified Modeling Language 2.1.2]] 
- 
-===== Literatura ===== 
- 
-  * Graessle P., Baumann H. i P., UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach.,​ Helion 2006. 
-  * Pilone D., Pitman N., UML 2.0 Almanach, Helion 2007. 
- 
- 
- 
-===== Oprogramowanie używane w projekcie ===== 
- 
-  * http://​office.microsoft.com/​pl-pl/​visio/​ 
- 
-  * http://​www.artisansw.com/​products/​ 
- 
-  * https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​kese:​kese 
  
pl/miw/miw08_umlandardxtt.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0