080304

 • koncepcja przejścia ARD→OWL (modelowanie słownika, vocabulary)

080311

080318

 • próba preprezentacji w OWL pełnego modelu (VARDA/tic), HML

Wątpliwości:

 • co z powtarzającymi się nazwami? Time+Tepmeratore → Time, Temperature (może to ta sama właściwość?)
 • nomenklatura

080408

 • właściwa repr w owl (att/prop)
 • nie ma prefixow att/prop, uzywamy jakiegoś id
 • prób zrobienia xslt hml(ardml) → owl

080422

 • graphviz
 • FIXME

080429

 • j.w?

080506

 • OWL poprawiony, graphviz zrobiony
 • co w sprawozdaniu?

080527

 • sprawozd
pl/miw/miw08_ard_xml/spotkania.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0