Machine learning 2016

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie najistotniejszych wiadomości związanych z problemami i metodami uczenia maszynowego w wymiarze logicznym, geometrycznym i probabilistycznym.
Kurs opiera się na usystematyzowanym przeglądzie podstawowych metod i algorytmów z poszczególnych grup.

Podręczniki

Ramowy plan wykładu 2016

 1. Wstęp: organizacja zajęć, omówienie dziedziny
 2. Wprowadzenie do ML i DT: przykłady, problemy, pojęcia. Modele w uczeniu maszynowym, zadania uczenia [FLA:0,1] 2016-03-01
 3. Atrybuty i modele, wejście i wyjście w procesie DM [DMW:2,3], 2016-03-08
 4. Klasyfikacja i jej ewaluacja [FLA:2] 2016-03-22
 5. Kolokwium z lab (Uczenie pojęć) 2016-04-05
 6. Uczenie pojęć, drzew decyzyjnych i reguł [FLA:4,5,6], [DMW:4] 2016-04-12
 7. Wybrane modele liniowe [FLA:7], [DMW:4] regresja liniowa, perceptron, SVM, kernele, części 7-8 2016-04-19
 8. Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo, kNN, K-means, dendogramy, części 7-8
 9. Repetytorium: części 1-3 i części 4-6 części 7-8 – na podstawie slajdów z podręcznika P. Flacha 2016-04-26
 10. Wybrane modele probabilistyczne [FCA] 6, 7.8
 11. Narzędzia do ML
 12. Przegląd i podsumowanie

Slajdy z wykładów:

Ramowy plan laboratorium

Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl

 1. Laboratorium 1 - Wprowadzenie do Octave ()
 2. Laboratorium 2 - Uczenie pojęć ()
 3. Laboratorium 3 - Drzewa decyzyjne
 4. Laboratorium 4 - Reguły asocjacyjne
 5. Kolokwium z lab 1-4 - wykład
 6. Laboratorium 5 - Regresja Liniowa
 7. Laboratorium 6 - Regresja Logistyczna
 8. Laboratorium 7 - Sztuczne sieci neuronowe
 9. Laboratorium 8 - Transfer Learning
 10. Laboratorium 9 - Bias/Variance
 11. Kolokwium z lab 5-9
 12. Laboratorium 10 - Support Vector Machines
 13. Laboratorium 11 - Klasteryzacja
 14. Laboratorium 12 - Systemy rekomendacyjne i detekcja anomalii
 15. Laboratorium 13 - Sieci Bayesowskie - wprowadzenie
 16. Laboratorium 14 - Sieci Bayesowskie
 17. Kolokwium z lab 10-14

Egzamin

 • I Termin: TBA
 • II Termin: TBA
 • III Termin: TBA

sala : TBA

pl/dydaktyka/ml/start2016.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0