Laboratorium 13 - Sieci Bayesowskie

Ćwiczenia bazujące na materiałach Daphne Koller
Przed zajęciami przejrzyj wykłady:

Pliki do pobrania: tutaj

Lista i opis plików

Pliki oznaczone znakiem :!: należy uzupełnić własnym kodem.

 • FactorTutorial.m - plik zawierający opis reprezentacji sieci w środowisku Octave, zawiera tez przykładowe dane i wyniki
 • AssignmentToIndex.m - konwersja pomiędzy danymi a ich indeksem w tabeli reprezentującej rozkład prawdopodobieństwa
 • Credit_net.net - przykładowo uzupelniona sieć z poprzedniego laboratorium (do dodatkowego zadania na końcu)
 • GetValueOfAssignment.m - pobiera wartość prawdopodobieństwa dla danej konfiguracji zmiennych
 • :!: ComputeJointDistribution.m - oblicza prawdopodobieństwo dla całej sieci
 • :!: FactorMarginalization.m - funkcja „wykreślające” i sumuje dane zmienne z tablicy prawdopodobieństwa
 • IndexToAssignment.m - Zwraca przypisanie zmiennych dla danego indeksu z tablicy prawdopodobieństwa
 • :!: ComputeMarginal.m - Oblicz rozkład brzegowy (marginal) dla danej/danych zmiennych
 • :!: FactorProduct.m - Oblicza iloczyn prawdopodobieństw
 • ObserveEvidence.m
 • ConvertNetwork.m - przekształca sieć w formacie SAMIAM do formatu Octave
 • SetValueOfAssignment.m - ustawia wartość prawdopodobieństwa dla danego przypisania zmiennych

Wprowadzenie

Otwórz plik FactorTutorial.m i zapoznaj się ze sposobem reprezentacji sieci w tym ćwiczeniu. Plik ten zawiera również przykładowe wywołania dla funkcji, które powinny zostac wykonane podczas zajęć. Oprócz wywołań, w pliku znajdują się także poprawne odpowiedzi.

Po zapoznaniu się z plikiem, pobierz Instrukcję w języku angielskim i wykonaj ćwiczenia od 3.1-3.3.

pl/dydaktyka/ml/lab13.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0