Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

pl:miw:miw08_ard_xml:ardml_tph_dot_xsl [2019/06/27 15:50] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +<​code="​xml">​
 +<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?>​
 +<​xsl:​stylesheet version="​1.0"​
 +xmlns:​xsl="​http://​www.w3.org/​1999/​XSL/​Transform">​
 +<​xsl:​output method="​text"​ encoding="​UTF-8"/>​
 +<​xsl:​template match="/">​
 +<​xsl:​text>​digraph {
 +  node [shape=record]
  
 +  </​xsl:​text>​
 + 
 +<​xsl:​for-each select="​hml/​property_set/​property">​
 +  <​xsl:​value-of select="​@id"/>​
 +  <​xsl:​text>​ [label="</​xsl:​text>​
 +  <​xsl:​for-each select="​attref">​
 +    ​
 +    <​xsl:​for-each select="/​hml/​attribute_set/​att[@id=current()/​@ref]"><​xsl:​value-of select="​@name"/></​xsl:​for-each>​
 +    <​xsl:​text>​\n</​xsl:​text>​
 +  </​xsl:​for-each>​
 +  <​xsl:​text>"​];​
 +  </​xsl:​text>​
 +
 +</​xsl:​for-each>​
 +
 +<​xsl:​text>​
 +  </​xsl:​text>​
 +
 +    <​xsl:​for-each select="/​hml/​tph/​trans"><​xsl:​value-of select="​@src"/><​xsl:​text>​ -> </​xsl:​text><​xsl:​value-of select="​@dst"/>​
 +    <​xsl:​text>;​
 +  </​xsl:​text>​
 +</​xsl:​for-each>​
 +    ​
 +<​xsl:​text>​
 +}
 +</​xsl:​text>​
 +
 +</​xsl:​template>​
 +</​xsl:​stylesheet>​
 +
 +</​code>​
pl/miw/miw08_ard_xml/ardml_tph_dot_xsl.txt · ostatnio zmienione: 2019/06/27 15:50 (edycja zewnętrzna)
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0