Uwagi do Studentów

 • Tematy oznaczone znaczkiem :!::!: należy uznać za tematy o wysokim dla Autorów priorytecie, a co za tym idzie autorzy będą silniej je wspierali i
 • Tematy oznaczone znaczkiem :!: należy uznać za tematy o podwyższym priorytecie
 • Tematy pozostałe też są ważne i też można dostać ocenę pozytywną, w ty, 5.0 i 6.0, są one jednak potencjalnie mniejszym wyzwaniem, lub mniej pilnie potrzebne autorom 8-)

Kontynuacja tematów

Osoby, które zrealizują w sposób wyróżniający się, a także będą zainteresowane tematyką poruszaną w projektach, będą mogły kontynuwać pracę w ramach tematyki pochodnej do MIW 2007 w ramach:

 • pracy magisterskiej u dr. inż. G. J. Nalepy lub u dr. inż. I. Wojnickiego, uaktualniona lista tematów będzie dostępna na wiosnę w systemie SOPD
 • projektu Hekate

Tematy MIW07

RBS

RBS_RuleBurst
Analiza narzędzia, pakietu, podejścia. http://www.ruleburst.com

RBS_EBRC
Przegląd tematyki konferencji, sponsorów, narzędzi, postaci. http://www.eurobizrules.org

RBS_JREAPI
standaryzacja mechanizmów regułowych w Javie, stan na dziś, na ile, co i jak implementują narzędzia, np. Jess http://jcp.org/en/jsr/detail?id=94

RBS_Tools_1
analiza narzędzi do wspomagania tworzenia systemów regułowych i biznes rules:

RBS_Algernon
Analiza pakietu Algernon, w tym http://algernon-j.sf.net

RBS_Jess
Analiza Jess (http://www.jessrules.com/), w tym zaawansowane przykłady integracji z aplikacjami Java, patrz też http://www.manning.com/friedman-hill/

RBS_CG
Grafy konceptualne, jako metoda reprezentacji wiedzy dla systemów regułowych. Próba ewaluacji. Skuteczne przetwarzanie w Prolgu, np. Prolog+CG

RBS_ML
Uczenie maszynowe w RBS, jako metoda rozbudowy/rozszerzania istniejącego systemu o nowe reguły, modyfikacja reguł, przykłady.

RBS_RewerseML:!:
http://rewerse.net/I1/ R2ML URML http://www.informatik.tu-cottbus.de/~gwagner/ http://www.realrules.info/

RBS_BRex:!::!:
Zebranie przykładów business rules (BR) ze stron narzędzi, patrz business_rules. Systematyczny opis (atrybuty, dziedziny, reguły, wnioskowanie). Zarys formalizacji w ARD/XTT.

RBS_CHR:!:
Constraint Handling Rules (też w constraint_handling_rules), zastosowania, implementacja, aplikacje. Demo

Zwrócić uwagę przynajmniej na implementacje w:

Przeczytać o: Rule-Based Constraint Programming http://www.cin.ufpe.br/~in1006/2005

Porównanie jak CHR ma się do CLP (Constraint Logic Programming).

RBS_Back:!::!:
Przegląd metodologii reprezentacji reguł dla wnioskowania w tył (wstecz). Należy szczególnie uwzględnić reprezentacje graficzne oraz zwrócić uwagę na: przejżystość reguł, gęstość reprezentowanej informacji.

Prolog

Prolog_CodeLib (ew.2os)
celem projektu jest budowanie bazy przykładów kodu/programów w języku Prolog pod nauki języka. Projekt jest kontynuacją projektu z MIW06 http://miw.ia.agh.edu.pl/2006

Źródła to między innymi:

Należy przynajmniej:

 1. dokładnie opisać ilościowo źródła
 2. zaproponować klasyfikację…
 3. sklasyfikować jakościowo przykłady w źródłach
 4. przetestować i umieścić w repozytorium jak najwięcej przykładów

Prolog_KBase :!:
celem projektu jest zebranie i skategoryzowanie informacji przydatnych w stworzeniu portalu wspomagającego naukę języka Prolog, np. odnośniki do tutoriali, narzędzi, kompilatorów, publikacji, itp.

