Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_ard_xml:ard_owl_new_xsl [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +<​code="​xml">​
 +<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?>​
 +<​xsl:​stylesheet version="​1.0"​
 +xmlns:​xsl="​http://​www.w3.org/​1999/​XSL/​Transform">​
 +<​xsl:​output method="​text"​ encoding="​UTF-8"/>​
 +<​xsl:​template match="/">​
 +[Namespaces:​
 +  owl = http://​www.w3.org/​2002/​07/​owl#​
 +  ard = https://​ai.ia.agh.edu.pl/​wiki/​pl:​miw:​miw08_ard_xml:​ard-syntax#​
 +  rdfs  = http://​www.w3.org/​2000/​01/​rdf-schema#​
 +  rdf   = http://​www.w3.org/​1999/​02/​22-rdf-syntax-ns#​
 +]
  
 +Ontology(
 +  <​xsl:​for-each select="​hml/​attribute_set/​att">​Individual(ard:<​xsl:​value-of select="​@name"/>​ type(ard:​Attribute)<​xsl:​if test="​desc">​ Comment("<​xsl:​value-of select="​desc"/>"​)</​xsl:​if>​)
 +  </​xsl:​for-each>​
 +    ​
 +  <​xsl:​text> ​
 +  </​xsl:​text>​
 +  ​
 +  <​xsl:​for-each select="​hml/​property_set/​property">​Individual(ard:<​xsl:​value-of select="​@pid"/>​ type(ard:​Property)<​xsl:​for-each select="​attref"><​xsl:​text>​
 +    </​xsl:​text>​value(ard:​has_attribute ard:<​xsl:​value-of select="​@name"/>​)</​xsl:​for-each>​
 +    <​xsl:​for-each select="/​hml/​ard/​dep[@dependent=current()/​@name]"><​xsl:​text>​
 +    </​xsl:​text>​value(ard:​depends_on ard:<​xsl:​value-of select="​@independent"/>​)</​xsl:​for-each>​
 +    <​xsl:​for-each select="/​hml/​tph/​trans[@dst=current()/​@pid]"><​xsl:​text>​
 +    </​xsl:​text>​value(ard:​transformed_from ard:<​xsl:​value-of select="​@src"/>​)</​xsl:​for-each><​xsl:​text>​)
 +    ​
 +  </​xsl:​text></​xsl:​for-each>​
 +)
 +</​xsl:​template>​
 +</​xsl:​stylesheet>​
 +</​code>​
pl/miw/miw08_ard_xml/ard_owl_new_xsl.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0