Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Both sides previous revision Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:miw:miw08_umlandardxtt [2008/04/29 08:33]
miw
pl:miw:miw08_umlandardxtt [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 ====== Opis ====== ====== Opis ======
 +__**Projekt zakończony**__
 +
 Krzysztof Kluza (4AR) <​krzysztof.kluza@uj.edu.pl>​ Krzysztof Kluza (4AR) <​krzysztof.kluza@uj.edu.pl>​
  
Linia 11: Linia 13:
  
 ====== Spotkania ====== ====== Spotkania ======
-===== 08.02.26 ​===== +[[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​spotkania]] 
-===== 08.03.04 ===== + 
-[[hekate:hekate_case_thermostat]]+===== 080527 ​===== 
 +  * cvs 
 + 
 +==== CVS ==== 
 + 
 +Some docs: a sane [[http://​furryland.org/​~mikec/​cvs.html|CVS Howto]],  
 +[[http://​badgertronics.com/​writings/​cvs/​|MarkD]],​ 
 +[[http://​ximbiot.com/​cvs/​manual/​|CVS Manual]]. 
 + 
 +  export CVSROOT=:​ext:​charon.ia.agh.edu.pl/​mnt/​cvs/​cvs-hekate 
 +  export CVS_RSH=ssh 
 + 
 +Naming convention for CVS modules: 
 + 
 +  p_papername_conferenceYYYY 
 +  p_papername 
 +  epp_name 
 +  hexor_name 
 +  mirella_name 
 +  xtt_name 
 +  ard_name 
 + 
 +=== Examples ​=== 
 + 
 +Checking out: 
 +    cvs -d :​ext:​charon.ia.agh.edu.pl/​mnt/​cvs/​cvs-hekate ​co p_mypaper_fancyconferece2007 
 +Updating: 
 +    cd p_mypaper_fancyconferece2007 
 +    cvs update -Pd 
 +Commiting:​ 
 +    cd p_mypaper_fancyconferece2007 
 +    cvs commit 
 +Importing (creating a new module): 
 +    cd p_otherpaper 
 +    cvs -d :​ext:​charon.ia.agh.edu.pl/​mnt/​cvs/​cvs-hekate import -m initial p_otherpaper hekate start
  
-===== 080318 ​===== +=== Bibliography ​===
-[[hekate:​hekate_case_thermostat]] +
-  * połączenia między diagramami+
  
 +Hekate bibliography BibTeX database is available as hekatebib cvs module, to checkout type:
  
-===== 080401 ===== +    cvs -d :ext:charon.ia.agh.edu.pl/​mnt/​cvs/​cvs-hekate co hekatebib
-  * próba modelowania ARD, sar, shi, sha.+
  
 +There is a main file called ''​hekate.bib''​.
 +Check it out within your paper directory.
 +DO NOT REMOVE any entries, please.
  
-===== 080415 ===== +**Warning**: ''​hekate.bib''​ is NOT in sync with [[hekatedev:​bibliography]] for now :!: 
-  ​model ard, use, trace+Hopefully one day will be as soon as we have a sane BibTeX plugin for dokuwiki :-)
  
 +TODO
 +  * keyformat: AuthorLastNameYearConf[-something]
  
-===== 080429 ===== 
-  * podsumowanie 
-  * http://​www.knowgravity.com/​eng/​index.htm 
-  * http://​home.agh.edu.pl/​~mszpyrka/​index.php?​s=CSLTR 
  
-na przyszłość:​ 
-  * http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Model-driven_architecture 
-  * http://​www.omg.org/​mda/​ 
  
 ====== Projekt ====== ====== Projekt ======
Linia 61: Linia 93:
   * [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach2| Drugie podejście do problemu (bazujące na pierwszym)]] ​   * [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach2| Drugie podejście do problemu (bazujące na pierwszym)]] ​
  
-==== 08.04.15 ==== 
  
-Propozycja wykorzystania [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach2#​zaleznosci_trace_use_i_derive|zależności trace i derive]].+==== 08.04.15 ====
  
 +Propozycja wykorzystania [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach2#​zaleznosci_trace_use_i_derive|zależności trace i derive]].\\ ​
 +Opracowanie krótkiego [[pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​notatki|opisu specyfikacji MOF i standardu XMI]].
  
 ==== 08.04.29 ==== ==== 08.04.29 ====
Linia 183: Linia 216:
  
 Problem: W tym wypadku przekazywanie sterowania byłoby zgodne z diagramem ARD. Występuje jednak znaczna różnica semantyczna:​ w diagramie UML aktywności reprezentują czynności, zaś na tym diagramie mają reprezentować cechy (atrybuty) systemu. Problem: W tym wypadku przekazywanie sterowania byłoby zgodne z diagramem ARD. Występuje jednak znaczna różnica semantyczna:​ w diagramie UML aktywności reprezentują czynności, zaś na tym diagramie mają reprezentować cechy (atrybuty) systemu.
 +
  
  
Linia 214: Linia 248:
 | <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png}} | | <​graphviz file="​hekate:​therm-a8.dot"></​graphviz> ​ | <​graphviz file="​hekate:​therm-t8.dot"></​graphviz>​ | {{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png|:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​approach3_shi_8.png}} |
  
-Zależność //trace// w naszym modelu zachodzi między elementami reprezentującymi tę samą abstrakcję na różnych poziomach szczegółowości np. +Zależność //trace// w naszym modelu zachodzi między elementami reprezentującymi tę samą abstrakcję na różnych poziomach szczegółowości np.\\ 
-{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​trace_example.png|Przykład występowania zależności trace w modelu TPH}} + 
 +^ Przykładowy fragment diagramu ukazujący zależność trace w modelu TPH ^ 
 +|{{:​pl:​miw:​miw08_umlandardxtt:​umlandard:​trace_example.png|Przykład występowania zależności trace w modelu TPH}} |
  
  
pl/miw/miw08_umlandardxtt.1209450820.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:58 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0