Prolog_Adv :!::!:
celem projektu jest opis, pogłębiona analiza i prezentacja przykładów wykorzystania rozszerzeń Prologu o zaawansowane mechanizmy takie jak:

Należy wziąć pod uwagę implementacje:

Prolog_PSP :!:
Opis i analiza technologii prolog_server_pages

Prolog_WAM
Przegląd implementacji WAM, porównanie, debugging na WAM (a propos EPP), książka od GJN FIXME

Prolog_OO :!::!:
Open source object-oriented extensions to Prolog. Porównać przynajmniej:

 1. LogTalk, oraz

W szczególności

 • analiza tych rozwiązań
 • przykłady użycia
 • gdzie znalazły już zastosowania
 • próba ewaluacji - czy to jest dobre/złe? dlaczego? do czego?
 • jakie elementu UML (przynajmniej w części diagramów klas) są pokryte przez te implementacje

Prolog_AutoDoc:!:
Samodokumentujący się kod w Prologu. Przegląd systemów generacji dokumentacji dla kodu źródłowego w Prologu + Dokumentacja Kodu Źródłowego SWI-Prolog: http://www.swi-prolog.org/packages/pldoc.html, prologdoc

Prolog_GeSHi :!:
Rozbudowa systemu GeSHi o obsługę podświetlania składni Prologu.

Prolog_Python
Analiza możliwości integracji języków. Patrz też http://www.ibiblio.org/obp/py4fun http://www.ddj.com/dept/ai/184406195#python_ai.

Prolog_Ruby
Analiza możliwości integracji języków. Patrz różne wątki, np. http://eigenclass.org/hiki.rb?tiny+prolog+in+ruby. http://www.kdedevelopers.org/node/2369 http://lambda-the-ultimate.org/

Prolog_VLP:!:
Odnaleźć, opisać, ocenić, porównać realizacje koncepcji Visual Logic Programming, czyli wizualnego wspomagania programowania w Prologu/logice. Na przykład J. R. Fisher: VL

Prolog_GUI:!:
Odnaleźć, opisać, ocenić, porównać możliwości realizacji GUI dla programów w Prologu. Znaleźć i opisać przykłady.

Należy wziąć pod uwagę przynajmniej:

Prolog_Eclipse
Wskazać istniejące (Amzi!) i możliwe (niezależne pluginy) możliwości integracji Prologu ze środowsikiem Eclipse.

Prolog_XML
Omówić metody parsowania XML/SGML w Prologu. Należy również zająć się reprezenatcjami pochodnymi opartymi na XML, np. RDF.

Porównać dostępne rozwiązania i implementacje, np:

Prolog_Java
Integracja kodu Prologu z Java

porównać z projektami z 2006 roku http://www.ugosweb.com/jiprolog/ http://portal.acm.org/citation.cfm?id=787039 FIXME

Mirella

Mirella_XTTed :!::!:
Celem projektu jest zbudowanie prototypu wizualnego edytora diagramów XTT w technologii Qt/Java/Python, patrz prototyp na http://mirella.ia.agh.edu.pl

Mirella_ARDed :!::!:
Celem projektu jest zbudowanie prototypu wizualnego edytora diagramów ARD w technologii Qt lub Java, patrz info. na http://mirella.ia.agh.edu.pl

Mirella_QARDeV2 :!::!:
Celem projektu jest rozwinięcie prototypu wizualnego edytora diagramów ARD w technologii Qt patrz prototyp na MIW06 http://miw.ia.agh.edu.pl/2006

Mirella_EMF :!::!:
Analiza możliwości i ewaluacja EMF (GMF i pozostałych elementów platformy modelowania) pod kątem tworzenia edytorów strukturalnych dla XTT i ARD. Wyamagana znajmość Javy i Eclipse.

Mirella_DiaXTT :!::!:
Moduł XTT do edytora Dia.

Mirella_DiaARD :!::!:
Moduł ARD do edytora Dia.

Ontologie

Onto_OWL
OWL a systemy regułowe, rozszerzenie OWL DL, OWL a RuleML. Patrz: OWL Rules: A Proposal and Prototype Implementation.

