MIW 2010 hgviz

Propozycje dalszego rozwoju projektu

  1. Zmodyfikowanie predykatu służącego do generowania macierzy incydencji w LaTeXu tak aby działał również dla innych reprezentacji hipergrafu (w obecnej wersji obsługiwana jest jedynie reprezentacja typu 'zbiór połączeń')
  2. Zmodyfikowanie tego samego predykatu tak by pozwalał generować macierz incydencji również dla grafów skierowanych (aktualnie - tylko nieskierowane)
  3. Przedstawienie w Graphvizie innych z istniejących graficznych reprezentacji hipergrafów.
pl/miw/2010/miw10_hgviz/projekt.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0