Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:mindstorms:studenci:przedmioty:jsi:jsi2008:jsi20090121-09e [2009/01/21 13:56]
jsi08 Do dokończenia...
pl:mindstorms:studenci:przedmioty:jsi:jsi2008:jsi20090121-09e [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +** Paweł Konas, Paweł Płazieński,​ zestaw IREK **\\ \\
 +
 **Konstrukcja:​**\\ **Konstrukcja:​**\\
 Korzystaliśmy ze skonstruowanego już robota Tribot (zestaw IREK). Z tego też względu nie zamieszczamy jego zdjęć. Korzystaliśmy ze skonstruowanego już robota Tribot (zestaw IREK). Z tego też względu nie zamieszczamy jego zdjęć.
Linia 64: Linia 66:
 </​code>​ </​code>​
 Pojawiał się błąd: Pojawiał się błąd:
 +<​code>​
 ?- nxt_open. ?- nxt_open.
  
Linia 69: Linia 72:
 ?- start. ?- start.
 ERROR: Arithmetic: `angle/​1'​ is not a function ERROR: Arithmetic: `angle/​1'​ is not a function
-^  ​Exception: (27) _L19345 is angle(89)//​256 ? creep+   Exception: (27) _L19345 is angle(89)//​256 ? creep
    ​Exception:​ (23) nxt_actions_serial:​nxt_actions_motor_move('​C',​ 400, [motoron, brake, regulated], sync, 100, running, angle(89)) ? creep    ​Exception:​ (23) nxt_actions_serial:​nxt_actions_motor_move('​C',​ 400, [motoron, brake, regulated], sync, 100, running, angle(89)) ? creep
    ​Exception:​ (21) nxt_sensomoto:​nxt_motor_sync('​C',​ '​B',​ 400, 100, angle(angle(89))) ? creep    ​Exception:​ (21) nxt_sensomoto:​nxt_motor_sync('​C',​ '​B',​ 400, 100, angle(angle(89))) ? creep
    ​Exception:​ (18) nxt_movement:​nxt_turn(400,​ 89, force) ? creep    ​Exception:​ (18) nxt_movement:​nxt_turn(400,​ 89, force) ? creep
 +</​code>​
 \\ \\
  
 - Zbliżony błąd wystąpił w przypadku drugiego programu (udało się go pozbyć modyfikując kod po postaci załączonej do sprawozdania). Pojawiał się on prawdopodobnie przy próbach korzystania z czujnika światła. Był on postaci: - Zbliżony błąd wystąpił w przypadku drugiego programu (udało się go pozbyć modyfikując kod po postaci załączonej do sprawozdania). Pojawiał się on prawdopodobnie przy próbach korzystania z czujnika światła. Był on postaci:
 +<​code>​
 ERROR: Arithmetic: `force/​0'​ is not a function ERROR: Arithmetic: `force/​0'​ is not a function
-^  ​Exception: (20) _L6877 is force//256 ? creep+   Exception: (20) _L6877 is force//256 ? creep
    ​Exception:​ (16) nxt_actions_serial:​nxt_actions_motor_move('​C',​ 100, [motoron, brake, regulated], sync, 0, running, force) ? creep    ​Exception:​ (16) nxt_actions_serial:​nxt_actions_motor_move('​C',​ 100, [motoron, brake, regulated], sync, 0, running, force) ? creep
    ​Exception:​ (14) nxt_sensomoto:​nxt_motor_sync('​C',​ '​B',​ 100, 0, angle(force)) ? creep    ​Exception:​ (14) nxt_sensomoto:​nxt_motor_sync('​C',​ '​B',​ 100, 0, angle(force)) ? creep
 ? ?
 +</​code>​
 \\ \\
 - Oprócz tego problem pojawiał się przy próbie nawiązywania (kończenia) połączenia z robotem przy pomocy nxt_open, nxt_close. Dokładniej mówiąc gdy aktualnie działający program wyrzucał wyjątek trzeba było restartować powłokę SWIPL by móc wgrać nowy program. \\ - Oprócz tego problem pojawiał się przy próbie nawiązywania (kończenia) połączenia z robotem przy pomocy nxt_open, nxt_close. Dokładniej mówiąc gdy aktualnie działający program wyrzucał wyjątek trzeba było restartować powłokę SWIPL by móc wgrać nowy program. \\
Linia 88: Linia 94:
  
 **Propozycje zmian w Wiki/​laboratoriach:​** \\ **Propozycje zmian w Wiki/​laboratoriach:​** \\
 +- Można by stworzyć jakieś dodatkowe plansze dla NXT oprócz tej dostarczanej przez Lego (np. labirynt etc.) \\ 
 +- Przydałby się predykat do ciągłego obracania się robota (aż do wyzwolenia trigera) \\
  
 **Plik z programem:​**\\ **Plik z programem:​**\\
-{{indexmenu>​.#1|js}}+{{:​pl:​mindstorms:​studenci:​przedmioty:​jsi:​jsi2008:​program211.pl|Plik pl z programem}}
pl/mindstorms/studenci/przedmioty/jsi/jsi2008/jsi20090121-09e.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0