Machine learning 2013

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie najistotniejszych wiadomości związanych z problemami i metodami uczenia maszynowego w wymiarze logicznym, geometrycznym i probabilistycznym.
Kurs opiera się na usystematyzowanym przeglądzie podstawowych metod i algorytmów z poszczególnych grup.

Podręczniki

Ramowy plan wykładu

 1. Wstęp: zadania uczenia: [FLA:1]
 2. Klasyfikacja problemów uczenia [FLA:2,3]
 3. Uczenie pojęć i drzew decyzyjnych [FLA:4,5] AIS:Decision Trees
 4. Uczenie drzew i reguł decyzyjnych [FLA:6]
 5. Repetytorium: części 1-3 i części 4-6 – oba na podstawie slajdów z podręcznika P. Flacha
 6. Kolokwium z lab
 7. Wybrane modele liniowe [FLA:7] regresja liniowa, perceptron, SVM, kernele, części 7-8
 8. Wybrane modele odległościowe [FLA:8]: sąsiedztwo, kNN, K-means, dendogramy, części 7-8
 9. Wybrane modele probabilistyczne [FCA] 6, 7.8
 10. Narzędzia do ML, SBK, FIXME
 11. Przegląd i podsumowanie
 12. Wykład zaproszony x2: Martin Atzmüller: (1) Subgroup discovery & (2) Community mining

Ramowy plan laboratorium

Adres serwera: charon.kis.agh.edu.pl

 1. Laboratorium 1 - Wprowadzenie do Octave (2013-02-27)
 2. Laboratorium 2 - Uczenie pojęć (2013-03-06)
 3. Laboratorium 3 - Drzewa decyzyjne (2013-03-13)
 4. Laboratorium 4 - Regresja Liniowa (2013-03-20)
 5. Laboratorium 5 - Regresja Logistyczna (2013-03-27)
 6. Laboratorium 6 - Sztuczne sieci neuronowe (2013-04-03, 10)
 7. Laboratorium 7 - Sztuczne sieci neuronowe (2013-04-10)
 8. Laboratorium 8 - Bias/Variance (2013-04-15)
 9. Laboratorium 9 - Support Vector Machines
 10. Laboratorium 10 - Klasteryzacja
 11. Laboratorium 11 - Systemy rekomendacyjne i detekcja anomalii (15-05-2013)
 12. Laboratorium 12 - Sieci Bayesowskie - wprowadzenie (22-05-2013)
 13. Laboratorium 13 - Sieci Bayesowskie (29-05-2013)
 14. Kolokwium z laboratoriów 8-13 (05-06-2013)

Egzamin

 • I Termin: 24 czerwca (poniedziałek) 16:00-17:00, C2 429
 • II Termin: 1 lipca (poniedziałek) 15:00-17:00, C2 429
 • III Termin: 3 września (wtorek) 10:00-12:00, C2 429 - poprawkowy
pl/dydaktyka/ml/start2013.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0