Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:dydaktyka:ml:lab10 [2013/05/06 11:22]
esimon [Laboratorium 10 - Klasteryzacja]
pl:dydaktyka:ml:lab10 [2019/06/27 15:50]
Linia 1: Linia 1:
-====== Laboratorium 10 - Klasteryzacja ====== 
-Ćwiczenia bazujące na materiałach Andrew Ng.\\ 
-Przed zajęciami przejrzyj wykłady XIII-XIV: [[https://​class.coursera.org/​ml/​lecture/​preview|Linear regression]] ​ 
  
-{{:​pl:​dydaktyka:​ml:​ex7.pdf|Instrukcja}} w języku angielskim. 
- 
-Ćwiczenia do pobrania: {{:​pl:​dydaktyka:​ml:​kmeans-pca.zip|Klasteryzacja}} 
-===== Lista i opis plików ===== 
-Pliki oznaczone znakiem wykrzyknika (:!:) należy wypełnić własnym kodem 
-  * //ex7.m// - Octave/​Matlab script for the first exercise on K-means 
-  * //​ex7_pca.m//​ - Octave/​Matlab script for the second exercise on PCA 
-  * //​ex7data1.mat//​ - Example Dataset for PCA 
-  * //​ex7data2.mat//​ - Example Dataset for K-means 
-  * //​ex7faces.mat//​ - Faces Dataset 
-  * //​bird_small.png//​ - Example Image 
-  * //​displayData.m//​ - Displays 2D data stored in a matrix 
-  * //​drawLine.m//​ - Draws a line over an exsiting figure 
-  * //​plotDataPoints.m//​ - Initialization for K-means centroids 
-  * //​plotProgresskMeans.m//​ - Plots each step of K-means as it proceeds 
-  * //​runkMeans.m//​ - Runs the K-means algorithm 
-  * :!: //pca.m// - Perform principal component analysis 
-  * :!: //​projectData.m//​ - Projects a data set into a lower dimensional space 
-  * :!: //​recoverData.m//​ - Recovers the original data from the projection 
-  * :!: //​findClosestCentroids.m//​ - Find closest centroids (used in K-means) 
-  * :!: //​computeCentroids.m//​ - Compute centroid means (used in K-means) 
-  * :!: //​kMeansInitCentroids.m//​ - Initialization for K-means centroids 
pl/dydaktyka/ml/lab10.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0