Onto_Eds
Wybrane edytory ontologii, a możliwości tworzenia RBS. Np. Protege http://protege.stanford.edu

CMS i Wiki

CMS_DocBook
Składowanie dokumentow DocBook w XML'owych bazach danych. Przesxzukiwanie dokumentów generacja dokuementów wynikowych w formatach HTML, LaTeX, PDF, PS z wykorzystaniem parserów XML oraz XSLT. Przegląd rozwiązań / zaproponowanie rozwiązania.

CMS_SemanticWiki
patrz: semantic_wiki

CMS_DocBookWiki
Przegląd systemów Wiki opartych na standardzie DocBook XML.

CMS_PrintWiki
Wiki do wydruku: przegląd systemów Wiki umożliwiających skład dokumentów przeznaczonych do wydruku. Nie tylko hasła, ale również artykuły, ksiązki z uwzględnieniem struktury: częsci, rozdziały, sekcje, podsekcje.

CMS_BibTeX :!::!:
Moduł obsługi baz danych BibTeX dla Dokuwiki. Istniejący moduł generuje niepoprawny kod XHTML.

Software Engineering

SoftEng_RBP :!::!:
requirements-based_programming (RBP). Koncepcja metodologii, zastosowania, przykłady, przegląd artykułów. Opis technologii R2D2C : Requirements to Design to Code. Więcej informacji: http://www.gsfc.nasa.gov/NASA Goddard Space Flight Center. Przykładowa bibliografia:

 • Harel, D.: 2001, `From Play-In Scenarios To Code: An Achievable Dream'. IEEE Computer 34(1), 53­60,
 • Harel, D.: 2004, `Comments made during presentation at „Formal Approaches to Complex Software Systems” panel session'. ISoLA-04 First International Conference on Leveraging Applications of Formal Methods.

SoftEng_GME
The Generic Modeling Environment (GME) is a model-integrated program synthesis tool for creating domain-specific models of large-scale systems. GME allows users to define new modeling languages using UML-based metamodels. GME was developed by the Institute for Software Integrated Systems at Vanderbilt University, http://www.isis.vanderbilt.edu/projects/gme/

SoftEng_xUML :!:
Executable UML, http://en.wikipedia.org/wiki/Executable_UML

SoftEng_UML_Prolog
Analiza diagramów UML w Prologu, formalna analiza modelu w Prologu, translacja UML do Prologu i vice versa. http://www.systemes-critiques.org/krasovec.pdf http://home.mit.bme.hu/~majzik/publicat/ddecs2001.pdf http://home.mit.bme.hu/~majzik/publicat/safecomp01.pdf

SoftEng_HLLVM
The LLVM Compiler Infrastructure oraz The High Level Virtual Machine FIXME

SoftEng_Fujaba
http://www.fujaba.de/

SoftEng_Parrot
Wirtualna maszyna Parrot:

 • zastosowania
 • wydajność
 • kompilacja/interpretacja
 • uruchamianie języków deklaratywnych oraz AI (Prolog, Lisp)

SoftEng_Anubis
http://www.anubis-language.com Cechy języka, zastosowania. Na ile nadaje się do projektowania/programowanie? Jakie architektury/os?

SoftEng_BPMN
It is a common visual notation used in the Business_Process_Modeling that is a modeling/design problem in the Business_process_management. The BPMN is officially standarized by OMG. Some possible areas of investigation(at 1st sight):

SoftEng_MVC :!::!:
Cel projektu to:

 • opisać krótko koncepcję MVC
 • odtworzyć jej „koleje losu” od Smalltalk do JavaEE
 • przede wszystkim znaleźć przykłady aplikacji, zaprojektowanych w UML z użyciem MVC, uwaga w miarę możliości interesuje nas użycie diagramów behawioralnych UML!

See the discussion here. It is a example of using the MVC pattern in Java. General discussion of patterns in Java is here. Some classic Smalltalk MVC tips here. An idea is to investigate some common MVC frameworks, such as Struts (see some introduction). Another example, warning! ASP.NET. For yeomens: Design Patterns by the Gang'O'Four.

SoftEng_OCL :!:
Cele projektu, to:

SoftEng_Alloy
Opis języka Alloy. Przeanalizowanie jego możliwości/rozwiązań pod kątem podobieństw/różnic do OCL i Prologu.

pl/miw/2007/miw2007_tematy.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0